Hopp til innhold
fn.no / Skole / Bli med til Hellas, se...

Bli med til Hellas, seminar om demokrati og menneskerettigheter

I år arrangerer vi seminaret: «Verdier i skole og samfunn - kontinuitet og endring».

Kurset skal gi lærere og lærerutdannere kunnskap om sentrale temaer i læreplanene i samfunnsfag, norsk og religionsfagene. Kurset skal inspirere til bred og grundig undervisning i temaene og til samarbeid i skolen på tvers av fag.

Målgruppe er lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole, samt lærerutdannere. Andre interesserte kan også søke.

Dette er et tilbud spesielt til lærere i religion, norsk og samfunnsfag - og til lærerutdannere

Spørsmål? Ta kontakt med Gunvor Andresen på telefon 38 90 01 27.

Metochi 1

Undervisning på Metochi. Foto: Olav Breen.

Kurset arrangeres 8. oktober – 15. oktober 2017 på studiesenteret Metochi, på øya Lesvos i Hellas.

Arrangør er FN-sambandet, i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge og Universitetet i Agder. Bindende påmelding til sor@fn.no .

Program

Søndag  

Lunsj ved ankomst.

Rusletur til Limonosklosteret

Middag

Mandag 09.00 - 13.00

Hvor er vi nå? Presentasjon av kurssenteret og øya Lesvos.

Fra torget i Aten til strendene på Lesvos. Hvorfor skal vi ha dette seminaret?

v / Gunvor Andresen, FN-sambandet.

La oss snakke sammen! Hva kjennetegner en god dialog.

v / Kari Repstad, Inger Margrethe Tallaksen, Universitetet i Agder.

  13.00 – 17.00 Lunsj
  17.00 – 19.00 Hva sier læreplanverket om seminarets tema? v / Kari Repstad, Inger Margrethe Tallaksen, Universitetet i Agder.
Tirsdag   Dag med fokus på flyktninger. Program er under bearbeidelse.
Onsdag 09.00 – 13.00

Fra forsakelse til feelgood? Moralske og religiøse endringer i dagens Norge

v/ Professor emeritus UiA, Pål Repstad.

 

13.00 – 17.00

17.00 – 19.00

Lunsj

Forts. med Pål Repstad

Torsdag 09.00 – 13.00

Hva er uenighetsfellesskap?

v / førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultetet, Lars Laird Iversen.

Workshop: Klassen som uenighetsfellesskap

  13.00 – 17.00 Lunsj
    Hvordan ser jeg på meg selv, hva med vårt indre uenighetsfellesskap?
  20.30- Kåseri: Spenninger over sundet v/ Kari Repstad
Fredag 09.00 – 13.00

Verdier i det nye læreplanverket.

  • Stortingsmelding 28
  • Læreplaner for fag (hva vet vi?)
  • Nytt læreplanverk sett fra lærerhold og fra FN-sambandet

v/ Gunvor Andresen, Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen

  13.00 – 17.00 Lunsj
  17.00 – 19.00 FN-rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme.
Lørdag 09.00 – 13.00

«Om å jobbe sammen», praktisk didaktikk med utgangspunkt i seminarets tema.

v/ Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen

  13.00 Lunsj med etterfølgende tur til  Moilvos via Petra / middag i Molivos
Søndag   Frokost og hjemreise
       

Med forbehold om endringer i programmet.

Kurset vil hver dag inneholde praktiske øvelser, bl.a. i samarbeidslæring.

Praktiske opplysninger:

Metochisenteret er et gammelt kloster og Universitetet i Agder sitt studiesenter på øya Lesvos i Hellas. Kursdeltagerne vil bo to og to i rom som nylig er restaurert, men som fremdeles bærer preg av den opprinnelige enkelhet.

Klosteret ligger i landlige omgivelser ved Kalloni-bukta. Sandstrand befinner seg ca. 4,5 km fra klosteret. Her finnes også en liten fiskerlandsby, Skala Kalloni, med hoteller og tavernaer. Terrenget mellom klosteret og landsbyene er flatt og egner seg godt til sykkelturer. Leie av sykkel organiseres på klosteret.

De fleste dagene vil ha følgende timeplan (tidspunkt vil variere noe):

08-09: Frokost
09-13: Forelesninger
13-17: Pause med lunsj. Mulighet for sykkeltur til stranda
17-19: Forelesning
19-20: Middag
20 -     Sosial samling i atriet

Kursprisen 9 900,- dekker følgende:

  • Opphold inkludert mat på Metochi
  • Flyreise tur / retur Gardemoen - Mitilini, Lesvos
  • Buss tur / retur Mitilini – Metochi
  • Utflukt til Molivos

Middagen i Molivos betales av deltakerne og er ikke inkluderte i kursprisen.

Lenke: Mer informasjon om Metochi-studiesenter

Metochi 2

Studiesenteret Metochi. Foto: Olav Breen.

Arrangører og kursholdere

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. Den viktigste målgruppene er skoleverket.

Religionslærerforeningen i Norge er en uavhengig og livssynsnøytral forening av lærere som underviser i religionsfagene på ungdomstrinnet og i videregående skole. Foreningen utgir tidsskriftet Religion og livssyn.

Universitetet i Agder utdanner både samfunnsfaglærere og religionslærere på henholdsvis Institutt for Religion, filosofi og historie og Institutt for statsvitenskap og ledelse. Universitetet i Agder har en stor avdeling for lærerutdanning.

Pål Repstad  er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Han har forsket og skrevet mye om religiøse endringer i Norden, særlig Norge. Blant nyere bøker som han har vært medredaktør for, er Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (2013), Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv (2013) og Sanselig religion (2013).

Lars Laird Iversen er sosiolog, og arbeider som førsteamanuensis i samfunnsfag ved MF - Det teologiske menighetsfakultetet. Han har PhD fra University of Warwick. Hans forskningsinteresser er religionssosiologi, demokrati, flerkultur og nasjonal identitet og skole. I 2014 gav han ut boken «Uenighetsfellesskap - blikk på demokratisk samhandling», på Universitetsforlaget.

Gunvor Andresen er leder av FN-sambandet Sør. Hun har fulgt FNs arbeid med menneskerettigheter over mange år og har lang erfaring med menneskerettighetsundervisning.

Kari Repstad er universitetslektor ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder, hun underviser på lærerutdanningen og har lang fartstid i videregående skole. Hun er leder av Religionslærerforeningen i Norge.

Inger Margrethe Tallaksen er førstelektor ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Hun underviser på lærerutdanningen og har lang fartstid i videregående skole.

Metochi 3

Undervisningssituasjon på Metochi. Foto: Olav Breen.