[[suggestion]]
Aserbajdsjan
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Baku

Etniske grupper

Aserbajdsjanske 91.6%, lezghin 2%, russere 1,3%, armenere 1,3%, talysh 1,3%, andre 2,4% (2009)

Språk

Aserbajdsjansk (aseri) (offisiell) 92.5%, russisk 1,4%, armensk 1,4%, andre 4,7% (2009)

Religion

Muslimer 96.9%, kristne 3%, andre; mindre enn 0,2% (2010)

Innbyggertall

9 828 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

86 600 km2

Myntenhet

Manat

BNI pr innbygger

17 257 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

Aserbajdsjan ligger i Sør-Kaukasus. Kaukasus danner grensen mellom Europa og Asia, og det er et definisjonsspørsmål hvorvidt landet ligger i Europa eller Asia.  Aserbajdsjan har en 713 kilometer lang strandlinje langs verdens største innsjø, Det kaspiske hav. Landet består av slettelandskap og høye fjell, som dekker nesten halvparten av arealet.

Klimaet er subtropisk i landets sørlige og østlige deler. I sør er det mye nedbør, mens resten av landet er tørrere. I de vestlige og nordlige fjellområdene er klimaet likt det en finner i Alpene. Innimellom rammes landet av tørke.

Det kaspiske hav er svært forurenset av utslipp og lekkasjer fra oljebransjen. Bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel i sovjettiden kombinert med miljøødeleggelser grunnet oljeutvinning, har ødelagt mye av den dyrkbare jorden i landet. Hovedstaden Baku befinner seg i et område med store miljøskader. Aserbajdsjanske myndigheter har tatt initiativ til flere miljøprosjekter, og i dag er omfanget av den forurensede industrien sterkt redusert

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Aserbajdsjan ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Aserbajdsjans sentrale beliggenhet mellom Europa, Asia og Midtøsten har ført til at området har vært underlagt en rekke ulike riker i løpet av landets historie. Araberne erobret landet i 642, deretter har Persia, Russland, osmanere og lokale sjaher kjempet om herredømme. Med Turkmenchay-traktaten i 1828 delte Persia og Russland området mellom seg. Nåværende Aserbajdsjan ble innlemmet i det russiske imperiet. Da det russiske imperiet brøt sammen under første verdenskrig erklærte landet seg uavhengig. Selvstendigheten varte ikke lenge. Den demokratiske republikken Aserbajdsjan ble erobret av den røde armé i 1920, og samme år ble de underlagt Sovjetunionen. Etter Sovjetunionens fall ble Aserbajdsjan igjen en selvstendig stat. Siden 1990-tallet har landet vært i konflikt med Armenia grunnet området Nagorno-Karabakh, hvor den armenske majoritetsbefolkningen ønsker å opprette en uavhengig stat.

To år etter selvstendigheten tok kommunistlederen Heydar Aliyev makten da han utropte seg selv til president. Han styrte frem til 2003, da hans sønn Ilham Aliyev overtok presidentvervet. Deres styre har vært autoritært og undertrykkende. De senere år har styresmaktene med jevne mellomrom foretatt arrestasjoner og idømt protestanter fengselsstraffer.

Samfunn og politikk

På papiret er Aserbajdsjan et parlamentarisk demokrati, men i praksis har landet blitt styrt diktatorisk av Alijev-familien siden 1993. I 2009 ble det innført lover som tillot presidenten å bli gjenvalgt et ubegrenset antall ganger. Presidenten er statssjef og øverstkommanderende i hæren. I tillegg utpeker han landets dommere. Den politiske opposisjonen blir undertrykt. Ytringsfriheten er sterkt begrenset, og regimekritiske journalister og bloggere blir utsatt for pågripelser og fengslinger. Korrupsjon og valgfusk er utbredt. Ingen av valgene som har forekommet i moderne tid godkjennes internasjonalt som frie og rettferdige valg.

Krigen med Armenia om Nagorno-Karabakh er den største utenrikspolitiske utfordringen for Aserbajdsjan. Siden 1994 har partene hatt våpenhvile, men konflikten om det omstridte området er fortsatt uløst. Ifølge rapporter foregår det grov diskriminering av armenerne og andre minoriteter som bor i Aserbajdsjan. Menneskerettighetssituasjonen omtales også som bekymringsverdig.

Tross mye fattigdom og vanskelige livsvilkår blant landets befolkning, har Aserbajdsjans store olje- og gassinntekter gjort det mulig å redusere fattigdommen. Oljen har også bidratt til mindre grupper av nyrike, og forskjellene mellom rike og fattige er enorme.

Økonomi og handel

Historisk har handel spilt en viktig rolle i økonomien til Aserbajdsjan. Etter selvstendigheten opplevde landet en rask økonomisk vekst. Utbyggingen av offshore-sektoren i Det kaspiske hav har vært en stor økonomisk drivkraft for landet. Aserbajdsjans viktigste naturressurser er gass, jernmalm og olje. Krigen mot Armenia svekket landets økonomi og den internasjonale handelen. I årene etter våpenhvilen begynte imidlertid økonomien langsomt å vokse.

Korrupsjon gjennomsyrer samfunnet og utgjør et stort problem i landet. En annen utfordring for landet er at den økonomiske veksten er helt avhengig av olje- og gassektoren. Det gjør landet sårbart for svingninger i internasjonale oljepriser. Kraftig fall i oljeprisene i 2015 påvirket landets økonomi. Prisene i landet steg hvilket igjen førte til store protester der politiet møtte flere av de protesterende med tåregass og pågripelser. Det er usikkert hvor lenge oljereservene vil vare. Myndighetene har derfor stiftet et oljefond, for å spare inntekter til senere generasjoner.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Aserbajdsjan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  115 510 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,019
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  6,00
  prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,757
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,681
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  74
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  5,21
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  53,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  119
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,2
  Hektar per person
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  37 488
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,93
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  86 600
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,91
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  24,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  14,1
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  36
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  20 574
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 340
  Personer
  Fredsindeksen
  2,454
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  93,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  18,12
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  344 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  25
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  59,13
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,9
  Prosent av BNP
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  3,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  18,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  23
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  71
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  25
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  53
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  67
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,7
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,326
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  34,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,80
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  71,5
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  56,4
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 202
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  14,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  40 747 792 238
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 135
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  50
  Prosent
  Tertiærnæring
  36
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,93
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  79,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  394
  Personer
  Befolkningstall
  9 923 914
  tall