Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Belize
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Belmopan

Etniske grupper

Mestiser 48.7%, kreoler 24.9%, maya- indianere 10.6%, garifunere 6.1%, andre 9.7% (2000)

Språk

Spansk 46%, kreolsk 32.9%, maya dialekter 8.9%, engelsk 3.9% (offisiell), garifuna 3.4% (karibisk), tysk 3.3%, andre 1.4%, ukjent 0.2% (2000)

Religion

Romersk- katolsk 49.6%, protestanter 25.5% (pinsevenner 7.4%, anglikanere 5.3%, syvendedagsadventister 5.2%, mennonitter 4.1%, metodister 3.5%), jehovas vitner 1.5%, andre 14%, ingen/uspesifisert 9.4% (2000)

Innbyggertall

312 000

Areal

22 965 Km2

Myntenhet

Belizisk dollar

BNI pr innbygger

8 527 PPP$

Nasjonaldag

21. september

Andre landsider

Geografi

Belize er en liten stat som ligger i Mellom-Amerika på sørøstkysten av Yucatan-halvøya. Norge er fjorten ganger større enn dette øyriket. Det nordlige Belize består av sumpaktige kystområder og regnskog. I sør ligger den lave fjellkjeden Mayafjellene, hvor Belizes høyeste punkt,Victoria Peak, på 1160 m ligger. Ved Belizes kyst ligger den nordlige halvkules største korallrev, som er på UNESCOs verdensarvliste.

Klimaet er tropisk, og landet har en rik flora og fauna. Regntiden varer fra mai helt til november. Naturkatastofer som orkaner og oversvømmelser er en regelmessige for Belize. Turisme er viktig for landet og har i de siste årene vært med på å skjerpe interessekonflikten mellom å verne regnskogområdene eller å hugge ned skog for å bygge ut vannkraft i områdene. Belizes regnskog er et av Mellom-Amerikas største uberørte regnskogområder, med mange truede dyrearter. 

Historie

Belize var opprinnelig en del av mayakulturens område. Mayaene levde i området på 1500-tallet når europeere, hovedsakelig spanjoler, ankom. Fra 1638 slo britiske pirater seg ned i området, bygget flere kolonier og brakte etter hvert med seg afrikanske slaver som jobbet med trehogst. Spanjolene prøvde flere ganger å drive ut britene med makt. Belize ble en britisk koloni i 1840, under navnet Britisk Honduras. Belize fikk indre selvstyre i 1964, og ni år senere skiftet landet navnet sitt til Belize. Guatemala gjorde krav på området, men Belize lyktes til slutt med å bli selvstendig i 1981. Guatemala gikk med på å anerkjenne Belize først ti år senere, men mener fortsatt at de har eierskap til et område tilsvarende halve Belize. 

To politiske partiert har vekslet på å ha makten i landet; Folkets forenede parti (PUP) og Det forente demokratiske partiet (UDP). Gjennom 2000-tallet styrte PUP med statsminister Said Musa i spissen. Korrupsjon har vært et stort problem. Våren 2005 var det store demonstrasjoner og streiker. Grunnen var IMF (Det internasjonale pengefondet) sine råd om å øke skattene og fryse de offentlig ansattes lønninger. Korrupsjonsbeskyldningene mot PUP førte til valgseier for UDP i 2008. UDP-lederen Dean Barrow ble landets første svarte statsminister. Han overførte flere selskaper som Musa hadde privatisert tilbake til statlig eierskap og laget en ny politi og sikkerhetsavdeling som er koblet til forsvaret. Grunnen til at en slik avdeling ble laget er et økende problem med kriminalitet. Da parlamentsvalget ble holdt i 2012 lyktes UDP med å beholde regjeringsmakten. 

I 2013 fastslo høyesterett at alle kontrakter med staten om å bore etter olje nært inntil de sårbare korallrevene var ugyldige. 

Samfunn og politikk

Belize har kulturelt sett mer til felles med karibiske stater enn med sine mellomamerikanske naboer. Belize, tidligere kalt Britisk Honduras, var Storbritannias siste koloni i Amerika. Landet er et konstitusjonelt monarki og er medlem av det britiske samveldet, med dronning Elisabeth II som statsoverhode. Dronningens representant er en generalguvernør, som ifølge loven må være en belizer. Statsministeren er Dean Barrow fra det konservative opposisjonspartiet, United Democratic Party (UDP). Politikken domineres av to partier som avløser hverandre med makten: UDP og det sentrumsorienterte partiet People’s United Party (PUP). Belizes parlament er bygget opp etter britisk mønster. Belize har et problem med voldskriminalitet, som har sammenheng med at det er et mellomland for narkotikahandelen mellom Sør- Amerika og USA. I 2012 rapporterte FN at Belize er verdens sjette mest voldelige land som ikke er i krig, med 40 mord per 100 000 innbygger. 

Omtrent en av tre innbyggere lever i fattigdom. I sør, der størsteparten av urbefolkningen bor er underernæringen dobbelt så høy som i landet generelt. Spedbarnsdødeligheten har sunket de siste årene, da flere får hjelp av jordmødre. Andelen av befolkningen som er smittet av HIV/AIDS er blant de høyeste i Latin-Amerika. 

Økonomi og handel

Landbruk og turisme er landets viktigste inntektskilder. Tjenestebransjens andel av landets BNP er på vei til å bli større. Tømmerhogst og eksport har en lang historie på øya, noe de britiske kolonialistene drev med suksess allerede på 1600-tallet. De viktigste eksportvarene er sukker, bananer, sitrusfrukter, appelsinkonsentrat, klær. Belizes viktigste handelspartnere er USA, Storbritannia og Mexico. Landets eksportbaserte økonomi er veldig avhengig av USAs økonomiske situasjon og generelt av priser på verdensmarkedet. Fra USA kommer det mange luksuscruiseskip og antall turister er økende. Turistene kommer først og fremst for å se rester etter mayaindianernes bosetninger.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Belize på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  19,7
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,5
  Prosent
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  22 970
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  59,9
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  375
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  3,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  43
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  95,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,967
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,375
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,706
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  3,13
  Prosent
  Global lykkeindeks
  33,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  65,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  27
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  13,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  10,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  114
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  51
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  35
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  64
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  28
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  37
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  23,43
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,75
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,50
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  9,10
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  88,6
  Prosent
  Alfabetisme
  82,8
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  91
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  1 752 861 128
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 907
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,36