Hopp til innhold
fn.no / Skole / Aktiviteter / FN-avis

Aktiviteter

FN-avis

FN-sambandet inviterer hvert år alle FN-skoler til å lage nettavis. Dette gir elevene trening i IKT, prosjektarbeid, norsk, samfunnsfag og kreativitet. Tema for FN-avis 2016/2017 er flyktninger.

Til dere som holder på med FN-avis: Dere trenger ikke gjøre noe aktivt for å levere avisene før fristen 3. mai. Det eneste som skjer når fristen går ut er at vi da begynner arbeidet med å se gjennom dem. Så lenge avisene er opprettet på riktig måte, vil vi finne dem.

Illustrasjon: FN-avis.

Hvordan melde seg på?

  • Klikk deg inn på elevavis.no
  • Klikk på ’Bestill elevavis’
  • Fyll ut bestillingsskjemaet og husk å huke av for 'Til bruk i FN-avis'. Det er viktig at alle oppretter ny avis, og ikke redigerer videre på en som ble opprettet tidligere. Dette er avgjørende for at vi skal finne avisen når vi skal kåre vinnerne.  
  • Meld deretter fra til ditt lokale distriktskontor hos FN-sambandet om at skolen din har meldt seg på. 
  • Hvis dere har tekniske spørsmål vedrørende elevavis kan dere sende mail til support@moava.no

Tema FN-avis 2016/2017: Flyktninger

Periode: Avisene skal være ferdige innen 3. mai 2017, som er FNs pressefrihetsdag. Det er fullt mulig å opprette og jobbe med FN-avis allerede fra høsten 2016, men vinnerne kåres i mai 2017.

Språk: Alle språk og målformer godtas.

Konkurranse: Beste avis i hvert skoleslag (barneskole, ungdomsskole, vgs) premieres med pokal.

Beste avis kåres ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:

  • skrevet egne tekster innenfor temaet
  • tatt egne bilder / brukt bilder på en god måte
  • brukt flere ulike sjangere i avisen
  • vist kreativitet
  • laget en innbydende layout

Kompetansemål

Å lage en nettavis dekker en lang rekke kompetansemål på alle årstrinn, i mange forskjellige fag. FN-avis er derfor godt egnet som et tverrfaglig prosjekt, siden innholdet i avisen er så fleksibelt. 

I tillegg definerer Kunnskapsløftet grunnleggende ferdigheter på følgende måte: 

"Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy."

Dette er altså en fin måte å lære å bruke digitale verktøy, samtidig som man i høyeste grad jobber med fag. 

Lykke til med arbeidet!

   

Film i klasserommet

Hvordan fungerer FNs flyktningkonvensjon? Hva er en asylsøker og hva er kvoteflyktning? Det forklarer denne animasjonsfilmen:

Bakgrunn

Her har vi samlet lenker til mange nettsider med god informasjon om flyktninger. Det kan være nyttig for elevene å lese artikler og statistikk før de begynner å skrive, slik at de får en oversikt over hvilken vinkling de vil velge.

Temasider om flyktninger

Hvilke land flyktes det fra?

Hvilke land flyktes det til?

Asylsøknader

Internt fordrevne

Figur med kart over klimaflyktninger i 2013

UNHCR

Gode og oppdaterte sider med  kart. Disse er gode for eldre elever til å finne tall og regionale oversikter: http://data.unhcr.org/

Flyktninghjelpen

Flyktningregnskapet har gode tabeller og artikler: http://www.flyktninghjelpen.no/?aid=9198835

Bilder

Gode bilder gjør en artikkel i en nettavis lettere å lese. Her finner dere noen tips til bilder dere kan bruke. Husk at det aller beste er å bruke bilder dere har tatt selv.

NB: Bruker du bilder du ikke har tatt selv må du ha lov til å bruke bildet. Bilder dere finner på nettet har dere ikke alltid rettigheter til å bruke.

UN Photo. På FNs offisielle nettside er det en stor bildedatabase. Disse kan brukes fritt, men husk å alltid oppgi kilde (UN Photo / fotograf). Fotografens navn står under hvert bilde. For å bruke bildene på nett trenger dere ikke høyoppløselige bilder, og dere trenger derfor ikke opprette en konto. Bare kopier bildene rett fra databasen. Søk etter FN-bilder her.

Flickr.com er en bildedatabase hvor privatpersoner kan dele bilder. Bildene som er merket med Creative Commons kan brukes fritt. Husk at dere alltid må oppgi kilde på disse bildene også. Søk etter Flickr-bilder her.

Vinnerne 2016

Flyktning Avis, fra Sandnessund skole, vant prisen for beste avis, barneskole.

Børstad United, fra Børstad Ungdomsskole, vant prisen for beste avis, ungdomsskole.

Grenseløs, fra Bjørnholt VGS, vant prisen for beste avis, videregående skole.

Påmelding

Hvordan du skal melde på din skoleklasse til FN-avis, og hvordan du oppretter avisene.

Kompetansemål

Her har vi samlet et utvalg kompetansemål som kan dekkes av å jobbe med FN-avis.

Ressursbank

Her finner du lenker til nyttige nettressurser, og i tillegg tips til hvor du kan finne bilder til fri bruk.
Aktuelt

Nå er vinnerne kåret! Engasjerte elever ved 24 skoler lagde FN-avis om flyktninger

Etter å ha vurderte 33 sterke nettaviser falt juryen ned på tre vinnere av årets FN-avis.