fn.no / Tema / FNs tusenårsmål
FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Sikre utdanning for alle

Sikre utdanning for alle

Styrke kvinners stilling

Styrke kvinners stilling

Redusere barnedødeligheten

Redusere barnedødeligheten

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ressurser

Ressurser