Hopp til innhold
fn.no / Tema / Klima
Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Illustrasjon: FN-sambandet.

Klima

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag.

Ny-Ålesund på Svalbard. Forskere finner mange svar på klimaspørsmål i Arktis. Foto: UN Photo/Mark Garten

Hva skjer med klimaet?

FNs klimapanel har levert flere rapporter som gir oss kunnskap om hva som skjer med klimaet.

UN Photo/Mark Garten

Klimaforhandlinger

FN er et møtested for forhandlinger, og har stått bak flere internasjonale avtaler om miljø og klima.

Illustrasjon: FN-sambandet

Undervisning om klima

FN-sambandet lager egne undervisningsopplegg tilpasset ulike kompetansemål på alle trinn. Her finner du noen utvalgte undervisningsopplegg som handler om klima og miljø. Undervisningsopplegg for andre andre tema og fag finnes på våre skolesider

5.-7-trinn: Historien om...en jakke!

8.-10.trinn: For mye CO2

Videregående: Klimaet og forhandlingene

Ressurser om klima

Ressurser om klima

Her finner du en oversikt over FN-relaterte sider der du kan lete etter mer informasjon om miljø og klima.