Hopp til innhold
fn.no / Tema / Konflikt og fred / Ansvar for å beskytte
Nærbilde av en sørafrikansk FN-soldat i Darfur, 2008. Foto: UN Photo/Stuart Price
Strenge kriterier må fylles for at FN skal kunne gripe inn militært mot menneskerettighetsbrudd. Foto: UN Photo/Stuart Price

Ansvar for å beskytte - Responsibility to Protect

17/03/2017
FN kan gripe inn militært hvis det blir begått grove menneskerettighetsbrudd i en stat. Det ble bestemt i 2005, da prinsippet om "Responsibility to Protect" ble vedtatt.

På 1990-tallet var verden vitne til krig i Somalia, folkemord i Rwanda og etnisk rensing i Kosovo. FN og det internasjonale samfunnet greide ikke å gripe ordentlig inn for å hjelpe sivilbefolkningen i noen av tilfellene.

I 2005 vedtok derfor FNs medlemsstater nye regler. De sa at det internasjonale samfunnet har ansvar for å ivareta menneskerettighetene til befolkningen i et land, hvis landets myndigheter ikke gjør det. Reglene kalles Responsibility to Protect.

Når kan FN gripe inn militært for å stanse menneskerettighetsbrudd?

I vedtaket om Responsibility to Protect står det seks kriterier som må oppfylles hvis FN skal kunne gripe inn militært:

1) Det må være en saklig grunn:
a) At mange liv går tapt på grunn av handlinger staten gjør, eller fordi staten ikke vil/kan gripe inn.
b) Etnisk rensning, enten gjennom drap, utvisning, terror eller voldtekt.

2) Det må ligge riktige intensjoner bak intervensjonen
Hovedmålet med å gripe inn skal være å stanse menneskelige lidelser. Dette sikres best hvis mange land er med på operasjonen, og hvis den har støtte i regionen og blant ofrene det gjelder.

3) Det må være siste utvei
Alle diplomatiske, humanitære og andre fredlige metoder skal være testet før FN kan bruke militære midler.

4) Omfanget av intervensjonen må være så lite som mulig

5) Det må være grunn til å tro at intervensjonen fører fram
Det skal være en rimelig sjanse for å lykkes med å stanse overgrepene. Det skal være sannsynlig at konsekvensene av å gripe inn er bedre enn konsekvensen av ikke å gripe inn.

6) Intervensjonen skal vedtas av FNs sikkerhetsråd
Et vedtak i Sikkerhetsrådet gjør at en intervensjon er i tråd med reglene i folkeretten.

FN-dokumenter om Responsibility to Protect:

  1. Her finner du vedtaket om Responsibility to Protect fra 2005:
    A/RES/60/1, para. 138-140
  2. Her finner du en rapport om implementering av Responsibility to Protect fra 2009: