[[suggestion]]
Bahrain
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Manama

Etniske grupper

Bahrainere 46%, ikke-bahrainere 54% (2010)

Språk

Arabisk (offisiell), engelsk, farsi, urdu

Religion

Muslimer (Sjia og Sunni) 70.3%, kristne 14.5%, andre 15.2% (2010)

Innbyggertall

1 493 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

760 Km2

Myntenhet

Bahrainsk dinar

Nasjonaldag

16. desember

Andre landsider

Geografi

Bahrain er en liten øystat i Persiabukta som består av over 30 øyer. Norge er fire hundre ganger så stort som Bahrain. Det bor mennesker på seks av øyene, der den lavtliggende øya Bahrain er størst. Herfra er det broforbindelse til tre av de andre større øyene, samt nabolandet Saudi-Arabia

Over 90 prosent av Bahrains areal er sandørken og bare 2,9 prosent av landet er dyrkbar jord. Til tross for at landet har mye ørken, er Bahrain grønnere enn mange andre land i regionen. Flere av vekstartene har tilpasset seg ørkenen og det saltholdige miljøet. Klimaet er varmt og tørt, med høy luftfuktighet i sommerhalvåret. Temperaturen kan nå opp i 50 °C.

De en gang store ferskvannsreservene er langt på vei oppbrukt, og størstedelen av vannet er avsaltet fra havet. Ørkenspredning er et av de mest sentrale miljøproblemene, i tillegg til forurensing av havet som følge av oljeutslipp.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bahrain ville vi trenge 4.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som i dag utgjør Bahrain har vært befolket i mer enn 4500 år. Familien al-Khalifa overtok makten i 1783. Okkupasjonen skjedde med støtte fra al-Sabah-familien i Kuwait, og al-Saud-familien i dagens Saudi-Arabia. Disse tre sjeikedynastiene sitter fortsatt med makten i sine respektive land. Flere stormakter gjorde krav på Bahrain etter al-Khalifa-familiens overtakelse. Øyriket søkte etterhvert beskyttelse hos Storbritannia, hvorpå landet ble britisk protektorat frem til selvstendigheten i 1971. 

Både før og etter selvstendigheten var det flere opptøyer mot regimet. I 1994 kom innbyggerne med krav om politisk reform, og den nye emiren etter tronskiftet i 1999 viste et ønske om å modernisere landet. Men den nye grunnloven i 2002 tilfredsstilte ikke forventningene til innbyggerne, blant annet fordi al-Khalifa-familien befestet makten sin. Kvinnenes livsforhold ble likevel merkbart bedre i 2002, da man hadde parlamentsvalg der også kvinner fikk stille som kandidater. Valget var det første i Bahrain på 30 år.

Demokratiopprøret under den arabiske våren i 2011 ble slått hardt ned, med hjelp fra medlemsland av Golfrådet(GCC), særlig Saudi-Arabia. Myndighetene mente at demonstrasjonene var støttet av Iran og var et angrep på sunnimuslimer. Emiren greide å kvele opprøret, og i tiden etterpå fulgte massearrestasjoner av regimekritikere. Over 1600 personer ble arrestert. Flere rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner forteller om bruk av tortur og vold. I 2013 ble det forbudt med protester og demonstrasjoner i hovedstaden Manama. Rettssystemet har i løpet av de siste årene stadig dømt sjia-muslimske opposisjonelle, mens politi og sikkerhetsvakter har blitt frikjent for forbrytelser mot demonstranter.

Les mer om Bahrain og Den arabiske våren her

Samfunn og politikk

Bahrain er et konstitusjonelt monarki, styrt av sjeikedynastiet al-Khalifa. Landets øverste leder, Hamad ibn Isa Al-Khalifa, og hans familie innehar betydelige politiske og militære stillinger. Nasjonalforsamlingen som ble oppløst i 1975, men gjenopprettet i 2002, består av 40 folkevalgte medlemmer i representanthuset samt et råd med 40 medlemmer som blir utpekt av kongen. Politiske lister ble tillatt i 2002, men partier er fortsatt forbudt.

I følge rapporter krenker Bahrains regjering regelmessig statsborgerens ytrings- og pressefrihet. Urolighetene som fortsatt foregår i landet er mye grunnet den langvarige konflikten mellom sjiamuslimene og sunnimuslimene. Bahrain har siden selvstendigheten ført en pro-vestlig utenrikspolitikk, og i 2014 vedtok regimet å delta i den USA-ledede krigføringen mot Den islamske stat (IS). Som en del av krigføringen mot terror ble bruk av sosiale medier innskrenket. De stengte også TV-kanalen Al-Arabs, fordi de viste et intervju med en sjia-muslimsk opposisjonspolitiker.

Bahrain har i flere år hatt en territoriell uoverensstemmelse med nabolandet Qatar, og siden 2017 har øyriket deltatt i flere sanksjoner mot Qatar sammen med andre arabiske land.

Det sosiale velferdssystemet er godt utbygd og levestandarden er ganske høy. Situasjonen for landets kvinner er bedre i Bahrain enn i nabolandene. De har rett til å eie og arve eiendommer, har egne pass og kan reise uten følge av en mannlig slektning. De kan også velge hva slags klær de ønsker å gå med. Arbeidslivet er allikevel langt fra likestilt, og kvinner får lavere lønn for likt arbeid.

Økonomi og handel

Bahrain er en rik stat, takket være store olje- og gassressurser. Oljeutvinningen startet for første gang i 1932. Før det var landets økonomi basert på handel. Senere har oljen dannet grunnlaget for landets økonomi. I 2018 ble det kjent at øyriket har gjort nye store funn av olje og gass. Det kan gjøre Bahrain til en større petroleumsaktør enn noen gang.

Bahrain ble på 1980-tallet et av de mest betydningsfulle banksentra i Persiabukta. Denne posisjonen har senere blitt utfordret av andre land, og fikk en knekk som følge av opprøret i 2011. Men de siste årene har mye bedret seg, særlig takket være den økende turismen i landet. Formel 1-løp, som har blitt arrangert i Bahrain siden 2004, har også bidratt til å styrke landets stilling som et internasjonalt senter.

Landbruket står bare for 1 prosent av Bahrains bruttonasjonalprodukt (BNP), fordi under tre prosent av landet er dyrkbar jord. Produksjonen består i hovedsak av grønnsaker og meieriprodukter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bahrain på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  58 220 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  88,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  31 338
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  23,45
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  34,0
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  778
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,84
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  8,7
  Hektar per person
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,437
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  61,31
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  64,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  4,1
  Prosent av BNP
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  12
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  14
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  94,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,9
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,4
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,233
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  10,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  20,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  7,50
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  132,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  19 592
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  5,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  35 432 686 170
  US Dollar
  BNP per innbygger
  23 739
  US Dollar
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  40
  Prosent
  Tertiærnæring
  59
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,93
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  95,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  42
  Personer
  Befolkningstall
  1 566 993
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  681
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  367
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,846
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
  Lykkeindeks
  6,20
  Skala: 1-10 (der 10 er best)