Hopp til innhold
fn.no / Tema / Flyktninger / Flyktningsituasjonen i...

Flyktningsituasjonen i verden

20/02/2017
Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på flukt. Her finner du nøkkeltall om flyktningsituasjonen i verden.
Flyktningtall 2015
  • 65,3 millioner mennesker var på flukt ved inngangen til 2016.
  • 24,3 av disse flyktet over en landegrense, mens 40,8 millioner er på flukt i sitt eget land.
  • 3,2 millioner venter på behandling av sine asylsøknader.
  • Barn utgjør halvparten av de som er på flukt.
  • Det er Syria-krisen som har drevet flest på flukt.
  • Landene som tar imot flest flyktninger er Jordan, Tyrkia, Pakistan, Libanon, Sør-Afrika, Iran, Etiopia og Tyskland.
  • 201 000 flyktninger fikk mulighet til å returnere til hjemlandene sine i fjor. De fleste kom fra Afghanistan, Sudan og Somalia.
  • 107 000 ble bosatt i et annet land, for eksempel gjennom kvoteflyktningsordningen.
  • Mennesker som ble fordrevet av naturkatastrofer er ikke en del av disse tallene. I 2015 ble 19,2 millioner fordrevet av naturkatastrofer, i følge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC).

Kilde: Flyktningregnskapet 2016, UNHCR og IDMC