Hopp til innhold
fn.no / Skole / Aktiviteter

Handelsspillet med klimaforhandlinger

I dette visualiseringsspillet lærer elevene om hvordan ulike forutsetninger og urettferdige strukturer fører til mer ulikhet mellom land. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel med varer henger sammen med klimaendringer. Selve spillet tar 90 minutter. Du finner også et undervisningsopplegg som kan brukes i etterkant av spillet, som tar 45 minutter.

Rollespill: Menneskerettigheter og ekstremisme

I dette rollespillet lærer elevene om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer), uten krav om forberedelser.