[[suggestion]]
Antigua og Barbuda
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Saint John's

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 87.3%, afrikansk+europeisk opprinnelse 4.7%, europeisk opprinnelse 1.6%, andre 6.4% (2011)

Språk

Engelsk (offiisielt), lokale dialekter

Religion

Protestanter 68.3%, romersk-katolikker 8.2%, andre 12.2%, uspesifisert/ingen 11.4% (2011)

Innbyggertall

102 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

440 km2

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

22 661 PPP$

Nasjonaldag

1. november

Andre landsider

Geografi

Antigua og Barbuda er en øystat bestående av tre lavtliggende øyer i den østlige delen av Det karibiske hav. Den tredje øyen i tillegg til Antigua og Barbuda er Redonda, en liten ubebodd øy formet som en bratt klippe. Antigua er en kalksteinsøy omgitt av grunner og korallrev samt flere små øyer. Barbuda er en flat og skogkledd koralløy, 40 kilometer nord for Antigua.

Klimaet i Antigua og Barbuda er tropisk. Øyene er utsatt for tropiske orkaner og har en gjennomsnittlig nedbørsmengde på 990 millimeter i året. I 2017 ble Barbuda hardt rammet av orkanen Irma. Rundt halvparten av innbyggerne ble hjemløse, og oppbyggingen kostet mer enn 100 millioner amerikanske dollar.

De største miljøproblemene er mangel på ferskvann og ødeleggelsen av korallrev, som er forårsaket av orkaner og turisme.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Antigua og Barbuda ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Christofer Columbus kom til øygruppen i 1493. Øyene hadde da allerede vært bebodd i 4000 år. I 1667 ble øyene en britisk koloni. Sukkerplantasjene var da den viktigste inntektskilden, og samfunnet ble holdt oppe med slavearbeidskraft.  Utnytting av arbeiderne i slavelignende forhold varte frem til andre verdenskrig, selv om slaveriet ble avskaffet over 100 år tidligere. I 1939 ble landets første fagforening grunnlagt, noe som bedret arbeidernes leveforhold. Antigua og Barbuda ble selvstendig i 1981, men er fremdeles en del av det britiske samveldet. Etter selvstendigheten ble turismen landets viktigste inntektskilde.

Arbeiderpartiet i landet (ALP) vant valget i 1951 og har siden, med unntak av årene 1971-1976, beholdt flertallet i parlamentet fra 1951 til 2004. Statsministeren Vere Bird og hans familie ble anklaget for korrupsjon og våpensmugling til Colombia. Skandalene forårsaket store demonstrasjoner, som førte til et historisk nederlag for partiet i 2004. Etter åtte år som opposisjonsparti kom ALP hardt tilbake i 2014, med løfter om å forbedre landets økonomi og ny partileder. De sitter fortsatt ved makten i dag.

Samfunn og politikk

Antigua og Barbuda er en uavhengig parlamentarisk stat innen Samveldet av nasjoner, som består av Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Landet er et monarki med den britiske dronningen som formelt statsoverhode, representert av en generalguvernør i landet. Utøvende makt ligger hos regjeringen, og lovgivende makt hos de to kamrene i parlamentet. Antigua og Barbuda har i praksis et topartisystem.

Øyriket regnes som en av de mer velfungerende små øystatene i Karibien. Nesten hele befolkningen bor på Antigua. Levestandarden er høyere enn i mange av nabolandene. Likevel finnes det en nokså stor andel fattige. Blant de som er dårligst stilt er familier uten tilgang på sanitæranlegg og rent vann.

Befolkningen som arbeider har flere velferdsgoder som pensjonsordning og sykelønn. De som står utenfor arbeidslivet har få eller ingen støtte. Narkotikamisbruk er ikke uvanlig. Landet ligger langs smugleruten fra Sør-og Mellom-Amerika til Europa og USA. Regjeringen har forsøkt å bekjempe narkotikahandel og annen kriminalitet med strengere lovgivning og høyere straffer.

Økonomi og handel

Den viktigste næringsveien i Antigua og Barbuda er turisme. Den har vært landets hovednæring siden 1960-tallet, og står for over halvparten av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). To amerikanske militærbaser på Antigua gir også betydelige inntekter. Sukkerindustrien, som tidligere var landets viktigste næring, har mistet sin betydning på grunn av nedgang i sukkerprisene på verdensmarkedet.

Antigua og Barbuda har lenge vært kjent som et sted for tvilsomme finansielle tjenester. Antigua fikk også et verstingstempel i regionen når det gjaldt hvitvasking av penger. Etter målrettede mottiltak erklærte det internasjonale kontrollorganet i 2001 at landet samarbeider fullt ut i denne kampen. Landets økonomiske omdømme fikk seg en smell i 2009, da landets største investor, en millionær fra Texas, ble tiltalt for bedrageri.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Antigua og Barbuda på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  440
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  22,3
  Prosent
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  103 050
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,780
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,89
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,38
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  22,20
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,2
  Hektar per person
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  10,33
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  48,72
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  45,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,11
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  55,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  99,0
  Prosent
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  91
  Prosent
 •  

  Antigua og Barbuda

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  80
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data