[[suggestion]]
Belize
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Belmopan

Etniske grupper

Mestiser 52.9%, kreoler 25.9%, maya- indianere 11.3%, garifunere 6.1%, andre 11.2% (2010)

Språk

Engelsk 62.9 % (offisiell), spansk 56.6%, kreolsk 44.6%, maya dialekter 10.5%, tysk 3.2%, garifuna 2.9% (karibisk), andre 1.8%, ukjent 0.5% (2010)

Religion

Romersk- katolsk 40.1%, protestanter 31.5% (pinsevenner 8.4%, syvendedagsadventister 5.4%, anglikanere 4.7%, mennonitter 3.7%, metodister 2.9%), jehovas vitner 1.7%, andre 10.5%, ingen/uspesifisert 16.1% (2010)

Innbyggertall

382 444 (2017)

Areal

22 970 Km2

Myntenhet

Belizisk dollar

BNI pr innbygger

8 462 PPP$

Nasjonaldag

21. september

Andre landsider

Geografi

Belize er en liten stat som ligger i Mellom-Amerika på sørøstkysten av Yucatan-halvøya. Norge er fjorten ganger større enn Belize. Den nordlige delen av øyriket består av sumpaktige kystområder og regnskog. I sør ligger den lave fjellkjeden Mayafjellene. Her finner du øyrikets høyeste punkt, Victoria Peak, som ligger 1160 moh. Ved Belizes kyst ligger den nordlige halvkules største korallrev, Belize Barrier Reef, som fra 2009 til 2018 var på UNESCOs liste over truet verdensarv. I dag har styresmaktene satt ned en midlertidig stans på jakten etter olje rundt revet, samt implementert beskyttelse mot andre trusler.

Earth Earth Ecoprint

2.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Belize ville vi trenge 2.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Belize var opprinnelig en del av området til mayakulturen. Mayaene levde i området når spanjolene ankom på 1500-tallet. Fra 1638 slo britiske pirater seg ned i området, bygget flere kolonier og brakte etter hvert med seg afrikanske slaver. Belize ble en britisk koloni i 1840, under navnet Britisk Honduras. Øyriket fikk indre selvstyre i 1964, og skiftet navn til Belize ni år senere. Guatemala gjorde krav på området, men Belize lyktes til slutt med å bli selvstendig i 1981. Guatemala gikk med på å anerkjenne Belize først ti år senere, men mener fortsatt at de har eierskap til et område tilsvarende halve Belize.

To politiske partier har vekslet på å ha makten i landet; Folkets forenede parti (PUP) og Det forente demokratiske partiet (UDP). Gjennom 2000-tallet styrte PUP med statsminister Said Musa i spissen. Korrupsjon har vært et stort problem. Våren 2005 var det store demonstrasjoner og streiker. Grunnen var IMF (Det internasjonale pengefondet) sine råd om å øke skattene og fryse de offentlig ansattes lønninger. Korrupsjonsbeskyldningene mot PUP førte til valgseier for UDP i 2008. UDP-lederen Dean Barrow ble landets første mørkhuda statsminister. Han overførte flere selskaper, som Musa hadde privatisert, tilbake til statlig eierskap og laget en ny politi- og sikkerhetsavdeling som er koblet til forsvaret. En slik avdeling ble laget grunnet et økende problem med kriminalitet. Da parlamentsvalget ble holdt i 2012 og 2015 lyktes UDP med å beholde regjeringsmakten.

Samfunn og politikk

Belize har kulturelt sett mer til felles med karibiske stater enn med sine mellomamerikanske naboer. Øyriket var Storbritannias siste koloni i Amerika. Landet er et konstitusjonelt monarki og er medlem av det britiske samveldet, med dronning Elisabeth II som statsoverhode. Dronningens representant er en generalguvernør, som ifølge loven må være en belizer. Utøvende makt ligger hos statsministeren og regjeringen. De er ansvarlige ovenfor nasjonalforsamlingen, som består av et senat og et folkevalgt representanthus.

Landet har et problem med voldskriminalitet, da det er et mellomland for narkotikahandelen mellom Sør-Amerika og USA. Belize blir regnet som et av de mest voldelige landene som ikke er i krig. Øyriket er også preget av fattigdom. I sørlige deler av landet der størsteparten av urbefolkningen bor, er undernæringen dobbelt så høy som i landet generelt. Spedbarnsdødeligheten har sunket de siste årene, da flere får hjelp av jordmødre. Andelen av befolkningen som er smittet av HIV/AIDS er blant de høyeste i Latin-Amerika.

Økonomi og handel

Landbruk og turisme er landets viktigste inntektskilder. Tjenestebransjens andel av landets BNP er på vei til å bli større. Tømmerhogst og eksport har en lang historie på øya, noe de britiske kolonialistene drev med suksess allerede på 1600-tallet. De viktigste eksportvarene er sukker, bananer, sitrusfrukter, appelsinkonsentrat og klær. Belizes viktigste handelspartnere er USA, Storbritannia og Mexico. Landets eksportbaserte økonomi er veldig avhengig av USAs økonomiske situasjon og generelt av priser på verdensmarkedet. Fra USA kommer det mange luksuscruiseskip og antall turister er økende. Turistene kommer først og fremst for å se rester etter mayaindianernes bosetninger.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Belize på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet