Hopp til innhold
fn.no / Skole / Undervisningsopplegg / 1-4 trinn

Undervisningsopplegg

1-4 trinn

Her har vi laget undervisningsopplegg tilpasset de fire første trinnene på barneskolen.

1-4 trinn

Barns rettigheter: Atiyas historie

Barns rettigheter: Atiyas historie er et undervisningsopplegg tilpasset fjerde trinn. Oppgavene er enkle å ta i bruk, lette å differensiere og inkluderer øvelse i de grunnleggende ferdighetene lesing, uttrykke seg muntlig og skriftlig og å kunne regne.

Verden og himmelretningene

Verden og himmelretningene inneholder to læringsaktiviteter tilpasset fjerde trinn. Med forenklinger og lærerstøtte kan opplegget fungere godt for tredje trinn også. Aktivitetene er enkle å ta i bruk og gir elevene god trening i sentrale begreper i geografifaget. 

Elevene må fra før være introdusert for begrepene himmelretninger, verdensdel, verdenshav, ekvator, kart, kompass, atlas, globus, Tellus, Arktis og Antarktis.