Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bahrain
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Manama

Etniske grupper

Bahrainere 62.4%, ikke-bahrainere 37.6% (2001)

Språk

Arabisk (offisiell), engelsk, farsi, urdu

Religion

Muslimer (Sjia og Sunni) 81.2%, kristne 9%, andre 9.8% (2001)

Innbyggertall

1 262 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

760 Km2

Myntenhet

Bahrainsk dinar

BNI pr innbygger

46 946 PPP$

Nasjonaldag

16. desember

Andre landsider

Geografi

Bahrain er en liten øystat i Persiabukta som består av over 30 øyer. Faktisk er Norge fire hundre ganger så stort som dette lille øyriket. Det bor mennesker på seks av øyene og øya Bahrain er den største og viktigste. Bahrain har en broforbindelse til nabostaten Saudi- Arabia. Det er mye fisk i Bahrains havområder og det en viktig naturressurs for landet.

92 prosent av Bahrains areal er sandørken og bare 2,9 prosent av landet er dyrkbar jord. Til tross for at landet har mye ørken, er Bahrain grønnere enn mange andre land i regionen fordi flere vekstarter har tilpasset seg ørkenen og det saltholdige miljøet. Temperaturen kan nå opp i 50 °C. De en gang store ferskvannsreservene er langt på vei oppbrukt, og størstedelen av vannet er avsaltet fra havet. Forørkning er et av de mest sentrale miljøproblemene, i tillegg til forurensing av havet i forbindelse med oljeutslipp. I Bahrains ørkenområder kan man oppleve sandstormer.

Historie

Osmanerne og britene anerkjente Bahrain som en selvstendig stat i 1913, men landet forble likevel under Storbritannias beskyttelse. Både Iran og Tyrkia gjorde krav på Bahrain, og sjeiken søkte beskyttelse hos Storbritannia. Landet var britisk protektorat fra 1816 til selvstendigheten i 1971, og ble det politiske hovedkvarter for britene i Persiabukta. Moderniseringen av Bahrain begynte i 1932, da man fant mye olje i landet.

Landet har fra 1700-tallet blitt styrt av sjeikedynastiet al-Khalifa, som er sunnimuslimer. Det kom til opptøyer mot regimet i 1994, og etter tronskiftet i 1999 ble regimet noe mindre hardhendt. Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa overtok som emir i Bahrain i 1999, og har vist et ønske om å modernisere landet. Etter en folkeavstemning, ble Bahrain et konstitusjonelt monarki i 2002. Den nye grunnloven tilfredsstilte ikke forventningene mange hadde til den nye emiren, blant annet fordi han befestet sin makt. Kvinnenes livsforhold ble allikevel merkbart bedre i 2002, da man hadde parlamentsvalg der også kvinner fikk stille som kandidater. Valget var det første i Bahrain på tre tiår. 

Demokratiopprøret under den arabiske våren ble slått ned, også ved hjelp av militær støtte og innblanding fra medlemsland av Golfrådet, særlig Saudi-Arabia. Myndighetene mente at demonstrasjonene var støttet av Iran og var et angrep på sunnimuslimer. Emiren greide å kvele opprøret med stridsvogner og gummikuler. I tiden etterpå fulgte massearrestasjoner av regimekritikere. Leger og sykehusansatte ble arrestert for å ha hjulpet sårede demonstranter. Over 1600 personer ble arrestert. Flere rapporter fra menneskerettighets organisasjoner forteller om bruk av tortur og vold. Koblingen til Iran ble ikke styrket, slik regimet hevdet. I 2013 forbyr Kong Hamad protester og demonstrasjoner i hovedstaden Manama. Også foreldre til ungdommer som deltar i protester kan straffes. Rettssystemet har i løpet av de siste årene stadig dømt sjia-muslimske opposisjonelle, mens politi og sikkerhetsvakter har blitt frikjent for forbrytelser mot demonstranter. 

