[[suggestion]]
Bahamas
Flagget til Bahamas

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nassau

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 90,6%, europeisk opprinnelse 4,7%, afrikansk og europeisk opprinnelse 2,1%, andre 2,6%

Språk

Engelsk (offisielt), kreol (blant immigranter fra Haiti).

Religion

Protestanter 69,9%, romersk-katolske 12%, andre kristne 13%, andre 5,1% (2010)

Innbyggertall

388 000

Styreform

Konstitusjonelt parlamentarisk demokrati

Areal

13 880 Km2

Myntenhet

Bahamansk dollar

BNI pr innbygger

22 517 PPP$

Nasjonaldag

10. juli

Andre landsider

Geografi

Bahamas består av femten større og rundt 700 små øyer av korallisk kalkstein. Øygruppen strekker seg nesten 80 mil fra Haiti i sørøst til Florida i nordvest og har rundt 2400 rev og sandbanker. Kun 5,4 % av Bahamas er landområder, det meste er dekket av vann. De fire største øyene, Andros, Great Abaco, Great Inagua og Grand Bahama, utgjør mer enn to tredeler av landområdene. Bahamas har subtropisk klima der vintrene er milde og somrene er varme og fuktige. Fra juni til september er det regntid.

Her er store skoger av karibisk furu. Tilgangen på ferskvann er svært begrenset på Bahamas. Det finnes ingen elver, og regnvannet forsvinner ned i den porøse kalksteinen. Derfor må bahamanerne samle regnvann i sisterner og bassenger. Tropiske orkaner om høsten forekommer, og de kan forårsake store ødeleggelser.

Øygruppen er veldig sårbar for klimaforandringer. De marine økosystemene tåler ikke store temperaturforskjeller, og når 80 % av landområdene kun er 1,5 meter over havet, er landet svært sårbart for stigning av havnivået.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bahamas ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det sies at Columbus’ første skritt i ”Den nye verden” var på en av Bahamas’ øyer i 1492. Spanjolene var imidlertid ikke interessert i øyene fordi de manglet edelstener. I stedet utnyttet de arawakene, fiskerne på Bahamas, som slaver i gullgruver i andre deler av det spanske imperiet. Allerede i 1520 var øygruppen tømt for folk. Det skulle ta hundre år før britene kom og så øyenes strategiske verdi. Bahamas ble kolonisert og briter og afrikanske slaver bosatte seg der.

Fram til 1834 var de viktigste økonomiske virksomhetene slavehandel, sjørøveri og smugling. Den hvite eliten dominerte i 300 år. I 1942 demonstrerte svarte arbeidere mot lønnsdiskriminering, og elleve år senere ble landets første politiske parti dannet. Det progressive liberale partiet, PLP, samlet den svarte befolkningen og fikk stadig større politisk innflytelse. I 1973 ble Bahamas selvstendig fra Storbritannia.

Samfunn og politikk

Siden slutten av 1960-tallet har de to partiene PLP og FNM byttet på å ha regjeringsmakten i landet. Bahamas er medlem i det britiske samveldet; en frivillig sammenslutning av Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Den britiske dronningen er statsoverhode, men hun har kun symbolsk betydning. Regjeringen er utøvende myndighet, og er ansvarlige ovenfor parlamentet. Domstolene er frie, men kritiseres for lange ventetider. Mange sitter derfor fengslet uten lov og dom.

Siden 1960-tallet har mange arbeidsmigranter kommet til Bahamas fra Haiti og Cuba. Dette har ført til spenninger - spesielt mellom innbyggerne på Bahamas og haitiere. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om overgrep og umenneskelige forhold i landets eneste asylmottak.

Bahamas har lenge vært et paradis for hvitvasking av penger og narkotikasmugling. Den amerikanske kystvakten samarbeider med Bahamas om å stanse smuglingen og den illegale innvandringen.

De siste årene har det vært høy arbeidsledighet og økende kriminalitet i landet. Antall mord er blant de høyeste i verden.

Økonomi og handel

Bahamas er et av de rikeste landene i Karibien. På 1950-tallet ble turistnæringen bygget opp, og den står nå for nesten halvparten av landets BNP. Hver tredje bahamaner jobber med turisme. Både fordi de fleste turistene er amerikanske, og fordi den bahamske dollaren er knyttet til den amerikanske, er landet sårbart for svingninger i USAs økonomi.

Den globale finanskrisen i 2008 bremset den økonomiske veksten, men i årene etter har forholdene stabilisert seg igjen. Den nest viktigste økonomiske sektoren er finansvirksomhet, med utenlandske banker i sentrum. Bahamas har ikke merverdiavgift eller inntektskatt, og mange utenlanske selskaper har etablert seg i landet. De siste årene har imidlertid internasjonal kritikk tvunget myndighetene til å innføre strengere retningslinjer for finanssektoren.

Fordi Bahamas har dårlig jordsmonn og få naturressurser, må det meste importeres. Størstedelen av inntektene i statskassen kommer fra import- og havneavgifter. I tillegg har landet tjent penger på å selge statlige bedrifter til private aktører. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bahamas på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Gå til all statistikken for landet.