[[suggestion]]
Australia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Canberra

Etniske grupper

Engelske 25,9%, australiere 25,4%, irer 7,5%, skotter 6,4%, italienske 3,3%, tyskere 3,2%, kinesiske 3,1%, indiske 1,4%, grekere 1,4%, Nederlendere 1,2%, andre 15,8% (inkludert australske urfolk 0,5%), uspesifisert 5,4% (2011) (basert på spørsmål om hvilken nasjonalitet man føler man tilhører)

Språk

Engelsk 72,7%, mandarin 2,5%, arabisk 1,4%, kantonesisk 1,2%, vietnamesisk 1,2%, italiensk 1,2%, gresk 1%, andre 14,8%, uspesifisert 6,5% (2016)

Religion

Protestanter 23,1%, katolikker 22,6%, andre kristne 4,2%, muslimer 2,6% buddhister 2,4%, ortodokse 2,3%, hinduer 1,9%, ingen 30,1%, andre/uspesifisert 10,9% (2016)

Innbyggertall

24 772 247 (2018)

Styreform

Føderalt konstitusjonelt monarki

Areal

7 741 220 km²

Myntenhet

Australske dollar

BNI pr innbygger

46 012 PPP$

Nasjonaldag

26. januar

Andre landsider

Geografi

Australia er verdens 6. største land i areal, og tar opp størstedelen av kontinentet Oseania. Landet er flatt: 95 prosent ligger under 600 m.o.h. , men fjellkjeden «Great Dividing Range» strekker seg lang hele østkysten, der de høyeste toppene når over 2000 m.o.h. Langs kysten i nord og nordøst er det tropisk klima med regnskog. Sentralt i landet er naturen preget av slettelandskap og ørken.

Ørkenklimaet dekker rundt en tredel av landet. Langs sørøst og sørvestkysten, samt på Tasmania, er klimaet temperert, med flere subtropiske regnskoger. I de høyeste fjellområdene på fastlandet, og i fjellene på Tasmania kommer nedbøren i form av snø om vinteren. Australia opplever ofte langvarig tørke i sør, mens de nordlige delene er utsatt for sykloner. Landets største innsjø «Lake Eyre» har bare vært fylt med vann 7 ganger siden 1886.

Jordbruk, industri, og introduksjon av nye arter er de største truslene mot det australske naturmangfoldet. Landets to største elver, Murry og Darling er også sterkt truet av forurensing. Samtidig har overbeiting og rydding av land ført til forørkning og erosjon. Verdens lengste korallrev (Great Barrier Reef) utenfor nordøst-kysten er også sterkt truet av den globale oppvarmingen.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Australia ville vi trenge 3.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første menneskene kom til Australia fra Sørøst-Asia for over 40 000 år siden. Urbefolkningen levde i flere hundre stammer og hadde over 200 forskjellige språk. Da europeerne oppdaget landet i 1601, levde urbefolkningen som jegere, fiskere og sankere. Flere europeiske nasjoner hadde kjennskap til Australia utover 1600-tallet, men ingen hadde nok ressurser til å kolonisere det enorme landet. Først i 1770 erklærte kaptein James Cook hele Australia og øya Tasmania som britisk territorium. Britenes kolonisering begynte med transport av fanger til det nye landet på slutten av 1700-tallet, og seks selvstendige kolonier ble etablert på 1800-tallet. I 1901 fikk koloniene selvstendighet, og samlet seg i en føderasjon som fikk navnet Samveldet av de australske stater. I 1902 ble Australia det andre landet i verden med stemmerett for kvinner.

Urbefolkningen ble utsatt for en brutal assimilasjonspolitikk under hele koloniseringen, og antallet sank drastisk. Barn ble tatt fra sine foreldre og plassert på barnehjem eller hos hvite fosterfamilier helt frem til 1970-tallet. Urbefolkningen hadde ikke status som australske innbyggere, og fikk ikke stemme før 1967. I 2008 fikk urbefolkningen en offisiell unnskyldning for måten de hadde blitt behandlet.

Samfunn og politikk

Australia er et konstitusjonelt monarki og en forbundsstat. Den britiske monarken er statsoverhodet, ettersom landet er medlem av Det britiske samveldet av nasjoner (commonwealth). Statsministeren er regjeringssjef, og leder den utøvende makten. Landet er inndelt i seks delstater og to forbundsterritorier, som hver har en stor grad av selvstyre.

Mange år med undertrykkelse, rasisme og manglende rettigheter preger den australske urbefolkningen. Folket har verdens lengste uavbrutte kulturhistorie (over 40 000 år). Dette er en av årsakene til at deres assimilasjon inn i det moderne Australia er vanskelig. Mange urfolk mener også at den australske regjeringen ikke har rett til å styre, og at hele landet tilhører urbefolkningen. Blant urbefolkningen er arbeidsledigheten høyere, og helsetilstanden dårligere enn hos andre australiere. Den gjennomsnittlige levealderen er ti år kortere. Den generelle befolkningen har en av de høyeste levestandardene i verden. Helsevesen, utdanningssektoren, alders- og sykepensjon, og fødselspermisjon er tilgjengelig for alle. Kvinner har gode rettigheter, men mishandling i hjemmet er relativt utbredt, spesielt i urbefolkningsfamilier.

Innvandring og integrering har lenge vært blant de viktigste politiske spørsmålene. FN har kritisert landet for praksisen med å sende båtflyktninger til leirer i andre land med dårligere forhold.  

Les mer om kritikken mot håndtering av båtflyktningene i Nauru  

Økonomi og handel

Australia har hatt en sterk økonomisk vekst de siste 30 årene, mye på grunn av en overflod av naturressurser. Landet er blant verdens 20 største økonomier, målt i bruttonasjonalprodukt (BNP). Store forekomster av mineraler og naturgass har endret økonomien fra å være basert på sauehold og jordbruk, til å basere seg på gruvedrift og gassutvinning. Australia har verdens største økonomisk lønnsomme forekomster av bly, nikkel, tantal, uran og sink, og store forekomster av bauxitt, kull, kobolt, kobber, diamanter, gull og ander mineraler. Australia er også en av verdens fremste eksportører av ull, hvete og kjøtt. Tjenestenæringen er den største sektoren, der eiendomshandel, forretningsvirksomhet og turisme er viktigst.

Den økonomiske politikken har utviklet seg til å fokusere på eksport. Asia har tatt over for vesten som Australias viktigste marked. De viktigste handelspartnerne er Kina, Japan, Indonesia og USA. Dette har satt Australia i en strategisk vanskelig posisjon, ettersom de er nært knyttet til USA og Europa politisk og militært, samtidig som økonomien er basert på handel med Asia. Derfor er Australia til et viktig mellomledd i forholdet mellom supermaktene USA og Kina.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Australia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,939
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,861
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
  Lykkeindeks
  7,23
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  89,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  3
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  6,9
  Hektar per person
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  361 262
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  15,39
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,6
  Prosent
  Marine verneområder
  34
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  7 741 220
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,82
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  16,3
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  38
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  117 578
  Personer
  Fredsindeksen
  1,435
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  27,79
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  77
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  16,55
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,0
  Prosent av BNP
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  0,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  2,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  82
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  12
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,7
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,120
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  36,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  28,67
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  74
  Prosent
  Vannuttak
  6,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  9
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  10 071
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  13,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 323 421 072 479
  US Dollar
  BNP per innbygger
  53 794
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,58
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  86,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Australia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  21 518
  Personer
  Befolkningstall
  24 772 247
  tall