FNs erklæring om urfolks rettigheter

title

FNs erklæring om urfolks rettigheter

url

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Urfolk/FNs-erklaering-om-urfolks-rettigheter

target

Yes