Hopp til innhold
fn.no / Tema / Arbeidsliv / Fordypning / Ulikhet mellom kjønn i...
Klikk på kartet for å lære mer om hvordan det går med yrkesaktive kvinner rundt om i verden.

Ulikhet mellom kjønn i arbeidslivet

20/04/2016
Til tross for betydelig fremgang det siste århundret, har kvinner en lang vei å gå for å oppnå likestilling i arbeidslivet. I mange deler av verden er kvinner fortsatt fanget i ufaglært arbeid, og kvinner arbeider mer ubetalt enn menn.

ILO-rapporten Women at Work 2016 ble publisert i mars 2016. Klikk på kartet øverst på denne siden for å navigere deg gjennom den globale situasjonen for kvinner i arbeidslivet.

ILO forteller at

  • I 2015 hadde kvinner fortsatt langt mindre sannsynlighet for å være i (betalt) arbeid enn menn i de fleste deler av verden.
  • De fleste deltidsjobber er utført av kvinner, og kvinner fortsetter å jobbe færre betalte timer enn menn.
  • Kvinner har større sannsynlighet for å arbeide i ufaglærte lav betalte jobber enn menn i de fleste regioner i verden.
  • Kvinner er på vei inn høyt kvalifiserte yrker i et raskere tempo enn menn, spesielt i nye fremvoksende markeder.
  • Kvinner har betydelig lavere sannsynlighet for å motta pensjon enn menn.

Se også: FNs bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnnene.

- La oss arbeide sammen for å oppnå reell likestilling og styrke kvinners rettigheter i arbeidslivet. Anstendig arbeid for kvinner gir et liv i verdighet for alle.

Guy Ryder, ILOs generaldirektør