Hopp til innhold
fn.no / Skole / Undervisningsopplegg / 8-10 trinn / Verdenserklæringen om...

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

Verdenserklæringen om menneskerettighetene
Foto: UN Photo / Logan Abassi

Dette undervisningsopplegget for 9. og 10. trinn inneholder læringsaktiviteter, diskusjonsoppgaver, forslag til metodikk, og ressurser til inspirasjon. Elevteksten er nivåtilpasset og inneholder egen ordliste for å arbeide med begrepsforståelse.

Tema: Menneskerettigheter og FNs verdenserklæring om menneskerettighetene

Tid: 135 minutter

Undervisningsopplegget inneholder: 

  • fagtekst med nivåtilpasset språk og oppgaver til teksten
  • verdenserklæringen om menneskerettigheter
  • fasit
  • diskusjonsoppgaver
  • lærerveiledning med gode instruksjoner og forslag til læringsaktiviteter

Elevene får en grunnleggende innføring i menneskerettighetene, bakgrunnen for dem og FNs arbeid med dem. 

Fagteksten gir en forenklet fremstilling av historien bak verdenserklæringen, og FNs organer som jobber for å ivareta rettighetene i dag. Den kan brukes som et supplement til læreboka, og skal være lett tilgjengelig for alle elever. I tillegg til teksten er det ordforklaringer i margen. Ord som forklares er markert i den løpende teksten. 

Spørsmålene til teksten er tredelte:

  1. Let og finn svaret er reproduserende og skal brukes som en enkel kontroll av fagstoffet. Disse oppgavene trener den grunnleggende ferdigheten å lese. 
  2. Tenk og finn svaret er oppgaver en ikke finner direkte svar på i teksten, kanskje er det mulig med flere svar? Her får elevene trening i å sammenholde informasjon fra flere steder i teksten med det de allerede kan. 
  3. Diskusjonsoppgavene kan være utgangspunkt for gruppesamtaler, felles klasseromsdiskusjon eller individuell refleksjon og ettertanke. 

Læringsaktivitene som er knyttet til dette undervisningsopplegget er enkle å gjennomføre og forsøker å knytte menneskerettighetene tettere til elevenes egen hverdag. Det er ikke mulig å gå gjennom menneskerettighetene artikkel for artikkel, men fellesaktivitetene på forhånd får elevene til å trekke egne behov inn i erklæringen. Vi anbefaler å gjennomføre disse øvelsene før man leser teksten og gjør oppgavene. 

 Last ned det du trenger her: 

Verdenserklæringen om menneskerettighetene (Bokmål, pdf)

Verdenserklæringen om menneskerettighetene (Nynorsk, pdf)

Aktuelle kompetansemål

Samfunnsfag 10. trinn:

  • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
  • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar