Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Australia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Canberra

Etniske grupper

europeisk opprinnelse 92%, asiater 7%, urbefolkning og andre 1%

Språk

Engelsk, kinesisk, italiensk, gresk, arabisk, vietnamesisk og andre språk

Religion

Protestanter 28,8%. katolikker 25,3% ortodokse kristne 2.6%, andre kristne 4,5%, buddhister 2.5%, muslimer 2,2%, hinduister 1,3%, andre/uspesifisert/ingen: 33%

Innbyggertall

22 404 000

Styreform

føderasjon/forbundsstat og konstitusjonelt monarki

Areal

7 617 930 km2

Myntenhet

Australske dollar

BNI pr innbygger

45 514 PPP$

Nasjonaldag

26. januar

Andre landsider

Geografi

Australia er verdens 6. største land etter areal, og tar opp størstedelen av verdensdelen Oseania. Landet er flatt; 95 prosent ligger under 600 moh. I nord er det tropisk klima med regnskog, mens vegetasjonen skifter til slettelandskap og ørken i midten av landet. Ørkenklimaet dekker et ellipseformet sentralt område, omtrent tredjeparten av Australias areal. I Sørøst-Australia er det temperert klima med jevn nedbør, og subtropisk regnskog med gigantiske eukalyptustrær. Det er her mesteparten av den australske befolkningen bor.

Australia opplever ofte langvarig sesongmessig tørke i sør, mens de nordlige delene er utsatt for sykloner. Australia er kjent for det unike artsmangfoldet som har utviklet seg på grunn av kontinentets alder, variable værforhold og geografisk isolasjon. Utenfor den nordøstlige kysten ligger verdens største korallrev, Great Barrier Reef, med et enormt artsmangfold av fisk og virvelløse dyr.

Jordbruket og introduksjon av nye arter er de største truslene mot det australske naturmangfoldet. Overbeiting og rydding av land har ført til forørkning og erosjon, forurensing av kysten og havet, og bidratt til at fremmede arter har spredd seg raskere.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Australia ville vi trenge 4.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første menneskene krysset havet og de tynne landstripene fra dagens Sørøst-Asia til Australia for omkring 50 000 år siden. Da europeerne oppdaget landet i 1601, levde de australske folkene på jeger-fisker-sanker-stadiet med et sammensatt muntlig kultur og verdensbilde. Anslagene over hvor mange mennesker det var i Australia da europeerne kom er usikre, og varierer mellom 300 000 og 2 millioner. De var ujevnt fordelt på ca. 600 stammer, og snakket til sammen omkring 200 språk, hvorav en fjerdedel nå er utdødd. Urbefolkningen i Australia kalles aboriginere.

I 1770 tok den britiske oppdageren kaptein James Cook Australia og øya Tasmania, på vegne av den britiske kongen. Britenes kolonisering begynte med fangetransporter på slutten av 1700-tallet, og seks selvstendige kolonier ble etablert gjennom 1800-tallet. I 1901 samlet koloniene seg i en føderasjon som fikk navnet Samveldet Australia, men Storbritannia beholdt konstitusjonelt styre frem til 1931. Fortsatt er den britiske monarken formelt statsoverhode, men har ingen reell makt.

Aboriginerne ble utsatt for en sterk assimilasjonspolitikk under hele koloniseringsperioden, og antallet sank drastisk. Det var vanlig at aboriginske barn ble tatt fra sine foreldre og plassert på barnehjem eller hos hvite fosterfamilier, og aborigineres bo- og arbeidsforhold ble kontrollert av statene helt til 1960-årene. I 2008 fikk urbefolkningen en offisiell unnskyldning for måten de ble behandlet på.

Samfunn og politikk

Landet er et konstitusjonelt monarki, men styres som en forbundsstat. De seks delstatene og tre forbundsterritoriene har stor grad av selvstyre innenfor politivesenet, utdanning, lovverk og transport. Forbundsparlamentet og regjeringen bestemmer over handel, transport, finanser, bankvesen, valuta, forsvar, utenrikspolitikk og trygdevesen. Australsk politikk har vært preget av tre partier: det fagforeningsallierte Arbeiderpartiet, det høyreorienterte Liberale parti og Det nasjonale parti, som er et landbruksorientert parti. De to sistnevnte partier har ofte samarbeidet.

Dagens Australia er fortsatt preget av innvandring. Folketellingen i 2001 viste at 22 % av befolkningen er født utenfor landet, den høyeste andelen i verden. Landet har et godt utbygd velferdssystem, men en stor andel av aboriginerne lever under vanskelige forhold. Forsøk på å integrere urbefolkningen i det australske samfunnet har i høy grad mislykkes.

Økonomi og handel

Landet har hatt en sterk økonomisk vekst takket være en overflod av naturressurser, og er i dag blant verdens 20 største økonomier målt etter brutto nasjonalprodukt. Historisk har Australia vært kjent for sauehold og jordbruk, og fortsatt er landet ett av verdens fremste eksportører av ull, hvete og kjøtt.

Men landets store forekomster av mineraler og naturgass har endret økonomien mot gruvedrift og gassutvinning. Australia har verdens største økonomisk drivverdige forekomster av bly, nikkel, tantal, uran og sink, og store forekomster av bauxitt, kull, kobolt, kobber, diamanter, gull, jernmalm, manganmalm, ilmenitt, rutil og zirkon. Resten av økonomien domineres av tjenestesektoren med eiendomshandel, forretningsvirksomhet og turisme som de største komponentene.

Australia eksporterer mest til Kina og Japan, men har også undertegnet frihandelsavtaler med USA og Chile. Siden 1980-tallet har den australske og new zealandske økonomien blitt mer integrert. Australias gruvedrift ble hardt rammet av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009, men takket være en stimulanspakke fra regjeringen og høy vareeksport til Kina stabiliserte økonomien seg raskt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Australia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  5,9
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,0
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  7 741 220
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  16,2
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  24 451
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  82
  År
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,978
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,120
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,939
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  23,90
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  79
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  26,67
  Prosent
  Global lykkeindeks
  21,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  24,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  8
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  10 134
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  21 518
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  20
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  36 917
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,494
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,8
  Prosent av BNP
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  14
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  32,3
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  16,02
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  16,35
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  37,36
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  8,3
  Hektar per person
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  1 339 140 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  56 328
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,21