Hopp til innhold
fn.no / Skole / Aktiviteter / FN-avis

Aktiviteter

FN-avis

FN-sambandet inviterer hvert år alle FN-skoler til å lage nettavis. Dette gir elevene trening i IKT, prosjektarbeid, norsk, samfunnsfag og kreativitet. Tema for FN-avis 2016/2017 var flyktninger.

 

Illustrasjon: FN-avis.

Vinnerne av FN-avis 2017 

Det var svært jevnt mellom de beste avisene, men til slutt landet juryen på disse tre vinnerne:

Det er kåret en vinner for hvert skoleslag.

2016/17 var et rekordår, med 64 påmeldte aviser fra 29 skoler. Juryen er imponert over hvor godt elevene har satt seg inn i temaet, og hvor gjennomarbeidet mange av avisene er. 

Juryens begrunnelse:

Langt hjemmefra

Langt hjemmefra fremstår som en kreativ og troverdig avis. Juryen finner konkurransens kriterier særdeles godt oppfylt.

Elevene har vist kreativitet gjennom variert sjangerbruk. Vi finner argumenterende tekster, kryssord, dikt, intervjuer, video og infografikk. Juryen ønsker spesielt å trekke frem innslaget “Kjendiser langt hjemmefra” og musikkvideoen som er med på å belyse årets tema på en original måte.

Avisen har høyt faglig innhold, og fremstår troverdig på grunn av gode kildehenvisninger og riktig bildebruk. Juryen ser positivt på at elevene baserer sakene på både intervjuobjekter og skriftlige kilder.

De har intervjuet AUF-lederen Mani Husseini, som selv er flyktning fra Syria, og de har intervjuet egen slekt som har viktige historier å fortelle.

Innbydende layout vekker nysgjerrighet, og frister til lesning. Forsiden er ryddig, og det er enkelt å navigere i avisen. Juryen ønsker også å trekke frem at redaksjonen er godt presentert i produktet.

Redaksjonen skriver at de håper leserne får en opplysende og tankevekkende leseopplevelse. Det er juryen overbevist om.

Vi gratulerer Jessheim vgs som vinner av årets FN-avis blant bidragene fra videregående skole!

FN-ungdommer

Skjermdump av nettavis laget av Anjer ungdomsskole

FN-ungdommer laget av Ajer ungdomsskole fremstår som en ryddig og innholdsrik FN-avis.

Elevene belyser årets tema gjennom ulike sjangre. Avisen byr på artikler, intervjuer, tegneserier, film, anmeldelser og dikt. Juryen ønsker spesielt å trekke frem at elevene har møtt og intervjuet flyktninger som forteller sin historie. På denne måten viser redaksjonen at de har jobbet med temaet flukt i lokalmiljøet.

Journalistene i FN-ungdommer har også brukt skriftlige kilder i arbeidet, og disse kildene er det vis til. Juryen skulle gjerne sett at det samme var blitt gjort med bilder.

FN-ungdommer har en ryddig layout med en egenkomponert logo, som elevene har lagt mye tanke og arbeid i. Blant annen representerer denne både FN og Ajer ungdomsskole.

Juryen ønsker også å belønne avisen for at de har presentert hele redaksjonen på en god måte.

Totalt sett er fremstår FN-ungdommer som en kreativ og gjennomarbeidet FN-avis.

Vi gratulerer Ajer ungdomsskole som årets vinner i kategorien FN-avis for ungdomsskoler!

 

Vgn til fridom

Vgn til fridom har et variert innhold, og belyser temaet ved bruk av fagtekster, intervjuer, tegneserier og matoppskrift. Dette gjør avisa spennende å lese, og spesielt intervjuene med medelever som har måttet flykte gir avisa en ekstra dimensjon.

Redaksjonen skriver også at prosjektet har hjulpet elevene til å bli bedre kjent med hverandre.

Det er oppgitt kilder til fagtekstene, noe som er et stort pluss. Juryen savnet noe bedre bruk av fotokreditering til bildene. Det hadde også gjort seg med noen bilder elevene har tatt selv, for eksempel av intervjuobjektene.

De ulike delene av avisa er listet opp i hovedmenyen, så det er lett å finne det man leter etter. Alt i alt er dette en god og innholdsrik avis, med mye interessant stoff om flyktninger.

Vi gratulerer Enge skule som årets vinner av FN-avis for barneskoler!

Hvordan melde seg på?

