Hopp til innhold
fn.no / UNESCO-skoler / Om ASPnet

Om ASPnet

UNESCOs skolenettverk (Associated Schools Project, ASPnet) er et globalt nettverk av mer enn 9000 utdanningsinstitusjoner i 180 land.

Nettverket består av alt fra førskoler til høyskoler. Sekretariatet ligger i Paris. ASPnet skal bidra til å sette UNESCOs idealer om fred, trygghet og samarbeid ut i livet.

Skolesamarbeidet skal

  • Styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen.
  • Inspirere til kontakt og samarbeid mellom skoler nasjonalt og internasjonalt.
  • Bidra til å utvikle gode undervisningsmetoder.

Skolenettverket i Norge

UNESCO-skolene i Norge er i utgangspunktet skoler som har satset spesielt på internasjonalisert undervisning, og som bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egeninitierte prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Skolene markerer ulike FN-dager og har varierte prosjekter med fokus på fredsarbeid, kulturarv og menneskerettigheter.

I dag er det 26 ASPnet-skoler i Norge, jevnt fordelt på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Seminar ASPnet Røros 2012

Elevene Gro Vårin Sæther og Tone Blomen Ridderstrøm fra Steinerskolen i Vestfold forteller om sine utvekslingsturer til Russland og Tyskland på UNESCO-seminaret på Røros i 2012. Foto: FN-sambandet / Marianne Mathisen.

Hvorfor bli UNESCO-skole?

ASPnet bidrar med kunnskap om menneskerettigheter, kultur og internasjonale forhold. I tillegg gir ASPnet skolene et nasjonalt og globalt kontaktnett, og fungerer som en møteplass for utveksling av gode undervisningsideer og metoder. Tilgang til UNESCO-relaterte undervisningsopplegg på skolen gjør elevene bevisste på organisasjonens arbeid.

Hvert år arrangeres et seminar for ASPnet-skolene i Norge. Her får deltagerne faglig påfyll med foredrag og ekskursjoner. For lærerne er ASPnet-samlingene en viktig møteplass for faglig og kulturell utvikling og nettverksbygging. Skolenettverket tilbyr nye kontakter, samarbeid og undervisningsidéer, som både lærere og elever kan benytte i skolehverdagen.