Samfunn og politikk

Nasjonalforsamlingen ble oppløst i 1975. Men i 2002 ble den gjenopprettet. Nasjonalforsamlingen består av 40 folkevalgte medlemmer i representanthuset, og et råd, også det på 40 medlemmer, som blir utpekt av kongen. Politiske lister ble tillatt i 2002,  men partier er fortsatt forbudt.

Ifølge rapporter krenker Bahrains regjering regelmessig statsborgernes ytrings- og pressefrihet. Noen mener likevel at sammenlignet med fortiden er situasjonen blitt bedre. Bahrain er et konstitusjonelt monarki, og dets øverste leder er kong Hamad.  Kongens slekt innehar betydelige politiske og militære stillinger. I 2002 holdt man parlamentsvalg, der 40 politikere ble valgt inn i parlamentet. Valget var det første i Bahrain på 30 år.  Til tross for reformer, har kongen og al-Khalifa-slekten mye makt og det har ofte vært uroligheter grunnet den langvarige konflikten mellom sjiamuslimene og sunnimuslimene.

Våren 2011 var det en rekke demonstrasjoner for større politisk frihet og like rettigheter for alle. Folket krevde at regimet skulle gå av. Disse demonstrasjonene har blitt slått hardt ned på av sikkerhetsstyrkene. Bahrain har også i flere år hatt en territoriell uoverensstemmelse med nabolandet Qatar over flere øyer. Det er fortsatt stor misnøye med den politiske situasjonen i landet, som har utviklet seg til en stor diskusjon i landet om hvordan man kan finne politiske løsninger på dette. 

Det sosiale velferdssystemet er godt utbygd i Bahrain. Levestandarden er ganske høy, og selv situasjonen for landets kvinner er relativt sett bedre i Bahrain enn i nabolandene. De har rett til å eie og arve eiendommer, har egne pass og kan reise uten følge av en mannlig slektning. De kan også velge hva slags klær de ønsker å gå med. Arbeidslivet er allikevel langt fra likestilt, og kvinner får lavere lønn for likt arbeid. 

I 2014 vedtar regimet å delta i den USA-ledede krigføringen mot IS, Den islamske stat. Som et ledd i krigføringen mot terror innskrenker og forbyr regimet bruk av sosiale medier og stenger TV-kanalen Al-Arabs, fordi de viste et intervju med en sjia-muslimsk opposisjonspolitiker. 

Økonomi og handel

Bahrain er en rik stat, takket være store olje- og gassressurser. Skatteprosenten på inntekt i landet er null. Man fant Bahrains mest betydelige naturressurs olje for første gang den 1. juni i 1932. Før det var landets økonomi basert på handel. Senere har oljen dannet grunnlaget for landets økonomi. Olje- og gassressursene begynte å ta slutt på 1970-tallet, og derfor bestemte staten seg for å satse også på andre sektorer. Dette har medført at Bahrain også har blitt et av de mest betydningsfulle banksentre i Persiabukta. I Bahrain har man siden år 2004 arrangert Formel 1-løp, som også har styrket landets stilling som et internasjonalt senter. Landbruket står bare for 1 prosent av Bahrains BNP fordi kun 2,9 prosent av landet er dyrkbar jord. 

På grunn av uroen i landet i 2011 fikk økonomien seg en knekk, men i løpet av de to-tre siste årene har det forbedret seg, mye takket være at turistene har kommet tilbake til landet. Arbeidsledighet blant landets unge og statlig gjeld vil være viktige utfordringer for landet i fremtiden, som de er nødt til å håndtere. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bahrain på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,7
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,9
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  40
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  59
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  760
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,8
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 493
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  4,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,970
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,233
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,824
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  43
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  7,50
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  64,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  18 217
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  97,7
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  42
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  421
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  247
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,247
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,2
  Prosent av BNP
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  14
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  15
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  14
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  58,88
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  23,68
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  12,31
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  95,7
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  31 125 851 064
  US Dollar
  BNP per innbygger
  23 396
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,53