Hopp til innhold
fn.no / UNESCO-skoler / Ressurser

Ressurser

Verdensarven

Verdensarven på Globalis er et nettbasert undervisningsverktøy som setter fokus på bevaring av kulturarven. Sidene setter verdensarven inn i en historisk ramme og viser også sammenhengen mellom kulturarv og menneskerettigheter. 

The World Heritage in Young Hands er et av ASPnets flaggskip-prosjekt. Det kan brukes av norske skoler, men materiellet er ikke oversatt til norsk. Materiellet inneholder blant annet 13 fine tegnefilmer som gjør elevene kjent med kulturarv verden over og en av tegnefilmene handler om Urnes stavkirke.

Bærekraftig utvikling

Bærekraft er et undervisningsopplegg utviklet av FN-sambandet og UNICEF. Det inneholder animasjonsfilmer og læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling for 7. trinn. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov.

Sandwatch Project er et av ASPnets flaggskip-prosjekt. Prosjektet ønsker å skape bevissthet rundt naturmiljøet i havet og langs kysten, samt gjøre elevene oppmerksomme på hvordan man tar godt vare på disse områdene. Elevene skal undersøke og evaluere problemer, utfordringer og konflikter knyttet til kystområdene i nærmiljøet og forsøke å komme opp med bærekraftige løsninger. Prosjektet har foreløpig ikke blitt gjennomført av noen norske ASPskoler, men med vår lange kyst er det absolutt mulig. Prosjektet kan for eksempel knyttes opp til Strandryddedagen.

UNESCO

Den norske UNESCOkommisjonen har nettsider om UNESCO, om Den norske UNESCOkommisjonen og om Verdensarven. Her finner dere lenke til de norske verdensarvstedene i tillegg til mye annen nyttig informasjon.