Hopp til innhold
fn.no / Om oss / Seeking asylum?

Seeking asylum?

The United Nations Association of Norway is solely an informative organization seeking to inform the public about UN and related issues. Please note that we can not help individuals seeking asylum, family reunion and permission to stay in Norway.

FN-sambandet er et informasjonskontor som driver opplysning om FN og relaterte saker. Vi kan ikke bistå enkeltpersoner som søker hjelp til oppholdstillatelse og asyl i Norge.

Visste du at...

FN-sambandet har egne temasider om verdens flyktninger?

Klikk her for å lese temasidene våre.

IF YOU NEED HELP and advice concerning asylum or residence permit the following organizations can be helpful:

TRENGER DU HJELP angående asylsøknad eller oppholdstillatelse kan disse organisasjonene være til hjelp:

NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere / Norwegian Organization for Asylum Seekers
Besøksadresse / Office address: Torggt. 22, 2 etg./2.floor
Postadresse / Adress: Postboks 8893 Youngstorget, N-0028 Oslo, Norway
Tel: +47 22 36 56 60   Fax: +47 22 36 56 61
e-mail: noas@noas.org - website: www.noas.org

UNHCR Regional office for the Nordic and Baltic countries
Besøksadresse / Office address: Ynglingagatan 14, 6 etg/ 6.floor, S-113 47 Stockholm, Sweden.

Tel: +46 (0)8 457 48 80, Fax +46 (0)8 457 48 97
e-mail: swest@unhcr.org - website: www.unhcr-northerneurope.org

Fri rettshjelp/ Free legal advice and legal proceedings

Besøksadresse / Office address: Storgata 19, 2. etg/2. floor
Postadresse / Adress: Postboks 8809, Youngstorget, N-0028 Oslo, Norway
Tel.: +47 23 48 79 00
e-mail: frirettshjelp@sby.oslo.kommune.no - website: www.fri-rettshjelp.no
 
SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger  (Volunteer-based help for immigrants and refugees)
Besøksadresse/ Office address: C J Hambros Plass 7, 4. etg,
Postadresse/ address: Postboks 6856, St. Olavs Plass, 0130 Oslo.
Tel.: 22 03 48 30, Fax: 22 11 05 13
e-mail: seif@seif.no - website: www.seif.no