Hopp til innhold
fn.no / Skole / Foredrag

Foredrag

FN-sambandet tilbyr foredrag til elever i alle alderstrinn, samt lærere. Det er distriktskontorene som står for foredragsvirksomheten vår så ta kontakt med FN-sambandet der du bor. Eller bare ring oss på 22 86 84 00.

Visste du at...

Vi kommer gjerne til din skole og holder foredrag eller tilrettelegger FN-undervisning!

Våre distriktskontor holder foredrag om følgende temaer:

Forente Nasjoner

Hvorfor ble FN opprettet? Hvordan arbeider FN og hva jobber de ulike organene med? Hvilke muligheter har FN til å lykkes, og hva er de største hindringene?

FN, fred og sikkerhet

Kan FN fortsatt spille en viktig rolle i internasjonale konflikter, eller er organisasjonen spilt ut over sidelinjen av stormaktene?

FN og menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter? Hvem gjelder de for? Hvem skal bestemme i forhold til menneskerettighetene? Hvordan jobber FN med menneskerettighetsspørsmål?

FN og miljø

FNs klimapanel har lagt frem flere rapporter som viser at verden er truet av klimaforandringer. Hva skyldes klimaforandringene? Hva blir resultatet? Hva kan vi gjøre for å forhindre en klimakatastrofe? Hva gjør FN?

FN og utvikling

En stor del av FNs arbeid dreier seg om å skape utvikling i fattige land. Hva gjør FN for de fattigste? Hvilke utviklingsmodeller bruker FN i sitt arbeid? Hvilke temaer fokuserer FN på i felt?

Norges rolle i FN

Norges rolle som internasjonal aktør gjennom arbeidet i FNs ulike organer.