Hopp til innhold
fn.no / Tema / Klima / Hva er togradersmålet?
Grafen viser temperaturmålinger på kloden siden 1850. De siste tiårene har temperaturen steget mye raskere enn tidligere.

Hva er togradersmålet?

23/03/2017
Den globale temperaturen i 2100 må ikke være mer enn 2 grader høyere enn den var i 1850.
Fakta om togradersmålet
  • Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturstigning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli umulige å kontrollere.
  • I de internasjonale klimaforhandlingene har landene blitt enige om å begrense temperaturstigningen til to grader. Det er dette vi kaller togradersmålet.
  • På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble landene enige om å jobbe for å begrense temperaturstigningen enda mer, til 1,5 grader.

Hvorfor må en ha et togradersmål?

Temperaturen på kloden har allerede steget med rundt 0,85 grader siden førindustriell tid. (ca. 1850). Det viser FNs klimapanel i sin siste rapport. Klimaendringene er allerede tydelige i store deler av verden. For å unngå at de blir katastrofale, må temperaturstigningen begrenses.

Partene i klimaforhandlingene er enige om å begrense temperaturstigningen til to grader, men samtidig gjøre så godt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader.

Klimascenarioer - Infografikk

Hvordan kan vi nå togradersmålet?

Den eneste måten vi kan nå togradersmålet på er gjennom å kutte i klimagassutslipp. Mindre CO2 i atmosfæren fører til mindre global oppvarming. FNs klimapanel har regnet seg frem til en øvre grense for hvor mye CO2 det kan være i atmosfæren, uten at temperaturen stiger mer enn to grader. Problemet er at vi allerede har sluppet ut to tredjedeler av dette. 

Infografikk: Karbonbudsjettet viser hvor mye CO2 vi kan slippe ut og samtidig unngå at temperaturen øker mer enn 2 grader. Det er målet FNs klimapanel har satt for å unngå farlige klimaendringer.

Karbonbudsjettet viser hvor mye CO2 vi kan slippe ut og samtidig unngå at temperaturen øker mer enn 2 grader. Det er målet FNs klimapanel har satt for å unngå farlige klimaendringer. Infografikk: FN-sambandet.

Det betyr at vi som lever nå, og de som kommer etter oss, kun kan slippe ut 1000 milliarder tonn CO2. Hvis vi slipper ut mer enn det, vil temperaturen øke mer enn to grader.

Spørsmålet om hvilke land som må kutte sine utslipp, og hvem som har rett til å bruke resten av karbonbudsjettet, er det vanskeligste temaet i forhandlingene om en ny klimaavtale.

Karbonbudsjett - gif

Figuren viser hvor mye CO2 som er sluppet ut i atmosfæren siden 1850, og hvor lite CO2 som kan slippes ut i årene som kommer hvis vi vil nå målet om å holde temperaturstigningen under 2 grader. Den røde streken viser hvor mye som kan slippes ut før temperaturen på kloden vil stige med 1,5 grader.

Kan vi nå togradersmålet?

Det er mulig å nå togradersmålet, men det krever en langt større innsats fra alle verdens land enn det vi ser i dag. Hvis vi fortsetter å slippe ut like mye som i dag vil vi nå maksgrensen for det vi kan slippe ut innen 25-30 år. I dag stiger verdens samlede CO2-utslipp. Skal vi nå togradersmålet må denne utviklingen snu, og det må skje fort.

Hvis målet om 1,5 grad temperaturstigning skal nås må vi - i tillegg til å kutte drastisk i klimagassutslipp - finne måter å fjerne CO2 fra atmosfæren på. Dette kalles karbonfangst, eller karbonlagring.

Illustrasjon: FN-sambandet