Hopp til innhold
fn.no / Skole / Studiereise for lærere

Studiereise for lærere

FN-sambandet arrangerer årlig studietur for lærere til FN i New York. Studiereisen er en mulighet til å oppleve FN på nært hold, og gir økt kunnskap og inspirasjon til mer levende FN-undervisning. Deltakerne vil få lære om hvordan Norge jobber i FNs ulike fora, gjennom besøk hos den norske FN-delegasjonen. 

Neste studiereise er planlagt til våren 2017

Studiereisen gir deg som lærer en hel uke med faglig påfyll. 

Alle FN-skoler kan søke om å få være med på studiereisene til FN i New York.

Marianne Drag var med på studieturen i april 2015 og ble i etterkant intervjuet av elevene ved Børstad ungdomsskolen, der hun jobber som lærer:

Oppfølging før og etter reisen

Som en del av studiereisen inngår et todagers fagseminar i Oslo noen uker før avreise. Her får deltagerne en rekke foredrag om internasjonale tema, samt all nødvendig praktisk informasjon. Målet er at lærerne føler seg godt forberedt, og får så mye som mulig ut av oppholdet i New York.

Skolene får oppfølging fra FN-sambandet i to år etter at studiereisen er avsluttet, med hjelp og veiledning til å organisere blant annet FN-rollespill og FN-avis.

Denne glade gjengen var på forberedende seminar i Oslo i mars 2015, noen uker før studieturen til New York. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.

Denne glade gjengen var på forberedende seminar i Oslo i mars 2015, noen uker før studieturen til New York. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.

- Minne for livet

- Turen ble et minne for livet både personlig og rent faglig/skolemessig. Uken var full av pedagogisk opplegg knyttet til FN som system noe som jeg har fått svært mye bruk for i mine samfunnsfagstimer. Jeg visste ganske mye om FN før turen, men innså ganske raskt under oppholdet at jeg visste bare en brøkdel. Jeg har innsett i ettertid at svært mye av pensumet i samfunnsfaget kan brukes indirekte og direkte mot FN.

Henning Johannessen, Drøbak Montessoriskole

Henning Johannessen fra Drøbak Montessoriskole deltok på studieturen i 2012.

Henning Johannessen fra Drøbak Montessoriskole. Foto: FN-sambandet.

Henning Johannessen fra Drøbak Montessoriskole. Foto: FN-sambandet.

- I løpet av denne uken ble vi kjent med byen, møtte mange hyggelige lærere, fikk anledning til å snakke med flere diplomater og sist men ikke minst fikk vi innblikk i det svært omfattende FN systemet, forteller Henning.

- Jeg kom tilbake etter studieturen full av pågangsmot, og satte i gang flere nye aktiviteter, som FN-rollespillet hver høst, som er et høydepunkt under skoleåret både for elever og lærere.

- Elevene lager FN-avis hver vår med fokus på miljø, konflikter, bærekraftig utvikling og mye mer. Vi har generelt mye fokus på FN og særlig merkedagene under året.

Remi Kristiansen slår skoen i bordet på Norges plass i Generalforsamlingen.

Remi B. Kristiansen fra Sommerlyst skole i Tromsø fant Norges plass i Generalforsamlingenog var raskt av med skoen – i Khrushchevs fotspor. Bildet er fra studieturen våren 2014. Foto: FN-sambandet.