[[suggestion]]
Australia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Canberra

Etniske grupper

Engelske 25,9%, australiere 25,4%, irer 7,5%, skotter 6,4%, italienske 3,3%, tyskere 3,2%, kinesiske 3,1%, indiske 1,4%, grekere 1,4%, Nederlendere 1,2%, andre 15,8% (inkludert australske urfolk 0,5%), uspesifisert 5,4% (2011) (basert på spørsmål om hvilken nasjonalitet man føler man tilhører)

Språk

Engelsk 72,7%, mandarin 2,5%, arabisk 1,4%, kantonesisk 1,2%, vietnamesisk 1,2%, italiensk 1,2%, gresk 1%, andre 14,8%, uspesifisert 6,5% (2016)

Religion

Protestanter 23,1%, katolikker 22,6%, andre kristne 4,2%, muslimer 2,6% buddhister 2,4%, ortodokse 2,3%, hinduer 1,9%, ingen 30,1%, andre/uspesifisert 10,9% (2016)

Innbyggertall

24 772 247 (2018)

Styreform

Føderalt konstitusjonelt monarki

Areal

7 741 220 km2

Myntenhet

Australske dollar

BNI pr innbygger

46 012 PPP$

Nasjonaldag

26. januar

Andre landsider

Geografi

Australia er verdens 6. største land i areal, og tar opp størstedelen av kontinentet Oseania. Landet er flatt: 95 prosent ligger under 600 m.o.h. , men fjellkjeden «Great Dividing Range» strekker seg lang hele østkysten, der de høyeste toppene når over 2000 m.o.h. Langs kysten i nord og nordøst er det tropisk klima med regnskog. Sentralt i landet er naturen preget av slettelandskap og ørken.

Ørkenklimaet dekker rundt en tredel av landet. Langs sørøst og sørvestkysten, samt på Tasmania, er klimaet temperert, med flere subtropiske regnskoger. I de høyeste fjellområdene på fastlandet, og i fjellene på Tasmania kommer nedbøren i form av snø om vinteren. Australia opplever ofte langvarig tørke i sør, mens de nordlige delene er utsatt for sykloner. Landets største innsjø «Lake Eyre» har bare vært fylt med vann 7 ganger siden 1886.

Jordbruk, industri, og introduksjon av nye arter er de største truslene mot det australske naturmangfoldet. Landets to største elver, Murry og Darling er også sterkt truet av forurensing. Samtidig har overbeiting og rydding av land ført til forørkning og erosjon. Verdens lengste korallrev (Great Barrier Reef) utenfor nordøst-kysten er også sterkt truet av den globale oppvarmingen. Tørke og høye temperaturer har før til at Australia også sliter med ødeleggende branner som har påvirket i dyrelivet og naturen.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Australia ville vi trenge 3.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første menneskene kom til Australia fra Sørøst-Asia for over 40 000 år siden. Urbefolkningen levde i flere hundre stammer og hadde over 200 forskjellige språk. Da europeerne oppdaget landet i 1601, levde urbefolkningen som jegere, fiskere og sankere. Flere europeiske nasjoner hadde kjennskap til Australia utover 1600-tallet, men ingen hadde nok ressurser til å kolonisere det enorme landet. Først i 1770 erklærte kaptein James Cook hele Australia og øya Tasmania som britisk territorium. Britenes kolonisering begynte med transport av fanger til det nye landet på slutten av 1700-tallet, og seks selvstendige kolonier ble etablert på 1800-tallet. I 1901 fikk koloniene selvstendighet, og samlet seg i en føderasjon som fikk navnet Samveldet av de australske stater. I 1902 ble Australia det andre landet i verden med stemmerett for kvinner.

Urbefolkningen ble utsatt for en brutal assimilasjonspolitikk under hele koloniseringen, og antallet sank drastisk. Barn ble tatt fra sine foreldre og plassert på barnehjem eller hos hvite fosterfamilier helt frem til 1970-tallet. Urbefolkningen hadde ikke status som australske innbyggere, og fikk ikke stemme før 1967. I 2008 fikk urbefolkningen en offisiell unnskyldning for måten de hadde blitt behandlet.

Samfunn og politikk

Australia er et konstitusjonelt monarki og en forbundsstat. Den britiske monarken er statsoverhodet, ettersom landet er medlem av Det britiske samveldet av nasjoner (commonwealth). Statsministeren er regjeringssjef, og leder den utøvende makten. Landet er inndelt i seks delstater og to forbundsterritorier, som hver har en stor grad av selvstyre.

Mange år med undertrykkelse, rasisme og manglende rettigheter preger den australske urbefolkningen. Folket har verdens lengste uavbrutte kulturhistorie (over 40 000 år). Dette er en av årsakene til at deres assimilasjon inn i det moderne Australia er vanskelig. Mange urfolk mener også at den australske regjeringen ikke har rett til å styre, og at hele landet tilhører urbefolkningen. Blant urbefolkningen er arbeidsledigheten høyere, og helsetilstanden dårligere enn hos andre australiere. Den gjennomsnittlige levealderen er ti år kortere. Den generelle befolkningen har en av de høyeste levestandardene i verden. Helsevesen, utdanningssektoren, alders- og sykepensjon, og fødselspermisjon er tilgjengelig for alle. Kvinner har gode rettigheter, men mishandling i hjemmet er relativt utbredt, spesielt i urbefolkningsfamilier.

Innvandring og integrering har lenge vært blant de viktigste politiske spørsmålene. FN har kritisert landet for praksisen med å sende båtflyktninger til leirer i andre land med dårligere forhold.  

Les mer om kritikken mot håndtering av båtflyktningene i Nauru  

Økonomi og handel

Australia har hatt en sterk økonomisk vekst de siste 30 årene, mye på grunn av en overflod av naturressurser. Landet er blant verdens 20 største økonomier, målt i bruttonasjonalprodukt (BNP). Store forekomster av mineraler og naturgass har endret økonomien fra å være basert på sauehold og jordbruk, til å basere seg på gruvedrift og gassutvinning. Australia har verdens største økonomisk lønnsomme forekomster av bly, nikkel, tantal, uran og sink, og store forekomster av bauxitt, kull, kobolt, kobber, diamanter, gull og ander mineraler. Australia er også en av verdens fremste eksportører av ull, hvete og kjøtt. Tjenestenæringen er den største sektoren, der eiendomshandel, forretningsvirksomhet og turisme er viktigst.

Den økonomiske politikken har utviklet seg til å fokusere på eksport. Asia har tatt over for vesten som Australias viktigste marked. De viktigste handelspartnerne er Kina, Japan, Indonesia og USA. Dette har satt Australia i en strategisk vanskelig posisjon, ettersom de er nært knyttet til USA og Europa politisk og militært, samtidig som økonomien er basert på handel med Asia. Derfor er Australia til et viktig mellomledd i forholdet mellom supermaktene USA og Kina.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Australia på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet