Hopp til innhold
Malala Yousafzai har blitt selve symbolet på jenters rett til utdanning. Foto: UN Photo/Mark Garten
Malala Yousafzai har blitt selve symbolet på jenters rett til utdanning. Foto: UN Photo/Mark Garten

Kvinner og utdanning

10/08/2016
Mange flere jenter går nå på skole sammenlignet med i år 2000. De fleste land har oppnådd målet om å skape mer likestilling mellom kjønnene når det gjelder tilgang til utdanning.

Utdanning er en grunnleggende rettighet og er helt nødvendig for å redusere ulikhet mellom jenter og gutter. Utdanning bestemmer i stor grad hvilke muligheter man har senere i livet. Jenter som har utdannelse får høyere inntekt, gifter seg og får barn senere og har bedre helse. Det gir de en bedre sjanse til å bryte ut av fattigdom. 

Like mange jenter som gutter begynner på skolen  

FN har satset stort på utdanning og særlig jenters utdanning. Nå får nesten alle barn får begynne på skolen. 

Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskolen, men i mange fattige land slutter jenter i løpet av ungdomsskolen. Enda færre jenter fullfører videregående. Afrika sør for Sahara er den regionen med størst kjønnsforskjeller i utdanningen. 

Jenter og gutter sammen på skolebenken i Gao, Mali 2014. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Jenter og gutter sammen på skolebenken i Gao, Mali 2014. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Hvorfor mister mange jenter muligheten til å gå på skole? 

Fattigdom er en av hovedgrunnene til at jenter ikke får skolegang. Mange fattige familier trenger gjerne arbeidskraft hjemme og har ikke råd til skoleuniformer og bøker.  Da er det ofte jentene som må slutte først.

Barneekteskap er også en stor utfordring som gjør at jenter giftes bort før de fullfører skolen. 

En annen årsak er lang skolevei og dårlige sanitære forhold på skolen som gjør jenter sårbare for seksuelle overgrep. 

Færre jenter som ikke kan lese eller skrive

De aller fleste gutter (92 prosent) og jenter (87 prosent) kan nå lese og skrive. 781 millioner voksne er analfabeter og to tredjedeler av disse er kvinner. 

Analfabetisme 2015

Flere kvinner i høyere utdanning

I de fleste rike, industrialiserte land er det flest kvinner som tar høyere utdannelse, men kvinner er underrepresentert i realfagene. Det har vært en stor økning i antall kvinnelige forskere, men fortsatt er kun 30 prosent av alle forskere kvinner på verdensbasis.