[[suggestion]]
Bahamas
Flagget til Bahamas

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nassau

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 90,6%, europeisk opprinnelse 4,7%, afrikansk og europeisk opprinnelse 2,1%, andre/uspesifisert 2,6%

Språk

Engelsk (offisielt), kreol (blant immigranter fra Haiti).

Religion

Protestanter 69,9%, romersk-katolske 12%, andre kristne 13%, ingen 1,9%, andre/uspesifiserte 3,2% (2010)

Innbyggertall

399 285 (2018)

Styreform

Konstitusjonelt demokrati

Areal

13 880 Km2

Myntenhet

Bahamansk dollar

BNI pr innbygger

22 517 PPP$

Nasjonaldag

10. juli

Andre landsider

Geografi

Bahamas består av femten større og rundt 700 mindre koralløyer. Øygruppen strekker seg nesten 80 mil fra Haiti i sørøst til Florida i nordvest og har rundt 2400 rev og sandbanker. Øyene består av porøs kalkstein, noe som gjør at det ikke dannes elver, bekker eller innsjøer. Landets høyeste punkt er Mount Alvernia på 63 m.o.h. De fire største øyene, Andros, Great Abaco, Great Inagua og Grand Bahama, utgjør mer enn to tredeler av landområdene. Bahamas har subtropisk klima der vintrene er milde og somrene er varme og fuktige. Fra juni til september er det regntid.

Øygruppen er svært sårbar for klimaendringer. Korallrevene rundt øyene ligger på veldig grunt vann, og er derfor spesielt sårbare for temperaturendringer. De siste årene har de globalt stigende havtemperaturene gjort at store deler av landets korallrev har blitt ødelagt. Tilgangen på ferskvann er dårlig, og landets lave landskap gjør øyene også sårbare for tropiske stormer, høyvann og erosjon. I august 2019 ble de nordlige øyene truffet av en enorm tropisk orkan. Naturkatastrofen førte til enorme ødeleggelser og mange dødsfall.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bahamas ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Bahamas ble mest sannsynlig befolket av arawaktalende folk rundt 500-tallet. Den lokale befolkningen drev med jordbruk og fiske, og kalte seg selv lucaya. Det sies at Christoffer Columbus’ første skritt i Amerika var på en av Bahamas’ øyer i 1492. Spanjolene var imidlertid ikke interessert i øyene fordi de ikke hadde noen edelstener. I stedet utnyttet de arawakbefolkningen som slaver i gullgruver i andre deler av det spanske imperiet. Allerede i 1520 hadde den lokale befolkningen dødd ut som følge av slaveri og sykdommer. Først på midten av 1600-tallet ble øyene kolonisert på nytt.

Øyene ble i realiteten styrt av pirater frem til 1718, da Storbritannia tok kontrollen over området. Fram til 1834 var de viktigste næringene slavehandel, sjørøveri og smugling. Helt fra øyene ble kolonisert og frem til 1940-tallet ble de kontrollert av en liten hvite elite. Etter store protester i 1942 styrket den afrikansk-ættede befolkningens rolle i samfunnet seg og elleve år senere ble landets første politiske parti dannet. Det nye partiet samlet den afrikansk-ættede befolkningen og fikk stadig større politisk innflytelse. I 1973 ble Bahamas selvstendig fra Storbritannia.

Samfunn og politikk

Bahamas er et parlamentarisk demokrati. Landet er med i samveldet av nasjoner, og har beholdt den britiske monarken som det offisielle statsoverhodet. Den utøvende makten ligger hos en regjering ledet av en statsminister. Statsministeren utgår fra det partiet som får flest stemmer i det allmenne valget av underhuset. Den lovgivende makten ligger hos en nasjonalforsamling bestående av et underhus og et overhus.

Siden 1960-tallet har mange haitiske og cubanske arbeidsmigranter kommet til Bahamas. Innvandringen har ført til sosiale spenninger - spesielt mellom haitiere og bahamanere. Siden tidlig på 2000 tallet har kriminaliteten i Bahamas steget kraftig. Mordraten er blant de høyeste i regionen. Landet har lenge vært et paradis for hvitvasking av penger og narkotikasmugling. Den amerikanske kystvakten samarbeider i dag tett med Bahamas om å stanse smuglingen. Vold mot kvinner er et utbredt problem, og er ikke regnet som ulovlig i hjemmet. I en folkeavstemning i 2016 ble en ny lov mot kjønnsdiskriminering stemt ned med en stor majoritet.

Økonomi og handel

Bahamas er et av de rikeste landene i Karibia. På 1950-tallet ble turistnæringen bygget opp, og står i dag for en tredel av landets bruttonasjonalprodukt. Over halvparten av alle bahamanere jobber med turisme. Landets finanssektor er en annen viktig næring. Landet blir regnet som et skatteparadis til tross for at nye og strengere lover innen finansnæringen har blitt innført. Bahamas økonomi er nært knyttet opp til den amerikanske og er derfor sårbar for svingninger i den amerikanske økonomien.

Landet har en lite utviklet jordbruksindustri, og kun én prosent av landarealet er dyrket. På grunn av det underutviklede jordbruket, og øyenes mangel på naturressurser, har Bahamas et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). Landets velferdssystem som sykeforsikring og foreldrepermisjon, er godt utviklet og delvis finansiert av staten. Levestandarden og økonomien er noe bedre i hovedstaden, Nassau, og på de nordlige øyene enn i de mindre utviklede øyene i sør.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Bahamas på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet