[[suggestion]]
Australia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Canberra

Etniske grupper

Europeere 70 %, asiater 4 %, aboriginer 5 %, andre/uspesifisert 11 % (2011)

Språk

Engelsk 77 %, andre/uspesifisert 23 % (2011)

Religion

Protestanter 23 %, katolikker 23 %, andre kristne 7 %, muslimer 3 % buddhister 2 %, hinduer 2 %, andre/ingen/uspesifisert 40 % (2016)

Innbyggertall

24 451 000 (2017)

Styreform

Føderalt konstitusjonelt monarki

Areal

7 741 220 km²

Myntenhet

Australske dollar

BNI pr innbygger

46 012 PPP$

Nasjonaldag

26. januar

Andre landsider

Geografi

Australia er verdens 6. største land etter areal, og tar opp størstedelen av verdensdelen Oseania. Landet er flatt: 95 prosent ligger under 600 moh. I nord er det tropisk klima med regnskog, mens vegetasjonen skifter til slettelandskap og ørken i midten av landet. Ørkenklimaet dekker et ellipseformet sentralt område, omtrent tredjeparten av Australias areal. I Sørøst-Australia er det temperert klima med jevn nedbør, og subtropisk regnskog med gigantiske eukalyptustrær. De fleste australiere bor i dette området.

Australia opplever ofte langvarig sesongmessig tørke i sør, mens de nordlige delene er utsatt for sykloner. Australia er det tørreste bebodde kontinentet i verden, og de lange tørkeperiodene er skadelig for jordbruket og gjør faren for skogbrann stor.

Australia er også jordens eldste kontinentet, og er kjent for det unike artsmangfoldet som har utviklet seg på grunn av variable værforhold og geografisk isolasjon. Utenfor den nordøstlige kysten ligger verdens største korallrev, Great Barrier Reef, med et enormt artsmangfold av fisk og virvelløse dyr.

Jordbruket, industri, og introduksjon av nye arter, er de største truslene mot det australske naturmangfoldet. Overbeiting og rydding av land har ført til forørkning og erosjon. Great Barrier Reef er i tillegg truet av den globale oppvarmingen. Enkelte andre områder er ødelagt av britiske atomprøvesprengninger på 1950-tallet.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Australia ville vi trenge 3.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første menneskene kom til Australia fra Sørøst-Asia for 50 000 år siden.  Da europeerne oppdaget landet i 1601 levde de fleste australiere som jegere, fiskere og sankere. Anslagene over hvor mange mennesker det var i Australia da europeerne kom er usikre, og varierer fra 300 000 til 2 millioner. De var ujevnt fordelt på ca. 600 stammer, og snakket til sammen omkring 200 språk, hvorav en fjerdedel nå er utdødd. Urbefolkningen i Australia kalles aboriginere.

I 1770 tok den britiske oppdageren, kaptein James Cook, Australia og øya Tasmania, på vegne av den britiske kongen. Britenes kolonisering begynte med fangetransporter på slutten av 1700-tallet, og seks selvstendige kolonier ble etablert på 1800-tallet. I 1901 fikk koloniene selvstyre, og samlet seg i en føderasjon som fikk navnet Samveldet av de australske stater, men de oppnådde ikke full uavhengighet før 1931.

Aboriginene ble utsatt for en sterk assimilasjonspolitikk under hele koloniseringen, og antallet sank drastisk. Det var vanlig at aboriginske barn ble tatt fra sine foreldre og plassert på barnehjem eller hos hvite fosterfamilier, og aboriginernes bo- og arbeidsforhold ble kontrollert av staten helt fram til 1960-årene. I 2008 fikk urbefolkningen en offisiell unnskyldning for måten de har blitt behandlet på tidligere.

Samfunn og politikk

Landet er et konstitusjonelt monarki og en forbundsstat. Den britiske monarken er statsoverhodet, og representeres av en Generalguvernør. Statsministeren er regjeringssjef, og leder den utøvende makten. Forbundsparlamentet består av to kamre, representanthuset og senatet.

De seks delstatene og tre forbundsterritoriene har stor grad av selvstyre innenfor politivesenet, utdanning, lovverk og transport. Forbundsparlamentet og regjeringen bestemmer over handel, transport, finanser, bankvesen, valuta, forsvar, utenrikspolitikk og trygdevesen.

Australia har i praksis et topartisystem, som likner det britiske. Regjeringsmakten veksler mellom Arbeiderpartiet, og den konservative koalisjonen av Liberale parti og Det nasjonale parti, som er et landbruksparti.

Australia har en av de høyeste levestandarden i verden, men dette gjelder ikke for urbefolkningen, som lever under dårligere forhold enn resten av befolkningen: Helsetilstanden er dårligere, og den gjennomsnittlige levealderen er ti år kortere. Arbeidsledigheten er også mye høyere blant aboriginerne. Forsøk på å integrere urbefolkningen i det australske samfunnet har i stor grad mislykkes. Andre viktige politiske temaer er terrorbekjempelse, konflikter om klimapolitikken og innvandringspolitikk – hvor landet får mye internasjonal kritikk. Båtflyktninger som kommer til landet blir sendt til leirer i andre land, hvor forholdene er dårligere og hvor det har forekommet overgrep.

Økonomi og handel

Landet har hatt en sterk økonomisk vekst de siste 30 årene, mye på grunn av en overflod av naturressurser. Landet er blant verdens 20 største økonomier, målt i bruttonasjonalprodukt (BNP). Historisk har Australia vært kjent for sauehold og jordbruk, og fortsatt er landet ett av verdens fremste eksportører av ull, hvete og kjøtt.

Landets store forekomster av mineraler og naturgass har endret økonomien mot gruvedrift og gassutvinning. Australia har verdens største økonomisk lønnsomme forekomster av bly, nikkel, tantal, uran og sink, og store forekomster av bauxitt, kull, kobolt, kobber, diamanter, gull og ander mineraler. Tjenestenæringen er den største sektoren, hvor eiendomshandel, forretningsvirksomhet og turisme er viktigst.

Økonomien har klart seg gjennom finanskrisen og fallende priser på råvarer, selv om staten måtte betale store redningspakker. Dagens økonomiske politikk går ut på å bli mindre avhengig av gruvedriften og redusere underskuddene på statsbudsjettet. Den økonomiske politikken har også vært mer eksportinnrettet de seneste årene. Asia har tatt over for vesten som Australias viktigste marked. De viktigste handelspartnerne er Kina, Japan og USA.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Australia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  0,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  2,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  82
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  12
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,7
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  36,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  28,67
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  74
  Prosent
  Vannuttak
  6,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  9
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  13,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  53 800
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  1,58
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  7 741 220
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  16,2
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  24 772 247
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,120
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,939
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  21 518
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  29
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  96 460
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,435
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  15,37
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  37,36
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,9
  Hektar per person
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,94
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,978
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  25,31
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  77
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  7,23
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent