Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Utrydde fattigdom
Foto: UN Photo/UNRWA
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Utrydde fattigdom

Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt halvert siden 1990. Selv om dette er gode nyheter, gjenstår det fortsatt å nå over 800 millioner mennesker før vi kan si at vi har utryddet ekstrem fattigdom. 

Mål 1:

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I 2015 var andelen redusert til 13 prosent. 836 millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. 

Fattigdom er mer enn bare mangel på inntekt og materielle goder. Fattigdom innebærer også:

  • sult og feilernæring
  • mangel på utdanning og helsetjenester
  • diskriminering og ekskludering
  • begrenset mulighet til å påvirke politiske beslutninger

For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.

Ingen skal utelates 

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leave no one behind). For selv om ekstrem fattigdom har blitt halvert, er det fortsatt altfor mange fattige som ikke har tilgang på ressurser eller får sine rettigheter oppfylt. 

Dette er de menneskene det har vært aller vanskeligst å nå frem til, men som nå er prioritert i bærekraftsmålene. Målet er at all ekstrem fattigdom skal være utryddet innen 2030.

                           

FNs bærekraftsmål i Norge 

Mål 1 sier også at vi skal halvere all relativ fattigdom. Norge har ikke en offisiell fattigdomsgrense, men bruker EUs fattigdomsdefinisjon. Den sier at alle som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten regnes som fattige. For å nå bærekraftsmål 1 må Norge halvere andelen som lever under denne grensen. 

Barnefattigdommen øker i Norge. I 2015 levde 92 000 barn i familier som har hatt vedvarende lav inntekt (SSB 2014). 

Hva er fattigdom?

Ekstrem fattigdom innebærer at man ikke får dekket grunnleggende behov som mat, klær, hus, tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Grensen for ekstrem fattigdom går ved Verdensbankens fattigdomsgrense på 1,90 amerikanske dollar dagen (justert opp fra 1,25 dollar i oktober 2015. Se forklaring her.)

Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. Grensen for relativ fattigdom fastsettes gjennom en nasjonal fattigdomsgrense.