Hopp til innhold
fn.no / Tema / Arbeidsliv / Arbeidsliv og bærekraf...
Arbeidsliv og bærekraftsmålene

Arbeidsliv og bærekraftsmålene

15/05/2017
Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde bl.a. fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Anstendig arbeid er nøkkelen til en bærekraftig utvikling. Derfor har FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) arbeidet for at anstendig arbeid for alle skal være sentralt også i de nye bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Lenke: Les mer om FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Et eget bærekraftsmål handler om arbeid og økonomisk vekst. Bærekraftsmål 8 sier at vi skal jobbe for «bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle».

Det er beregnet at over 600 millioner nye arbeidsplasser må skapes innen 2030 på grunn av befolkningsveksten og en økende befolkning i yrkesaktiv alder. Det vil si at det må skapes om lag 40 millioner nye arbeidsplasser hver en eneste år.

Ekstrem fattigdom påvirker livene til rundt en milliard mennesker over hele verden. At folk har et anstendig arbeid er, ifølge ILO, den beste veien ut av fattigdom. Men fortsatt lever 327 millioner såkalte arbeidende fattige i ekstrem fattigdom på under 1,9 dollar om dagen, og 967 millioner i moderat fattigdom.

VIDEO: Ungdom forteller selv hva som er viktig for dem under hvert av bærekraftsmålene. Kortfilmen om likestilling, anstendig arbeid og bærekraftig utvikling ble produsert som en del av ILOs feiring av kvinnedagen 2016.

Å skape vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er et mål, men også en forutsetning for bærekraftig utvikling. Derfor er ILOs visjon om «anstendig arbeid for alle» gjennomgående i alle bærekraftsmålene.

Les mer her om ILOs målsetninger for hvert enkelt bærekraftsmål