Hopp til innhold
fn.no / Skole / Aktiviteter / Handelsspillet med kli...

Handelsspillet med klimaforhandlinger

Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen (til venstre) og USAs utenriksminister John Kerry tar hverandre i hendene.
Bildet viser Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen (til venstre) og USAs utenriksminister John Kerry under signering av Parisavtalen i FN i New York. Foto: Miljøverndepartementet / Flickr.

I dette visualiseringsspillet lærer elevene om hvordan ulike forutsetninger og urettferdige strukturer fører til mer ulikhet mellom land. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel med varer henger sammen med klimaendringer. Selve spillet tar 90 minutter. Du finner også et undervisningsopplegg som kan brukes i etterkant av spillet, som tar 45 minutter.

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Samfunnsfag

 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
Kompetansemål etter Vg1/Vg2

Norsk

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

Samfunnsfag

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Dette går spillet ut på

 • Elevene skal bruke teknologi (blyanter, linjaler, passere m.m.) til å produsere produkter (sirkler, rektangler m.m.) av råvarene (papir). Produktene selges til Verdensbanken, og dermed får landene penger som kan brukes til å gi befolkningen en bedre levestandard.
 • Teknologien og råvarene er imidlertid ikke jevnt fordelt i utgangspunktet, og landene må selv forhandle for å få tilgang til alt de trenger.
 • Når landene skal selge varene til Verdensbanken må de oppgi om de er produsert med lave CO2-utslipp eller ikke. Hvis de velger lavutslippsproduksjon, får de bare halvparten så mye betalt som ved ordinær produksjon. Men jo flere varer som ikke er produsert miljøvennlig som kommer inn, jo oftere blir et av landene rammet av en naturkatastrofe. 
 • Underveis i spillet blir det kalt inn til klimaforhandlinger, der elevene skal prøve å komme fram til en løsning på klimaproblemet.

Gangen i undervisningsopplegget

1. Introduksjonsforedrag (15 minutter)

2. Gjennomføring av Handelsspillet med klimaforhandlinger (60 minutter)

3. Diskusjon i klassen (15 minutter)

For å øke læringsutbyttet anbefaler vi å gjennomføre etterarbeidet på (45 minutter). Du finner lærerveiledning under.

Ressurser: Gjennomføring av spillet

Det er organisasjonen Changemaker som har utviklet handelsspillet. Du finner detaljert beskrivelse av hvordan spillet gjennomføres på Changemakers hjemmeside.

Ressurser: Gjennomføring av undervisningsopplegget etterpå