  • Klikk deg inn på elevavis.no
  • Klikk på ’Bestill elevavis’
  • Fyll ut bestillingsskjemaet og husk å huke av for 'Til bruk i FN-avis'. Det er viktig at alle oppretter ny avis, og ikke redigerer videre på en som ble opprettet tidligere. Dette er avgjørende for at vi skal finne avisen når vi skal kåre vinnerne.  
  • Meld deretter fra til ditt lokale distriktskontor hos FN-sambandet om at skolen din har meldt seg på. 
  • Hvis dere har tekniske spørsmål vedrørende elevavis kan dere sende mail til support@moava.no

Tema FN-avis 2016/2017: Flyktninger

Periode: Avisene skal være ferdige innen 3. mai 2017, som er FNs pressefrihetsdag. Det er fullt mulig å opprette og jobbe med FN-avis allerede fra høsten 2016, men vinnerne kåres i mai 2017.

Språk: Alle språk og målformer godtas.

Konkurranse: Beste avis i hvert skoleslag (barneskole, ungdomsskole, vgs) premieres med pokal.

Beste avis kåres ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:

  • skrevet egne tekster innenfor temaet
  • tatt egne bilder / brukt bilder på en god måte
  • brukt flere ulike sjangere i avisen
  • vist kreativitet
  • laget en innbydende layout

Kompetansemål

Å lage en nettavis dekker en lang rekke kompetansemål på alle årstrinn, i mange forskjellige fag. FN-avis er derfor godt egnet som et tverrfaglig prosjekt, siden innholdet i avisen er så fleksibelt. 

I tillegg definerer Kunnskapsløftet grunnleggende ferdigheter på følgende måte: 

"Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy."

Dette er altså en fin måte å lære å bruke digitale verktøy, samtidig som man i høyeste grad jobber med fag. 

Lykke til med arbeidet!

   

Film i klasserommet

Hvordan fungerer FNs flyktningkonvensjon? Hva er en asylsøker og hva er kvoteflyktning? Det forklarer denne animasjonsfilmen:

Bakgrunn

Her har vi samlet lenker til mange nettsider med god informasjon om flyktninger. Det kan være nyttig for elevene å lese artikler og statistikk før de begynner å skrive, slik at de får en oversikt over hvilken vinkling de vil velge.

Temasider om flyktninger

Hvilke land flyktes det fra?

Hvilke land flyktes det til?

Asylsøknader

Internt fordrevne

Figur med kart over klimaflyktninger i 2013

UNHCR

Gode og oppdaterte sider med  kart. Disse er gode for eldre elever til å finne tall og regionale oversikter: http://data.unhcr.org/

Flyktninghjelpen

Flyktningregnskapet har gode tabeller og artikler: http://www.flyktninghjelpen.no/?aid=9198835

Bilder

Gode bilder gjør en artikkel i en nettavis lettere å lese. Her finner dere noen tips til bilder dere kan bruke. Husk at det aller beste er å bruke bilder dere har tatt selv.

NB: Bruker du bilder du ikke har tatt selv må du ha lov til å bruke bildet. Bilder dere finner på nettet har dere ikke alltid rettigheter til å bruke.

UN Photo. På FNs offisielle nettside er det en stor bildedatabase. Disse kan brukes fritt, men husk å alltid oppgi kilde (UN Photo / fotograf). Fotografens navn står under hvert bilde. For å bruke bildene på nett trenger dere ikke høyoppløselige bilder, og dere trenger derfor ikke opprette en konto. Bare kopier bildene rett fra databasen. Søk etter FN-bilder her.

Flickr.com er en bildedatabase hvor privatpersoner kan dele bilder. Bildene som er merket med Creative Commons kan brukes fritt. Husk at dere alltid må oppgi kilde på disse bildene også. Søk etter Flickr-bilder her.

Vinnerne 2016

Flyktning Avis, fra Sandnessund skole, vant prisen for beste avis, barneskole.

Børstad United, fra Børstad Ungdomsskole, vant prisen for beste avis, ungdomsskole.

Grenseløs, fra Bjørnholt VGS, vant prisen for beste avis, videregående skole.

FN-avis 2017

Vinnerne av FN-avis 2017

Påmelding

Hvordan du skal melde på din skoleklasse til FN-avis, og hvordan du oppretter avisene.

Kompetansemål

Her har vi samlet et utvalg kompetansemål som kan dekkes av å jobbe med FN-avis.

Ressursbank

Her finner du lenker til nyttige nettressurser, og i tillegg tips til hvor du kan finne bilder til fri bruk.
Aktuelt

Nå er vinnerne kåret! Engasjerte elever ved 24 skoler lagde FN-avis om flyktninger

Etter å ha vurderte 33 sterke nettaviser falt juryen ned på tre vinnere av årets FN-avis.