Hopp til innhold
fn.no / Tema / Konflikt og fred / FNs fredsarbeid / Fredsbevarende operasj...
Kartet viser hvor FN har fredsbevarende operasjoner i dag.

FNs fredsbevarende operasjoner

19/05/2017
Soldatene med de lyseblå hjelmene er selve symbolet på FNs fredsarbeid. Fredsbevarende operasjoner er fremdeles et svært viktig tiltak i FNs arbeid for å sikre internasjonal sikkerhet.

Hva er oppgaven til FNs fredsbevarende styrker?

FNs fredsbevarende styrker hjelper land med sikkerhet og kapasitetsbygging i overgangen mellom konflikt og fred.

Hvem bestemmer at det skal opprettes en fredsbevarende styrke?

FNs sikkerhetsråd. For at en FN-styrke skal etableres i et land, må landets myndigheter godta det først. FN-styrkene skal være upartiske, og holde seg til mandatet de har fått av FNs sikkerhetsråd. Dette mandatet må fornyes jevnlig. 

En rekke med etiopiske FN-soldater deltar i en medaljeutdelingsseremoni i Liberia, i august 2008. Foto: UN Photo/Christopher Herwig.

En rekke med etiopiske FN-soldater deltar i en medaljeutdelingsseremoni i august 2008. De er en del av FN-styrken i Liberia, UNMIL. Foto: UN Photo/Christopher Herwig.

Er det bare soldater i FN-styrkene?

Nei. FNs fredsbevarende styrker består både av soldater, politibetjenter og observatører.

Hvor kommer de som deltar i FN-styrkene fra?

FN-styrkene består av personell fra FNs medlemsland. Det er ofte vanskelig for FN land til å bidra med nok militært og sivilt personell, slik at styrkene raskt kan utplasseres i konfliktområder. Det har vært særlig vanskelig å få vestlige land til å stille styrker til disposisjon for operasjoner i Afrika. Vestlige land har prioritert å sende styrker til operasjoner i land som representerer en mer "umiddelbar" sikkerhetsrisiko, som Balkan, Afghanistan og Irak.

Hvem betaler for FN-styrkene?

FNs generalforsamling vedtar budsjettene for hver fredsbevarende operasjon. Medlemsstatene til FN spleiser på kostnadene, ut fra en fordelingsnøkkel som sikrer at rike stater betaler mer enn fattige.

Det er ofte vanskelig for FN å få medlemsstatene til å betale det de skal. Per 30. juni 2015 skyldte medlemslandene FN 4,8 milliarder dollar som skulle ha vært betalt inn til de fredsbevarende operasjonene. Det årlige budsjettet til FN-styrkene er 8,27 milliarder dollar.

Fakta: FNs fredsbevarende operasjoner
  • Siden 1948 har rundt 120 nasjoner bidratt med militære styrker og sivile politistyrker til de 71 ulike fredsoperasjonene.
  • Over en million mennesker har tjenestegjort under FN-flagget.
  • 3 553 personer har mistet livet i FNs tjeneste.
  • Det er 16 pågående operasjoner i dag.
  • I dag jobber over 110 000 personer fra 124 land for FN-styrkene. 
  • FN-styrkens totale budsjett er 7,87 milliarder dollar.

Kilde: United Nations Peacekeeping

(per mars 2017)

Hvordan bidrar Norge til FNs fredsbevarende operasjoner?

Norge har lenge spilt en aktiv rolle i FNs fredsarbeid. I dag bidrar Norge med politi, eksperter og militært personell i seks av FNs fredsbevarende operasjoner.

Hvor lenge har FN drevet med fredsbevarende operasjoner?

Den første fredsbevarende operasjonen (UNTSO) startet i mai 1948. Denne skulle overvåke en skjør fredsavtale etter den første arabisk-israelske krigen som startet da Israel ble en egen stat.