Hopp til innhold
fn.no / Skole / Aktiviteter

Rollespill: Menneskerettigheter og ekstremisme

I dette rollespillet lærer elevene om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer), uten krav om forberedelser.