Hopp til innhold
fn.no / Tema / Arbeidsliv / Anstendig arbeid
Arbeidere på et skipsverft i Gdansk i Polen
Arbeidere på et skipsverft i Gdansk i Polen. Foto: ILO / J. Maillard

Anstendig arbeid

16/03/2016
Alle mennesker ønsker seg muligheter og en inntekt å leve av. De ønsker rettigheter, talerett, anerkjennelse, familiestabilitet og personlig utvikling, og de ønsker rettferdighet og likestilling.

Arbeid er sentralt for menneskets velvære. Derfor er anstendig arbeid selve grunnsteinen i ILO. I tillegg til at arbeid gir inntekt, kan det bane vei for bredere sosial og økonomisk fremgang, styrke individer, deres familier og lokalsamfunn. Men da må også arbeidet være anstendig.

Anstendig arbeid og inkluderende vekst er et av målene i FNs nye bærekraftsmål. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet som:

 • arbeid som er produktivt
 • arbeid som gir en rettferdig inntekt
 • sikkerhet på arbeidsplassen
 • sosial beskyttelse til familier
VIDEO: Hva er status for anstendig arbeid i verden i dag? ILOs generaldirektør Guy Ryder tar oss med gjennom noen kjernepunkter.

Anstendig arbeid er nøkkelen til å utrydde fattigdom. Hvis vi skal gjøre den økonomiske globaliseringen mer inkluderende og rettferdig, er det avgjørende å tilby skape arbeidsplasser av god kvalitet. Opprettelse av anstendig arbeid må være grunnleggende for utviklingspolitikk.

ILOs arbeid mot et anstendig arbeid for alle følges opp gjennom fire strategiske målsetninger:

 • Økt sysselsetting
 • Styrke arbeidstakers rettigheter
 • Sosial beskyttelse
 • Sosial dialog

Norge og anstendig arbeid

Norge var første land ut med å lansere en egen nasjonal strategi for et anstendig arbeidsliv i september 2008. Strategien har til formål å samordne og styrke Norges innsats for fremme av arbeidstakerrettigheter globalt. Den er en ramme for å gjennomføre konkrete tiltak og for samarbeid mellom departementene. Strategien skal komplettere innsatsen mot sosial dumping i Norge. 

Den nasjonale strategien for et anstendig arbeidsliv har syv punkter:

 1. Norge skal styrke innsatsen for arbeidstakerrettigheter globalt
 2. Norges politikk overfor ILO gis et løft
 3. Arbeidet med arbeidstakerrettigheter i andre land opprioriteres i utenrikspolitikken og bistandspolitikken
 4. Norge skal være en pådriver for å fremme betydningen av anstendige arbeidsvilkår (”Decent Work”) også i handelspolitikken, herunder i bilaterale handelsavtaler og i avtaler mellom flere land og regioner.
 5. Ivaretakelse av arbeidstaker- rettigheter i andre land skal være et viktig element i regjeringens nærings- politikk og i politikken for å bidra til at norske selskaper tar samfunnsansvar.
 6. Det settes inn en særlig innsats for å styrke kontroll med og håndheving av lover og regler for arbeidslivsstandarder
 7. Norske erfaringer utnyttes for å forbedre arbeidsmiljøovervåkningen i andre land.

Norge legger stor vekt på å styrke ILOs innsats for økt sysselsetting og jobbskaping. Behovet for flere og bedre jobber er stort, ikke minst i lys av den økende arbeidsledigheten blant unge. ILO anslår at verden frem til 2020 trenger 600 millioner arbeidsplasser for å takle global arbeidsledighet og holde tritt med den demografiske utviklingen.

Prioriterte innsatsområder for Norge

 • Videreføre en samstemt norsk politikk for å beskytte og fremme arbeidstakerrettigheter internasjonalt, og bidra til økt samstemthet på internasjonalt nivå i tilnærmingen til anstendig arbeid, herunder i FNs bærekraftsmål.
 • Arbeide for at ILO prioriterer organisasjonens kjerneområder og bidrar til å sikre grunnleggende rettigheter, blant annet gjennom styrearbeidet i perioden 2014-2017.
 • Arbeide for at ILO og andre internasjonale organisasjoner styrker innsatsen for jobbskaping og økt sysselsetting. 

Les mer om Norge og anstendig arbeid: