Hopp til innhold
fn.no / Tema / Konflikt og fred / Kvinner, fred og sikke... / Kvinner i fredsforhand...
Kvinner er sjelden eller aldri representert i formelle fredsforhandlinger. Her signerer partene i konflikten i Sudan en fredsavtale i 2004, uten at en eneste kvinne er til stede i lokalet. Foto: UN Photo/Bernhard Wahihia
Kvinner er sjelden eller aldri representert i formelle fredsforhandlinger. Her signerer partene i konflikten i Sudan en fredsavtale i 2004, uten at en eneste kvinne er til stede i lokalet. Foto: UN Photo/Bernhard Wahihia

Kvinner i fredsforhandlinger

21/04/2016
Kvinners rolle i fredsprosesser er, og har nesten alltid vært, liten. Kvinner blir gjerne sett på som ofre for krig, og ikke som fredsmeglere.

Det smerter oss veldig at vi og våre døtre har lidd under krigsforbrytelser som voldtekt, seksuell vold, prostitusjon og vold i hjemmet, som har foregått [...] ustraffet. Vi ber om at [freds]avtalen setter en stopper for straffefrihet.

Slutterklæringen til Kvinner i Burundis fredskonferanse, 2000

Sivile kvinner og barna deres blir hardest rammet av konflikt, både som ofre og som etterlatte. Likevel har få kvinner vært medlem av gruppene som forhandler om fredsavtaler. Resultatet er at spørsmål som er viktige for kvinner ikke blir tatt hensyn til i fredsavtalene.

Gjennom resolusjon 1325 og kvinner, fred og sikkerhet har FN bestemt at dette må endres. 

Av 585 fredsavtaler siden 1990...

refererer 25 til politisk og juridisk likestilling mellom kjønnene.

refererer 17 til seksuell vold.

refererer 13 til at kvinner må spille en rolle når fredsavtalen skal gjennomføres.

Hvorfor er det flest menn i fredsforhandlinger?

Tradisjonelt har fredsforhandlinger foregått mellom parter som har slåss under konflikten. Det er i hovedsak menn som deltar i kampene, og som leder de væpnede gruppene. Dermed blir det også menn som setter seg ved forhandlingsbordet.

I tillegg utnevnes det nøytrale forhandlere som ikke har vært aktive i kamphandlingene. Disse rekrutteres ofte fra viktige institusjoner i samfunnet, som nasjonalforsamlinger, eller fra FN. Begge steder er det fortsatt menn som vanligvis sitter i lederrollene. Derfor blir heller ikke de nøytrale forhandlingspartnerne kvinner.

Under fredsprosessen i Liberia spilte kvinner en viktig rolle som pådrivere for fredsavtalen. Her er kvinner samlet i en "fredshytte", der de løser små konflikter seg imellom. Foto: UN Photo/Andi Gitow

Under fredsprosessen i Liberia spilte kvinner en viktig rolle som pådrivere for fredsavtalen. Her er kvinner samlet i en "fredshytte", der de løser små konflikter seg imellom. Foto: UN Photo/Andi Gitow

Har kvinner fått en viktigere rolle i fredsforhandlinger?

De siste årene har fredsforhandlinger blitt litt mer inkluderende. Blant annet har sivilsamfunnsorganisasjoner fått en viktigere rolle. Dermed har kvinner en mulighet til å si sin mening om fredsprosessen. Likevel er det langt igjen før de formelle fredsprosessene inkluderer kvinner og kjønnsperspektiver på en god nok måte.

Selv i de tilfellene der kvinner er representert rundt forhandlingsbordet, er de sjelden med fra begynnelsen av prosessen. Det betyr at mange viktige avgjørelser kan ha blitt tatt før kvinner får si sin mening.

Etter at Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon 1325, har det vært en økning i fredsavtaler som spesifikt omtaler kvinner, mens antallet kvinnelige fredsforhandlere fortsatt er veldig lavt.

Mellom 2000 og 2010 var 

  • 4 prosent av fredsavtalene underskrevet av kvinner
  • 9 prosent av fredsmeglerne kvinner 
  • I 2010 inkluderte kun 2 av 9 fredsavtaler bestemmelser som omhandler kvinner og kjønnsspørsmål 

Hvorfor er det viktig at kvinner deltar i fredsprosesser?

1. For å sette agendaen

Kvinner bør ha muligheten til å ha innflytelse på alle avgjørelser som tas under fredsforhandlingene. Da må de være med helt fra starten av. Det er nemlig da man ofte bestemmer seg for forsoningsprogrammer, reform av sikkerhetssektoren, avvæpning av militante grupper og regler for fremtidige valg. 

2. For å øke sjansen for at konflikten blir løst

I de tilfellene der kvinner har deltatt i fredsprosesser har de ofte greid å knytte bånd på tvers av konfliktlinjer. I Irland brukte for eksempel kvinnegrupper et tiår på å skape tillit mellom protestanter og katolikker. Fredsavtalen hadde ikke blitt like stødig uten dette arbeidet.

3. For å hindre at konflikten bryter ut på nytt

Fordi kvinner og barn blir hardest rammet hvis konflikten bryter ut på nytt, vil mange kvinner jobbe hardt for å hindre dette. I fredsprosessene kan det utvikles systemer som gjør at man kan se tegnene til at en konflikt er i ferd med å bryte ut igjen. For eksempel vet man at en økning i vold mot kvinner kan være et tegn på at voldelig konflikt er i ferd med å bryte ut. Hvis det lages et system for å måle dette, er det i noen tilfeller mulig å hindre vold ved å forebygge tidlig. På Salomonøyene har kvinner vært en del av prosessen med å lage slike systemer for tidlig varsling.