Hopp til innhold
fn.no / Om oss / Styret

Styret

FN-sambandets styre velges av landsmøtet. Nåværende styre sitter i to år, fra 2015 til 2017.

Styreleder er Trine Lise Sundnes. Hun ble valgt på FN-sambandets landsmøte 2015.

Visste du at...

FN-sambandet gir skoleelever over hele landet opplæring i FN og internasjonale spørsmål.

Les mer om vårt tilbud til skoleverket.

Styreleder

Trine Lise Sundnes (Handel og kontor)

Nestleder 

Markus Nilsen Rotevatn (LNU)

Styremedlemmer

Dagne Hordvei (Tekna)

Henrik Munthe (NHO)

Rene Rasmussen (LO)

Trine Cecilie Riis-Hansen (Atlas-alliansen)

Gunvor Karlsen Andresen (ansattrepresentant i styret)

Distriktsrådsrepresentanter i styret

Representant og vara annet hvert år:

Hanne Sofie Roaldsen (Nord) / Vara: Susanne Olsen (Trøndelag)

Arne Osland (Vest) / Vara: Torunn Tryggestad (Øst)

Bjørn Berg (Rogaland) / Vara: Ragnar Steinstad (Sør)

Vararepresentanter

Arne Kittang (Bahai-samfunnet)

Kjartan Almenning (En Verden)

Ingeborg Breines (IKFF)