[[suggestion]]
Andorra

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Andorra la Vella

Etniske grupper

Andorranere 49%, spanjoler 24,6%, portugisere 14,3%, franskmenn 3,9%, andre 8,2% (2012)

Språk

Katalansk (offisielt), fransk, spansk, portugisisk

Religion

Katolisisme

Innbyggertall

85 000 (2016)

Styreform

Parlamentarisme

Areal

470 km2

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

8. september

Andre landsider

Geografi

Andorra ligger i fjellkjeden Pyreneene. Landskapet er preget av bratt fjellterreng, med topper opp mot 3000 meters høyde. Elvene Valira del Nord og Valira d'Orient møtes midt i landet, og danner elven Valira. Elven renner mot sydøst, og munner ut i en av bielvene til Ebro i Spania. Klimaet i Andorra er som i nabolandene, Spania og Frankrike, men på grunn av høyden er det mer snø om vinteren og litt kjøligere om sommeren. Avskoging og forørkning er noen av miljøproblemene Andorra står ovenfor. Tømmer har lenge vært Andorras eneste eksportvare. Forørkning i fjellsidene skyldes overbeite.

Historie

Karl den store gav Andorra sin frihet i 819 e.Kr i bytte mot deres innsats i krigen mot maurerene. I 1278 fikk den spanske biskopen av Urgel og den franske greven av Foix delt lederskap over Andorra. Senere ble greven erstattet av den franske staten, og de neste århundrene var Andorra et fyrstedømme som var delt mellom Spania og Frankrike. På 1930-tallet økte misnøyen mot de politiske forholdene, og det oppsto et krav om allmenn stemmerett. I 1933 ble det for første gang avholdt valg. Menn over 25 år hvis familier hadde bodd i landet i minst tre generasjoner hadde stemmerett. Andorra var nøytral under både første og andre verdenskrig. På midten av 1900-tallet opplevde landet økonomisk vekst, og demokratiseringsprosesser. I 1970 fikk også kvinner stemmerett. I 1981 ble det for første gang opprettet en egen regjering i landet. Regjeringen startet arbeidet med en egen grunnlov. I 1993 støttet et stort flertall av befolkningen den nye grunnloven, og Andorra ble en selvstendig stat.

Samfunn og politikk

Formelt er det i følge grunnloven Frankrikes president og biskop av det spansk-andorranske bispedømmet Guell som er Andorras to statsoverhoder. I praksis er deres roller kun symbolske. Den lovgivende makten ligger i Generalrådet (parlamentet), som velges hvert fjerde år. Generalrådet utpeker en regjeringssjef, som danner regjering. Regjeringen er landets utøvende makt. Stemmerettsalderen er 18 år. Politiske partier var ikke tillatt før landets selvstendighet i 1993. Siden da er det Andorras Liberale Parti som har dominert i regjeringsapparatet. Landet er ikke EU-medlem, men har fortsatt nære bånd til både Spania og Frankrike, og til EU.

Økonomi og handel

Landbruk var Andorras hovednæring frem til midten av 1900-tallet. Da ble den erstattet av turisme og handel med tollfrie varer. Hvert år kommer mer enn ti millioner turister til Andorra, særlig for å stå på ski i de høye fjellene. Landet har lenge vært kjent som et bank- og finanssentrum. Gunstige skatteordninger førte til at mange internasjonale bedrifter og rike enkeltpersoner flyttet sin virksomhet til Andorra, som ble regnet som et skatteparadis. Mot slutten av 2000-tallet gjennomførte landets myndigheter omfattende økonomiske reformer for å endre dette, og for å skape mer åpenhet om økonomiske forhold. I 2009 strøk OECD landet fra svartelisten over skatteparadiser. Andorra er ikke EU-medlem, men skrev i 2011 under på en avtale om å innføre euro som valuta.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Andorra på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,858
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  87,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  164
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  462
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,83
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  470
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,92
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,0
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  61,70
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,63
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  1
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  3
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  2
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  32,14
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  100
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  19
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  3 012 914 131
  US Dollar
  BNP per innbygger
  39 147
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  10
  Prosent
  Tertiærnæring
  79
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,14
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  98,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  76 953
  tall