Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Samarbeid for å nå mål...
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Mål 17:

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling 

Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Finansiering av målene må på plass raskt. Det må investeres langsiktig i ren energi, infrastruktur, transport og informasjonsteknologi - særlig i utviklingsland. Det er et enormt potensial for at næringslivet kan involvere seg sterkere. Nasjonale myndigheter må stake ut en klar kurs, og sørge for at det er gode samarbeidsforhold og solide kontrollmekanismer.

Samtidig må de rikeste landene bidra med finansiering. Det er mål at de såkalte "utviklede" landene skal bruke minst 0.7 prosent av BNI på bistand. 

Juli 2015 ble landene i FN enige om en felles finansieringsplan for målene, på konferansen Financing for Development i Addis Ababa, Etiopia. I tillegg ble det lagt vekt på at bistand ikke er nok for å skape utvikling. Det er også viktig med:

  • Finansiell åpenhet
  • Skatt
  • Bærekraftige investeringer
  • Etisk handel
  • Ansvarlige lån
  • Menneskerettigheter
  • Likestilling

Norge

Norge har bidratt med rundt seks milliarder kroner til det brasilianske Amazonas-fondet. Norge var den første bidragsyteren til fondet, og forpliktet seg til å betale opptil en milliard dollar i perioden 2008-2015 dersom Brasil klarte å redusere avskogingen i Amazonas. De siste ti årene har Brasil redusert avskogingen i sin del av Amazonas med over 75 prosent. 

Den norske bistanden har de siste årene ligget jevnt på rundt én prosent av BNI. Det er et særlig fokus på kvinner og jenters helse, samt tilgang til utdanning.