Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Ren energi for alle
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Ren energi for alle

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt. 

Mål 7:

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle 

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser som bidrar til økt drivhuseffekt. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig. 

Videoen viser Miljøstiftelsen Bellona som forteller om fornybar energi. 

1 av 5 mennesker mangler i dag tilgang til strøm. FN jobber for at alle skal ha tilgang til moderne energi, og at energibruken skal bli mer effektiv og fornybar.

Norge

Norge har verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger, ifølge SSB. Elektrisiteten kommer hovedsakelig fra vannkraft, og er dermed både klimavennlig og fornybar. Likevel er Norges ressursbruk så stort at hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge, ville det krevd ressurser fra 2,7 jordkloder.   

Delmål

7.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris

7.2 Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk

7.3 Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

7.a Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi

7.b Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer