[[suggestion]]
Algerie

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Alger

Etniske grupper

Arabiske berbere 99%, europeere og andre 1%. (Selv om nesten aller algeriere opprinnelig er berbere, er det kun rundt 15% som identifiserer seg som det.)

Språk

Arabisk (offisielt), fransk, berbiske dialekter: Tamazight, tachawit, mzab og tamahaq

Religion

Sunnimuslimer 99%, andre (inkludert kristne og jøder) 1%

Innbyggertall

38 934 334

Styreform

Republikk

Areal

2 381 740 km2

Myntenhet

Algerisk dinar

BNI pr innbygger

15 013 PPP$

Nasjonaldag

1. november

Andre landsider

Geografi

Algerie er Afrikas største land i areal, og ligger på kontinentets nordkyst ved Middelhavet. Sahara-ørkenen i sør dekker over 85 prosent av landet. Her ble det funnet olje på slutten av 1950-tallet, og dette er i dag Algeries viktigste eksportvare. Atlasfjellene skiller Middelhavskysten fra den varme, tørre Sahara-ørkenen.

I kystområdet er det middelhavsklima og mange koller og fjell. I fjellområdene kan vintrene være veldig kalde. Tell-regionen mellom kysten og ørkenen er fruktbar, men liten, og nesten all dyrkbar mark i Algerie finnes her.

Algerie er svært utsatt for tørke og vannmangel, og forurensning er et stort problem. Bare tre prosent av landets areal kan brukes til landbruk. Overbeite gjør at ørkenen sprer seg, og for å hindre ørkenspredning startet myndighetene å plante en «grønn demning» av trær i 1975.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Algerie ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Algeries beliggenhet ved Middelhavet har gjort landet til en historisk handelsrute mellom Europa, Afrika og Midtøsten. Dermed har nye folkegrupper overtatt land fra urbefolkningen, berbere. Berberne har lenge kjempet for å bevare sin kultur og språket tamazight.

Araberne kontrollerte området fra 600-tallet, frem til spanjolene overtok fra 1496-1515. Algerie var så underlagt Det osmanske riket fra 1515-1830, da franskmennene invaderte landet. De neste hundre årene under fransk herredømme har preget dagens Algerie: en tredjedel av befolkningen døde under krigen mot franskmennene, både på slagmarken, av sykdommer og sult, mens franskmenn flyttet til Algerie og tok landjorden til befolkningen.

Den lokale befolkingen kjempet i flere tiår mot kolonimakten, blant annet ledet av den algeriske berber-emiren Abd al-Qadir. Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN) startet en frigjøringskrig mot Frankrike i 1954. Fredsavtalen ble undertegnet åtte år senere, og Algerie ble selvstendig.

I 1991 brøt det ut borgerkrig i Algerie, etter at regjeringen avbrøt parlamentsvalget fordi det islamistiske partiet Front for islamsk frelse (FIS) holdt på å vinne. Da den blodige borgerkrigen tok slutt i 2002, hadde over 150 000 mennesker mistet livet.

Samfunn og politikk

Algerie er et autoritært regime hvor militæret og regjeringspartiet dominerer politikken sammen. Valg preges av fusk, korrupsjon florerer og militæret slår ned på protester. Siden Algerie ble uavhengig fra Frankrike i 1962, har landet vært styrt av ett parti: Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN). Selv om Algerie ikke er et demokrati, førte voldsomme demonstrasjoner til at andre partier ble tillatt i 1989. I 1996 fikk landet ny grunnlov, som skulle begrense presidenten til å sitte i to femårs-perioder, men denne regelen ble fjernet i 2008.

Politisk spenning og vold har preget samfunnet. Abdelaziz Bouteflika har vært president siden 1999, og et av hans politiske mål er å bekjempe radikal islam. I 2019 uttalte han at han ikke vil stille til gjenvalg, et tegn på demokratisering; samtidig utsatte han neste valg på ubestemt tid, og det er derfor usikkert om Algerie vil bli mer demokratisk.

Under Den arabiske våren i 2011 brøt det ut demonstrasjoner. Dette førte til at unntakstilstanden, som hadde vart siden starten av borgerkrigen, ble avviklet.

Konfliktprofil om Den arabiske våren.

Økonomi og handel

Algeries viktigste naturressurser er olje og gass – disse utgjør 95 prosent av landets eksport og 30 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Det statseide oljeselskapet Sonatrach er Afrikas største selskap. I tillegg til olje og gass er gruvedrift og industri sentrale deler av økonomien. Algerie har store mineralressurser, spesielt jern og sink.

Jordbruket var en viktig del av Algeries økonomi fram til 1950-tallet – da produserte landet nok mat til å eksportere. I dag er jordbrukssektoren underutviklet, og Algerie må importere ¾ av maten de trenger istedenfor.

Jevne olje- og gassfunn har styrket landets økonomi, som i flere tiår var svak på grunn av konflikt og politiske uroligheter. Utenlandske oljeselskaper er veldig interesserte i Algeries oljeressurser, som beregnes til å være på 12 milliarder fat. Algerie eksporterer mest til Italia, Spania og Frankrike.

Til tross for dette er fattigdom fortsatt et stort problem i landet og arbeidsledigheten er høy, særlig blant ungdom. Utbredt korrupsjon og dårlig standard på offentlige tjenester fører også til misnøye blant befolkningen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Algerie på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  189 190 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,008
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  5,50
  prosent
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,598
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  72,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  145 400
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,72
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  20
  Prosent
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 381 740
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,90
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,4
  Hektar per person
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  60
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,182
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  7,68
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  45,75
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  5,7
  Prosent av BNP
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  4,7
  Prosent
  Undervektige barn
  4,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  11,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  244
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  12
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  70
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  93,8
  Prosent
  Alfabetisme
  75,1
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,5
  Prosent
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,429
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  8,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  17,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  25,76
  Prosent
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  19
  Prosent
  Vannuttak
  127,7
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  92
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 356
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,4
  Prosent
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  30,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  12,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  167 555 280 113
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 055
  US Dollar
  Primærnæring
  12
  Prosent
  Sekundærnæring
  46
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,35
  Prosent
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  47,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Algerie

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  4 874
  Personer
  Befolkningstall
  42 008 054
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  10 474
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  100 614
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,754
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  2 500
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  5,21
  Skala: 1-10 (der 10 er best)