Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bhutan
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Thimphu

Etniske grupper

Bhutanere 50%, etniske nepalesere 35% (inkluderer lhotsampaene), innfødte eller nomadiske stammer 15%

Språk

Sharkopcha 28%, dzongkha (offisiell) 24%, lhotshamkha 22%, andre 26% (2005)

Religion

Mahayana- buddhisme 75%, indisk- og nepalsk-inspirert hinduisme 25%

Innbyggertall

726 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

46 500 Km2

Myntenhet

Ngultrum

BNI pr innbygger

8 077 PPP$

Nasjonaldag

17. Desember

Andre landsider

Geografi

Bhutan er et bittelite kongerike, som ligger inneklemt mellom India og Kina, midt i Himalaya. Bhutan kan minne en del om Sveits. Omtrent like stort, lignende form, uten kyst og består for det meste av veldig høye fjell. I sør finnes det gressletter, så reiser landet seg til 1500-3000 m.o.h. - her bor størstedelen av befolkningen. Lengst nord i landet er det høye fjell som streker seg mer enn 7000 meter over havet. I forhold til størrelsen har Bhutan veldig mange ulike arter av dyr og planter. 

Klima varierer veldig mye etter hvilken høyde man befinner seg på. Men den sørligste delen er den klart fuktigste, her regner det mest. Så blir det mindre og mindre regn jo høyere over havet man kommer, selv om det alltid er snø på toppene i Himalaya. Stormer som kommer fra fjellene er grunnen til at landet egentlig blir kalt Druk Yul - som betyr tordendragens land. 

Historie

Det bodde mennesker i Bhutan-området allerede for over 4 000 år siden. Man regner med at landets plassering har vært veldig viktig, med flere viktige fjellpass mellom Kina og India. Allikevel vet man ikke så mye om Bhutan og områdets befolkning i tidligere tider, fordi de viktigste dokumentene ble ødelagt i brannen av Punakhas bibliotek i 1827. Bhutan ble samlet til ett rike på 1600- tallet, av den tibetanske buddhist lamaen Shabdrung Ngawang Namgyal. Han skapte en helt egen og spesiell bhutansk kultur, som var ulik den tibetanske, som den stammet fra. Etter Namgyals død i 1651 forsøkte tibetanere å kjempe til seg makten i landet, men greide det ikke. Fra 1770 av var Bhutan ofte i konflikt med de britiske myndighetene i India. En borgerkrig herjet Bhutan på 1870-tallet, men man oppnådde fred i det neste tiåret. På begynnelsen av 1900-tallet innførte landet monarki med arvelig tronfølge. Siden da har Wangchuk dynastiet sittet på tronen. I 1910 fikk britene kontroll over Bhutans utenrikspolitikk, de bestemte hva slags forhold Bhutan skulle ha til andre land. Denne kontrollen India tok over i 1949. India forpliktet seg samtidig til ikke å blande seg inn i saker som hørte hjemme innenfor Bhutans grenser. India og Bhutan har enda et spesielt forhold, der India beskytter det lille landet og har en sterk innflytelse på landets utenrikspolitikk.

Lenge var Bhutan et mer eller mindre lukket land. Det fantes ikke moderne veier, sykehus, elektrisitet eller post. Først på 1960-tallet begynte man en langsom utvikling mot det moderne. Grunnen var nok en frykt for å bli liggende øde, og at Kina eller India kunne ta makten i det lille landet, slik Kina hadde gjort i Tibet. I 1972 døde Wangchuck den tredje, og sønnen overtok bare 16 år gammel. Han lagde en ny politikk og et nytt ord: Bruttonasjonallykke. Dette var en politikk for modernisering, uten at det gikk ut over tradisjonelle buddhistiske tanker om at lykke er noe annet enn materielle ting som kan kjøpes for penger. 

På 80-tallet begynte en ny kampanje, som hadde som mål å bestemme en nasjonal identitet i Bhutan. Det ble til et "bhutaniseringsprogram". Dette ble vanskelig for de mange som hadde nepalske røtter, sør i landet. Nepali mistet sin status som offisielt språk, og det ble slutt på undervisning i språket på skolen. Regjeringen begynte arbeidet med en lov som etterhvert gjorde mange sør-bhutanesere statsløse. Mange av dem flyktet til Nepal, som ikke ønsket å ta i mot dem. Her ble de boende i flyktningleire som FN hjalp til med. Forhandlinger mellom Nepal og Bhutan startet i 1993, men endte uten resultater. 

I 1996 sa kongen fra seg sin enerådende makt, og i 2001 fikk landet ny grunnlov. I 2006 tok Wangchuck den femte over som konge, og året etter ble det første frie valget i Bhutan gjennomført. Registreringen av politiske partier startet samtidig, og bare to partier ble godkjent; Bhutans freds-og velferdsparti (DPT) og Folkets demokratiske parti (PDP). Begge hadde ganske lik politikk og var lojale mot kongen. Da DPT allikevel vant var det nok fordi folk trodde at kongen heiet på DPT. Mange i befolkningen er fortsatt skeptiske til modernisering og demokratisering, og er godt vant med å gjøre som kongen befaler. Valgdeltakelsen var på nesten 80%. 

Det andre valget i Bhutans historie ble holdt i 2013 og førte til regjeringsskifte. Og med regjeringsskifte ble bruttonasjonallykke historie. Den nye statsministeren mente at denne tankegangen bidro til å feie korrupsjon, arbeidsløsthet og budsjettunderskudd under teppet, og var for vanskelig å måle. 

Samfunn og politikk

Bhutan var helt utenfor  verden i mange hundre år, isolert mellom fjellene. På 1960- tallet forandret det seg litt etter litt. For øvrig fikk landet sin første bil i 1961, og tv ble lov så sent som i 1999. For å beskytte om den buddhistiske kulturen hadde Bhutan i mange år en årlig kvote for utenlandske turister. Bare noen få fikk slippe inn. Bhutan har gjennomgått en gradvis overgang fra et monarki der kongen hadde all makt til et parlamentarisk demokrati. Menneskerettighetsorganisasjoner har meldt om brudd på menneskerettighetene i landet, blant annet tortur og fengsling av politiske opposisjonelle.

Bhutan var lenge et veldig fattig land med høy spedbarnsdødelighet og kort forventet levealder. Situasjonen har blitt mye bedre på ganske kort tid. Forventet levealder har økt med 20 år på et par tiår. