Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Armenia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Jerevan

Etniske grupper

Armenere 97.9%, kurdere (yezidi) 1.3%, russiske 0.5%, andre 0.3% (2001)

Språk

Armensk (offisiell) 97.7%, kurdisk 1%, russisk 0.9%, annet 0.4% (2001)

Religion

Armensk- ortodokse 94.7%, andre kristne 4%, yezidister (monoteistisk med innslag av naturtilbedelse) 1.3%

Innbyggertall

3 092 000

Areal

29 740 km2

Myntenhet

Dram

BNI pr innbygger

8 394 PPP$

Nasjonaldag

21. september

Andre landsider

Geografi

Armenia er en innlandsstat, altså uten kyst, i Asia, men med nærhet til Svartehavet og Kaspihavet. Det høytliggende Armenia er stort sett et fjelland med innsjøer, ørken og skog. Halve landarealet ligger over 2000 meter over havet. Landet er utsatt for jordskjelv, noe som har forårsaket mye ødeleggelse.

Armenia har innlandsklima med varme somrer og kalde vintrer og store temperatursvingninger mellom dag og natt. Armenia er den minste av de gamle sovjetrepublikkene.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Armenia ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Armenia var et var de første landene i verden som innførte kristendom som statsreligion, i år 301 f.kr. Med sin sentrale beliggenhet har Armenia vært et område der flere folk har hatt sine ferdselsruter og mange ulike folkeslag har gjennom århundrer erobret området. Dette gjorde det vanskelig for armenere å finne sin egen identitet. Østre Armenia ble i 1813 innlemmet i det russiske keiserdømmet, mens resten forble en del av det osmanske riket. På slutten av 1800-tallet begynte armenere å kreve selvstendighet. 1915 ble et dystert år i Armenias historie, da mellom 300 000 - 1 500 000 millioner armenere ble drept i et folkemord, som ble gjennomført i det osmanske riket, altså i det nåværende Tyrkia. Denne hendelsen og dens fakta er gjenstand for omfattende kontrovers og diskusjon, spesielt mellom Tyrkia og Armenia. Ifølge Tyrkia var dødsfallene en del av første verdenskrig.

Armenia ble innlemmet i Sovjetunionen, og ble kalt Den armenske sosialistiske sovjetrepublikk. Landet var en del av Sovjetunionen helt til 1991, da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Armenia ble selvstendig, men de neste tre årene var preget av en konflikt med Aserbajdsjan. Armenia okkuperer i dag området Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan, som hovedsakelig er befolket av etniske armenere. Tyrkia stengte sine grenser mot Armenia i 1993, som en støtteerklæring til Aserbajdsjan. Det har gjort den økonomiske utviklingen i landet betydelig vanskeligere. I 2009 startet armenerne forhandlinger med Tyrkia for å få åpnet grensene igjen, men Tyrkia har ikke godkjent protokollene for å normalisere forholdet mellom landene. I 2013 annonserte president Sargsian at Armenia ønsket medlemskap, sammen med Russland, Hvitrussland og Kasakhstan i den europeisk-asiatiske økonomiske union. 

Samfunn og politikk

Armenia hører geografisk til Asia, men har politiske og kulturelle forbindelser med Europa. Landet er medlem av flere europeiske organisasjoner. Armenias regjering har oppgitt som sitt mål å bygge landet til et vestlig, parlamentarisk demokrati. Man har likevel antatt at det har foregått valgfusk i Armenia gjennom hele selvstendighetstiden. Til tross for dette regnes Armenia som et av de mest demokratiske landene av de tidligere sovjetrepublikkene. I Armenia velges presidenten direkte av folket for en fem års periode. Presidenten utnevner statsministeren, som må ha parlamentets tillit. Landets parlament har 131 representanter, og det har ett kammer. Armenia har den nest største befolkingstettheten av de tidligere sovjetrepublikkene, men emigrasjonen har redusert landets innbyggertall. Mange armenere har flyttet til Russland, USA og Frankrike. 

Protester mot det autoritære regimet har ofte ledet til fengselsstraffer. Parlamentsvalget i 2012 skjedde i en spent politisk situasjon. Det republikanske partiet ble beskyldt for korrupsjon og maktmisbruk. Armenias tette bånd til Russland ble tydelig i 2014. Da ble Armenia medlem av den russiskledede tollunionen. Beslutningen ledet til protester fra opposisjonen og betydde et steg vekk fra samarbeid med EU. Regjeringen bestemte også, mot opposisjonens vilje, å gi det russiske gasselskapet Gazprom full kontroll over Armenias gassimport frem til 2043. 

Etter jordskjelvet i 1988 og under krigen om Nagorno-Karabach 1991-1994 ble levestandarden i Armenia betydelig verre. Forholdene i landet er fortsatt vanskelige. Omtrent 3 av 10 regnes som fattige i landet. På landsbygda preges livet av ikke bare mangel på penger, men også mangel på rennende vann, oppvarming i husene og dårlige sanitære forhold. 

Korrupsjon er utbredt, og landets økonomi er plaget av organisert kriminalitet styrt av kriminelle grupper og mafialignende organisasjoner. En studie gjort av Amnesty i 2008 viste at mer enn hver fjerde armenske kvinne var utsatt for vold og mishandling. Menneskehandel med kvinner og ulovlig handel med mannlig arbeidskraft er også et stort problem. 

Økonomi og handel

Armenia har hatt betydelige utfordringer med å etablere en velfungerende økonomi. Nabostatene Tyrkia og Aserbajdsjans handelsblokade har forverret landets økonomiske situasjon. Det katastrofale jordskjelvet i 1988, som tok livet av tusentalls mennesker og førte til at en halv million armenere mistet hjemmene sine, har også vært en byrde for landets økonomi. Høy arbeidsledighet og fattigdom er et stort problem. Armenia har strevet med å finne alternative næringsveier for å erstatte sovjettidens industri.

Turisme er en sektor i utvikling, og statistikkene viser at turistrømmen til landet har økt. Landets økonomiske vekst har siden 1995 vært stabil. Armenia siden selvstendigheten blitt innvilget lån på til sammen 1,1 milliarder dollar, og de skal etter planen brukes til økonomisk utvikling. Landet har de senere år opplevd noe økonomisk vekst, men økonomien er sterkt avhengig av inntekter fra vareeksport og overføringer fra armenere som jobber i utlandet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Armenia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  18,8
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  37,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  17,1
  Prosent
  Primærnæring
  21
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  29 740
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,8
  Prosent
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 930
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  3,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,993
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,293
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,743
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  26,88
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  33
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  10,69
  Prosent
  Global lykkeindeks
  25,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  69,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  2 465
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  7
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  1 870
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  14,4
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  5,8
  Prosent
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  71
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  11 218
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  19 319
  Personer
  Internt fordrevne
  8 400
  Internt fordrevne
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  10
  Fredsindeksen
  2,238
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,3
  Prosent av BNP
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  23
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  25
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  45
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  7
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,38
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,84
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,83
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  90
  Prosent
 •  

  Armenia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  10 529 182 498
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 500
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,96