Hopp til innhold

Undervisningsopplegg

VGS

Her har vi laget undervisningsopplegg tilpasset videregående skole.

VGS

Rollespill: I Kongos dype skoger

I rollespillet I Kongos dype skoger representerer elevene partene i forhandlinger om vern av regnskog.

Min verden, mine mål

Da FN jobbet fram Bærekraftsmålene i 2015, involverte de et stort antall land og enkeltmennesker i prosessen. Ikke minst var det viktig å involvere ungdom. I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe i dybden med FNs bærekraftsmål, og presentere egne meninger om målenes viktighet.

Fred og sikkerhet

I dette opplegget vil elevene lære om menneskerettigheter og konflikter, og hvordan dette påvirker FNs bærekraftsmål. Oppgaven er delt i tre deler, som kan jobbes med i sammenheng eller enkeltvis.

FN-observatører patruljerer Homs i Syria i april 2012. Foto: UN Photo/Neeraj Singh

Handelsspillet med klimaforhandlinger

I dette visualiseringsspillet lærer elevene om hvordan ulike forutsetninger og urettferdige strukturer fører til mer ulikhet mellom land. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel med varer henger sammen med klimaendringer.