[[suggestion]]
Bahamas
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nassau

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 90,6%, europeisk opprinnelse 4,7%, afrikansk og europeisk opprinnelse 2,1%, andre 2,6%

Språk

Engelsk (offisielt), kreol (blant immigranter fra Haiti).

Religion

Protestanter 69,9%, romersk-katolske 12%, andre kristne 13%, andre 5,1% (2010)

Innbyggertall

388 000

Styreform

Konstitusjonelt parlamentarisk demokrati

Areal

13 880 Km2

Myntenhet

Bahamansk dollar

BNI pr innbygger

22 517 PPP$

Nasjonaldag

10. juli

Andre landsider

Geografi

Bahamas består av femten større og rundt 700 små øyer av korallisk kalkstein. Øygruppen strekker seg nesten 80 mil fra Haiti i sørøst til Florida i nordvest og har rundt 2400 rev og sandbanker. Kun 5,4 % av Bahamas er landområder, det meste er dekket av vann. De fire største øyene, Andros, Great Abaco, Great Inagua og Grand Bahama, utgjør mer enn to tredeler av landområdene.

Her er store skoger av karibisk furu. Tilgangen på ferskvann er svært begrenset på Bahamas. Det finnes ingen elver, og regnvannet forsvinner ned i den porøse kalksteinen. Derfor må bahamanerne samle regnvann i sisterner og bassenger. Bahamas har subtropisk klima.

Vintrene er milde, og somrene er varme og fuktige. Fra juni til september er det regntid. Tropiske orkaner om høsten forekommer, og de kan forårsake store ødeleggelser. Øygruppen er veldig sårbar for klimaforandringer. De marine økosystemene tåler ikke store temperaturforskjeller, og når 80 % av landområdene kun er 1,5 meter over havet, er landet svært sårbart for havnivåstigning.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bahamas ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det sies at Columbus’ første skritt i ”Den nye verden” var på en av Bahamas’ øyer i 1492. Spanjolene var imidlertid ikke interessert i øyene fordi de manglet edelstener. I stedet utnyttet de arawakene, fiskerne på Bahamas, som slaver i gullgruver i andre deler av det spanske imperiet. Allerede i 1520 var øygruppen tømt for folk. Det skulle ta hundre år før britene kom og så øyenes strategiske verdi. Bahamas ble kolonisert og gjenbebodd av briter og afrikanske slaver.

Fram til 1834 var de viktigste økonomiske virksomhetene slavehandel, sjørøveri og smugling. Den hvite eliten dominerte i 300 år. I 1942 demonstrerte svarte arbeidere mot lønnsdiskriminering, og elleve år senere ble landets første politiske parti dannet. Det progressive liberale partiet, PLP, samlet den svarte befolkningen og fikk stadig større politisk innflytelse. I 1973 ble Bahamas selvstendig fra Storbritannia.

Samfunn og politikk

Siden slutten av 1960-tallet har de to partiene PLP og FNM byttet på å ha regjeringsmakten i landet. Bahamas er medlem i det britiske samveldet; en frivillig sammenslutning av Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Den britiske dronningen er statsoverhode, men hun har kun symbolsk betydning. Regjeringen er utøvende myndighet, og er ansvarlige ovenfor parlamentet. Domstolene er frie, men kritiseres for lange ventetider. Mange sitter derfor fengslet uten lov og dom.

Siden 1960-tallet har mange arbeidsmigranter kommet til Bahamas fra Haiti og Cuba. Dette har ført til spenninger - spesielt mellom innbyggerne på Bahamas og haitiere. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om overgrep og umenneskelige forhold i landets eneste asylmottak.

Bahamas har lenge vært et paradis for hvitvasking av penger og narkotikasmugling. Den amerikanske kystvakten samarbeider med Bahamas om å stanse smuglingen og den illegale innvandringen.

De siste årene har det vært høy arbeidsledighet og økende kriminalitet i landet. Antall mord er blant de høyeste i verden.

Økonomi og handel

Bahamas er et av de rikeste landene i Karibien. På 1950-tallet ble turistnæringen bygget opp, og den står nå for nesten halvparten av landets BNP. Hver tredje bahamaner jobber med turisme. Både fordi de fleste turistene er amerikanske, og fordi den bahamske dollaren er knyttet til den amerikanske, er landet sårbart for svingninger i USAs økonomi.

Den globale finanskrisen i 2008 bremset den økonomiske veksten, men i årene etter har forholdene stabilisert seg igjen. Den nest viktigste økonomiske sektoren er finansvirksomhet, med utenlandske banker i sentrum. Bahamas har ikke merverdiavgift eller inntektskatt, og mange utenlanske selskaper har etablert seg i landet.

De siste årene har imidlertid internasjonal kritikk tvunget myndighetene til å innføre strengere retningslinjer for finanssektoren. Fordi Bahamas har dårlig jordsmonn og få naturressurser, må det meste importeres. Størstedelen av inntektene i statskassen kommer fra import- og havneavgifter. I tillegg har landet tjent penger på å selge statlige bedrifter til private aktører. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bahamas på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  4 260 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,807
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,692
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  84,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  40
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,8
  Hektar per person
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 417
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,32
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  52,9
  Prosent
  Marine verneområder
  3
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  13 880
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,70
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  51,4
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  806
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  42
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  38,42
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  65
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  50,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  80
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  1,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  32
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  15
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  88,2
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,362
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  51,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,82
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  27,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  12 162 100 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  30 762
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  13
  Prosent
  Tertiærnæring
  77
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,74
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  85,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  17
  Personer
  Befolkningstall
  399 285
  tall