Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Aserbajdsjan
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Baku

Etniske grupper

Aseri 90.6%, dagestanere 2.2%, russere 1.8%, armenere 1.5%, andre 3.9% (1999) notat: omtrent alle armenere bor i Nagorno- Karabakh regionen

Språk

Aserbajdsjansk (aseri) (offisiell) 90.3%, lesgisk 2.2%, russisk 1.8%, armensk 1.5%, andre 3.3%, uspesifisert 1% (1999)

Religion

Muslimer 93.4%, russisk- ortodokse 2.5%, armensk- ortodokse 2.3%, andre/uspesifisert/ingen 1.8% (1995)

Innbyggertall

9 095 000

Styreform

Republikk

Areal

86 600 km2

Myntenhet

Manat

BNI pr innbygger

17 740 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

Aserbajdsjan er en innlandsstat i det sørlige Kaukasus. Landet har en 713 kilometer strandlinje langs Det kaspiske hav, verdens største innsjø. Landet består av slettelandskap og høye fjell, som dekker nesten halvparten av Aserbajdsjans areal.

Temperaturene og regnmengden varierer mellom de ulike områdene. Klimaet er subtropisk i landets sørlige og østlige deler, og i de vestlige og nordlige fjellområdene er klimaet som i Alpene. Innimellom rammes landet av tørke. Om lag 19 prosent av Aserbajdsjans areal er dyrkbar jord.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Aserbajdsjan ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Aserbajdsjans sentrale beliggenhet når det gjelder handelen mellom øst og vest førte til at området ble ansett som verdifullt, og mange land har gjennom historien prøvd å erobre det. Araberne erobret landet i 642, og deretter har Persia, Russland, osmanerne og lokale sjaher kjempet om herredømme. Med Turkmenchay-traktaten i 1828 delte Persia og Russland området seg imellom. Det nåværende aserbajdsjanske området ble innlemmet i det russiske imperiet, men da det russiske imperiet brøt sammen under første verdenskrig erklærte Aserbajdsjan seg uavhengig.

Den demokratiske republikken Aserbajdsjan ble imidlertid erobret av den røde armé, og ble sovjetrepublikk i 1936. Landet ble på nytt selvstendig i 1991, etter Sovjetunionens fall. Siden 1990-tallet har landet vært i konflikt med Armenia om området Nagorno-Karabakh, hvor den armenske majoritetsbefolkningen vil opprette en uavhengig stat.

To år etter selvstendigheten tok kommunistlederen Heydar Aliyev makten, ved å utrope seg selv til president, og styrte frem til 2003. Da ble han erstattet av sin sønn Ilham Aliyev. Deres styre har vært autoritært og undertrykkende. I etterkant av valget ble ledende partitopper i opposisjonen fengslet for medvirkning til demonstrasjoner mot styret. Et journalistmord i 2005 presset den nye presidenten til å gi større frihet for opposisjonen. I 2009 ble det imidlertid innført nye lover som tillot presidenten å bli gjenvalgt et ubegrenset antall ganger. 

I de siste årene har styresmaktene med jevne mellomrom foretatt arrestasjoner og idømt protestanter fengselsstraffer. Det skapte store overskrifter verden over da en aserbajdjansk soldat som hadde myrdet en armensk soldat i ungarn ble tatt imot som en helt i hjemlandet. Han var dømt til livstid i fengsel, og skulle hjem for å sone. I stedet for å havne i fengsel ble han benådet av presidenten. 

Samfunn og politikk

På papiret er Aserbajdsjan et parlamentarisk demokrati, men i praksis har landet blit styrt diktatorisk av Alijev-familien siden 1993. Presidenten kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger, og er statssjef og øverstkommanderende i hæren. I tillegg utpeker han landets dommere. Den politiske opposisjonen er undertrykt, og korrupsjon og valgfusk utbredt. Krigen med Armenia om Nagorno-Karabakh er den største utenrikspolitiske utfordringen for Aserbajdsjan. Siden 1994 har partene hatt våpenhvile, men konflikten om det omstridte området er fortsatt uløst. Ifølge rapporter foregår det grov diskriminering av armenerne og andre minoriteter som bor i Aserbajdsjan og menneskerettighetssituasjonen er bekymringsverdig. Ytringsfriheten er sterkt begrenset, og regimekritiske journalister og bloggere blir utsatt for pågripelser og fengslinger.

Selv om veldig mange av landets befolkning fortsatt har vanskelige livsvilkår, har landets store olje -og gassinntekter gjort det mulig å redusere fattigdommen. Siden krigen mot Armenia er fortsatt nesten 600 000 aserbajdjanere interne flyktninger. Mange av disse er mer eller mindre integrert i sine nye bostedsområder. Oljen har også bidratt til en liten gruppe av nyrike, og forskjellene mellom rike og fattige er enorme. 

Økonomi og handel

Aserbajdsjans viktigste naturressurser er gass, jernmalm og olje. Olje er landets viktigste eksportartikkel og landet er en av verdens eldste oljeprodusenter. Tross sine ressurser har Aserbajdsjans overgang til markedsøkonomi gått tregt. Krigen mot Armenia svekket landets økonomi og den internasjonale handelen. I årene etter våpenhvilen begynte imidlertid økonomien langsomt å vokse, og de siste årene har Aserbajdsjan hatt en jevn økonomisk vekst. Korrupsjon gjennomsyrer samfunnet, og er en stort problem. En annen utfordring for landet er at veksten er helt avhengig av olje- og gassektoren, mens utviklingen av andre industrier har gått tregt. Det gjør landet sårbart for svingninger i internasjonale oljepriser. Det er usikkert hvor lenge oljereservene vil vare. Myndighetene har derfor stiftet et oljefond, for å spare inntekter til senere generasjoner.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Aserbajdsjan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,1
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  14,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,2
  Prosent
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  58
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  36
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  86 600
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  23,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  13,8
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 828
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  71
  År
  Forventet levealder for kvinner
  74
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  6,5
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  93,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,940
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,326
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,759
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  16,03
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  30
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  16,94
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  77,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  3
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  2 093
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  394
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  9 712
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 278
  Personer
  Internt fordrevne
  568 892
  Internt fordrevne
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  46
  Fredsindeksen
  2,360
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,8
  Prosent av BNP
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  47
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  25
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  77
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  11
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  56,40
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,79
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,47
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  100,0
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  87,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  89
  Prosent
 •  

  Aserbajdsjan

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  53 047 140 347
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 496
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,21