Hopp til innhold
fn.no / Tema / Menneskerettigheter / Hva er menneskerettigh...
En mann ser ut gjennom et piggtrådgjerde. Foto: UN Photo/Logan Abassi
Foto: UN Photo/Logan Abassi

Hva er menneskerettigheter?

17/03/2017
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har, uansett kjønn, religion, alder eller nasjonalitet.

Slik ble menneskerettighetene til

Tanken om at det fins universelle rettigheter som gjelder alle oppstod for mange hundre år siden. Likevel fantes det ikke noe internasjonalt system som sikret disse rettighetene.

Da FN ble opprettet i 1945 begynte arbeidet med å lage et slikt system. Verden hadde da gjennomgått to brutale verdenskriger der millioner av menneskeliv hadde gått tapt, og behovet for et internasjonalt lovverk og organer som skulle ivareta menneskerettighetene var tydelig for de fleste medlemsstatene.  

Gjennom FN-pakten, som er FNs grunnlov, ble det derfor vedtatt at kampen for menneskerettighetene skulle være en av organisasjonens hovedoppgaver.

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. Senere har FN vedtatt ni konvensjoner som utdyper forskjellige rettigheter. Eksempler er barns rettigheter og kvinners rettigheter.

Det fins to kategorier menneskerettigheter

 Det er vanlig å dele inn menneskerettighetene i to kategorier:

  • Politiske og sivile rettigheter handler om rettssikkerhet, frihet fra overgrep, og rett til å delta politisk i samfunnet. Ytringsfriheten og prinsippet om at alle skal være like for loven er eksempler på politiske og sivile rettigheter.
  • Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter handler om at vi har rett til å få dekket våre grunnbehov. Retten til arbeid, utdannelse og en tilfredsstillende levestandard er eksempler på slike rettigheter.
Elever på en skole på Øst-Timor. Foto: UN Photo/Martine Perret

Mat og utdanning er eksempler på økonomiske og sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Dette bildet er fra en skole på Øst-Timor. Foto: UN Photo/Martine Perret