Hopp til innhold
fn.no / Tema / Folkerett / Viktige temaer i folke... / Krigens folkerett
Denne videoen er laget av Røde Kors, og handler om hva som er de viktigste folkerettslige reglene i krig.

Krigens folkerett

17/11/2016
Målet med krigens folkerett er ikke å forby krig, men å lage regler for å hindre at krigen fører til unødvendige lidelser. Denne delen av folkeretten kalles gjerne "humanitær rett". En svært viktig del av humanitærretten er å beskytte dem som ikke deltar aktivt i krigen: de sivile.
Eksempler på regler
  • Biologiske våpen og noen andre typer våpen er forbudt.
  • Syke og sårede skal få behandling, selv om de tilhører fienden.
  • Krigsfanger skal behandles humant.
  • Sivile skal beskyttes.

Reglene for krigføring

En hånd holder våpenammunisjon. Foto: Gwenn Dubourthoumieu/IRIN

Enkelte typer ammunisjon er forbudt i humanitær rett. Foto: Gwenn Dubourthoumieu/IRIN

Reglene for krigføring er i hovedsak delt inn i to grupper.

1. Haag-konvensjonene lager regler for de stridende. Disse reglene er først og fremst militære.

2. Genéve-konvensjonene lager regler for å beskytte ofrene for krigen. Disse reglene er først og fremst humanitære.

Interne konflikter

Etter andre verdenskrig har de fleste konflikter vært interne. Det betyr at de foregår mellom ulike parter i samme land, og ikke mellom forskjellige stater. Folkerettslig har dette vært problematisk, fordi konvensjoner og sedvane vanligvis lager regler for hvordan stater skal oppføre seg mot hverandre, og ikke hvordan interne konflikter skal løses.

Det ble derfor vedtatt en tilleggsprotokoll til Genévekonvensjonen i 1977. Denne lager regler for interne konflikter.

I tillegg mener mange nå at væpnede grupper bør kunne regnes som subjekter i folkeretten. Dette er imidlertid ikke endelig avgjort.

Artikkelbildene er lånt fra IRIN