Hopp til innhold
fn.no / Tema / Konflikt og fred / FNs fredsarbeid / Fredsmekling og diplomati
Kartet viser hvor FN har diplomatiske utsendinger som jobber med fredsforhandlinger og bevaring av fred.

FNs fredsmekling og forsoningsarbeid

18/11/2016
FN ble opprettet å bevare internasjonal fred og sikkerhet. I følge FN-pakten kan freden sikres på to måter: Enten ved bruk av fredelige metoder som forhandling og mekling, eller ved bruk av makt. Fredelige alternativer til konfliktløsning skal alltid prøves først.

FNs fredsbyggingsarbeid

FNs avdeling for politiske spørsmål (DPA)

Den delen av FN som jobber mest med fredsmekling og diplomati er Avdelingen for politiske spørsmål (DPA).

DPA har oversikt over den politiske utviklingen i land i hele verden, og gir Generalsekretæren råd om hvordan han eller hun bør forebygge og håndtere konflikter.

FN driver diplomati i felt

I tillegg har DPA politiske feltoperasjoner over hele verden. De ledes av diplomater som representerer FNs generalsekretær.

Målet med operasjonene er enten å forebygge væpnet konflikt, eller å skape varig fred i land som nettopp har gjennomgått krig. DPAs feltkontorer er en arena der partene i konflikter kan bruke diplomati for å løse vanskelige spørsmål, fremfor å ta til våpen. 

Disse operasjonene samarbeider og overlapper med FNs fredsbevarende operasjoner.

Tidligere utenriksminister i Norge, Espen Barth Eide, holder pressekonferanse. Foto: UN Photo/Manuel Elías

Tidligere utenriksminister i Norge, Espen Barth Eide, er FNs spesialutsending til Kypros. Han leder den politiske feltoperasjonen til FN på øya. Foto: UN Photo/Manuel Elías

FNs fredsbyggingskommisjon

I 2006 utvidet FN sitt arbeid med fred, gjennom å opprette en egen fredsbyggingskommisjon (PBC). Det er en rådgivende kommisjon, som rapporterer direkte til Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen. Kommisjonen skal støtte fredsarbeid i land som nettopp har avsluttet en konflikt.

Hovedoppgavene til PBC er:

 1. Å være et møtested for alle aktører som jobber med post-konfliktarbeidet. Det inkluderer, donorer, finansinstitusjoner, nasjonale styresmakter og land som bidrar med fredsbevarende styrker.
 2. Håndtere og videreformidle ressurser.
 3. Gi råd og foreslå strategier for fredsbygging.

Sammen med PBC ble det opprettet et fredsbyggingsfond som skal bidra til gjenoppbygging, og et eget kontor som skal administrere fondet, og bistå kommisjonen.

Les mer om FNs fredsbyggingskommisjon her

Slik jobber FN for å bevare freden etter at en konflikt er avsluttet

Når en konflikt er løst hjelper FN til med gjenoppbygging, forsoning og avvæpning. Uten dette arbeidet er det stor fare for at kampene blusser opp igjen.

Steg 1: De som har kjempet må legge ned våpnene og bli en del av samfunnet igjen

Når en væpnet konflikt tar slutt står medlemmene av væpnede grupper plutselig uten levebrød og nettverk. For at freden skal vare, må de få hjelp til å bli en del av samfunnet igjen.

FNs arbeid med dette forkortes gjerne DDR:

 • Avvæpning (Disarmament): For at freden skal vare er det viktig at det bare er landets eget militære og politistyrker som har våpen. Derfor hjelper FN til med å samle inn våpen, ammunisjon og eksplosiver som har blitt brukt av ulike væpnede grupper under konflikten
 • Demobilisering: Det er også viktig å sørge for at alle slutter i de væpnede gruppene de har vært med i.
 • Reintegrering: For at de tidligere medlemmene av væpnede grupper ikke skal vende tilbake til dem, må de ha mat og klær, få tilbud om utdanning, arbeid, og etter hvert bli en del av samfunnet.

Steg 2: Lov og orden må gjenopprettes

Når en væpnet konflikt er over er gjenoppbygging av sikkerheten blant de viktigste oppgavene til styresmaktene. Dette gjelder særlig i land der politiet og sikkerhetsstyrkene i seg selv er en trussel mot lov og orden. FN hjelper land med å reformere sikkerhetssektoren sin. Dette arbeidet forkortes SSR (Security Sector Reform) og består av tre deler:

 • Demilitarisering og fredsbygging
  FN hjelper landene med å få sikkerhetssektoren under sivil kontroll. I stedet for at militære eller væpnede grupper kontrollerer politiet og sikkerhetsstyrker, skal dette ansvaret ligge hos regjeringen og departementene.
 • Trene opp sikkerhetsstyrker og politi
   FN hjelper landene med å sørge for at alle som skal passe på lov og orden vet hvordan de selv skal oppføre seg, og hvilke lover og regler som gjelder.
 • Styrke respekten for loven
To politikonstabler fra FNs politistyrke på Haiti hjelper to haitiske politikonstabler på en kontrollpost i 2009. Foto: UN Photo/Marco Dormino

FNs politistyrke på Haiti hjelper haitisk politi på en kontrollpost i 2009. Opplæring av landets egne politistyrker er en viktig del av etterarbeidet når en konflikt er over. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Steg 3: Skape forsoning og rettferdighet

Forsoningsarbeid er viktig for at et samfunn skal kunne legge konflikten bak seg. Land som har jobbet seg ut av konflikter har valgt forskjellige typer forsoningsarbeid. FNs rolle er å hjelpe landene til å gjennomføre forsoningsarbeidet.

Eksempler på virkemidler er:

 • Rettssaker mot ledere og gjerningsmenn som er ansvarlige for krigsforbrytelser
 • Sannhetskommisjoner som dokumenterer og lager en oversikt over alle forbrytelser som har blitt begått under konflikten
 • Oppreisningsprogrammer som tilbyr økonomisk og sosial støtte til ofre for konflikten
 • Minnesmerker og andre monumenter som sørger for at samfunnet husker ofrene, og ikke glemmer hva som skjedde under konflikten
Spillere fra en sportsklubb for mennesker som har fått amputert en fot under borgerkrigen i Sierra Leone spiller kamp i 2010. Foto: Eskinder Debebe/UN Photo

Spillere fra en sportsklubb for mennesker som fikk amputert en fot under borgerkrigen i Sierra Leone spiller kamp i 2010. Klubben tilbyr traumebehandling og rehabilitering for spillerne sine. Foto: Eskinder Debebe/UN Photo