Hopp til innhold
fn.no / Tema / Menneskerettigheter / Norge og menneskeretti... / Funksjonshemmedes rett...
Mann med blindestokk og stresskoffert. UN Photo/Albert González Farran
For første gang skal FN gjennomgå Norges forpliktelser overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Foto: UN Photo/Albert González Farran

Funksjonshemmedes rettigheter i Norge

17/03/2017
FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter skal gjennomgå Norges innsats på sin neste sesjon. Denne siden blir oppdatert når rapporten er klar.
Konvensjon: FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter
Hvem gjennomgår Norges arbeid? FNs komité for funksjonshemmedes rettigheter
Siste gjennomgang: -
Neste gjennomgang: 2015/2016

Norge ratifiserte konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter 3. juni 2013.

Les mer om FNs bærekraftsmål.