[[suggestion]]
Belize
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Belmopan

Etniske grupper

Mestiser 52.9%, kreoler 25.9%, maya- indianere 11.3%, garifunere 6.1%, andre 11.2% (2010)

Språk

Engelsk 62.9 % (offisiell), spansk 56.6%, kreolsk 44.6%, maya dialekter 10.5%, tysk 3.2%, garifuna 2.9% (karibisk), andre 1.8%, ukjent 0.5% (2010)

Religion

Romersk- katolsk 40.1%, protestanter 31.5% (pinsevenner 8.4%, syvendedagsadventister 5.4%, anglikanere 4.7%, mennonitter 3.7%, metodister 2.9%), jehovas vitner 1.7%, andre 10.5%, ingen/uspesifisert 16.1% (2010)

Innbyggertall

382 444 (2017)

Areal

22 970 Km2

Myntenhet

Belizisk dollar

BNI pr innbygger

8 462 PPP$

Nasjonaldag

21. september

Andre landsider

Geografi

Belize er en liten stat som ligger i Mellom-Amerika på sørøstkysten av Yucatan-halvøya. Norge er fjorten ganger større enn Belize. Den nordlige delen av øyriket består av sumpaktige kystområder og regnskog. I sør ligger den lave fjellkjeden Mayafjellene. Her finner du øyrikets høyeste punkt, Victoria Peak, som ligger 1160 moh. Ved Belizes kyst ligger den nordlige halvkules største korallrev, Belize Barrier Reef, som fra 2009 til 2018 var på UNESCOs liste over truet verdensarv. I dag har styresmaktene satt ned en midlertidig stans på jakten etter olje rundt revet, samt implementert beskyttelse mot andre trusler.

Earth Earth Ecoprint

2.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Belize ville vi trenge 2.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Belize var opprinnelig en del av området til mayakulturen. Mayaene levde i området når spanjolene ankom på 1500-tallet. Fra 1638 slo britiske pirater seg ned i området, bygget flere kolonier og brakte etter hvert med seg afrikanske slaver. Belize ble en britisk koloni i 1840, under navnet Britisk Honduras. Øyriket fikk indre selvstyre i 1964, og skiftet navn til Belize ni år senere. Guatemala gjorde krav på området, men Belize lyktes til slutt med å bli selvstendig i 1981. Guatemala gikk med på å anerkjenne Belize først ti år senere, men mener fortsatt at de har eierskap til et område tilsvarende halve Belize.

To politiske partier har vekslet på å ha makten i landet; Folkets forenede parti (PUP) og Det forente demokratiske partiet (UDP). Gjennom 2000-tallet styrte PUP med statsminister Said Musa i spissen. Korrupsjon har vært et stort problem. Våren 2005 var det store demonstrasjoner og streiker. Grunnen var IMF (Det internasjonale pengefondet) sine råd om å øke skattene og fryse de offentlig ansattes lønninger. Korrupsjonsbeskyldningene mot PUP førte til valgseier for UDP i 2008. UDP-lederen Dean Barrow ble landets første mørkhuda statsminister. Han overførte flere selskaper, som Musa hadde privatisert, tilbake til statlig eierskap og laget en ny politi- og sikkerhetsavdeling som er koblet til forsvaret. En slik avdeling ble laget grunnet et økende problem med kriminalitet. Da parlamentsvalget ble holdt i 2012 og 2015 lyktes UDP med å beholde regjeringsmakten.

Samfunn og politikk

Belize har kulturelt sett mer til felles med karibiske stater enn med sine mellomamerikanske naboer. Øyriket var Storbritannias siste koloni i Amerika. Landet er et konstitusjonelt monarki og er medlem av det britiske samveldet, med dronning Elisabeth II som statsoverhode. Dronningens representant er en generalguvernør, som ifølge loven må være en belizer. Utøvende makt ligger hos statsministeren og regjeringen. De er ansvarlige ovenfor nasjonalforsamlingen, som består av et senat og et folkevalgt representanthus.

Landet har et problem med voldskriminalitet, da det er et mellomland for narkotikahandelen mellom Sør-Amerika og USA. Belize blir regnet som et av de mest voldelige landene som ikke er i krig. Øyriket er også preget av fattigdom. I sørlige deler av landet der størsteparten av urbefolkningen bor, er undernæringen dobbelt så høy som i landet generelt. Spedbarnsdødeligheten har sunket de siste årene, da flere får hjelp av jordmødre. Andelen av befolkningen som er smittet av HIV/AIDS er blant de høyeste i Latin-Amerika.

Økonomi og handel

Landbruk og turisme er landets viktigste inntektskilder. Tjenestebransjens andel av landets BNP er på vei til å bli større. Tømmerhogst og eksport har en lang historie på øya, noe de britiske kolonialistene drev med suksess allerede på 1600-tallet. De viktigste eksportvarene er sukker, bananer, sitrusfrukter, appelsinkonsentrat og klær. Belizes viktigste handelspartnere er USA, Storbritannia og Mexico. Landets eksportbaserte økonomi er veldig avhengig av USAs økonomiske situasjon og generelt av priser på verdensmarkedet. Fra USA kommer det mange luksuscruiseskip og antall turister er økende. Turistene kommer først og fremst for å se rester etter mayaindianernes bosetninger.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Belize på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  34 080 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  14,9
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,017
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,550
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  45,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  10,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  495
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,41
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  6,1
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  22 970
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,74
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  59,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  5,2
  Hektar per person
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  95,7
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  54,88
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  27,50
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  63,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  6
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  6,5
  Prosent
  Undervektige barn
  1,8
  Prosent
  Veksthemmede barn
  15,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  28
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  69
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  36
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  77,6
  Prosent
  Alfabetisme
  70,3
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,1
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,375
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  51,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  40,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  9,38
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  30
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  87
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  92,2
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  22,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 862 614 800
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 971
  US Dollar
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,59
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  47,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  114
  Personer
  Befolkningstall
  382 444
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  274
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  3 125
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,708
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
  Lykkeindeks
  5,96
  Skala: 1-10 (der 10 er best)