Hopp til innhold
fn.no / Tema / Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

Ressurser om bærekraftig utvikling

Ressurser om bærekraftig utvikling

Oversikt over ulike FN-rapporter, konvensjoner og organisasjoner som jobber med bærekraftig utvikling.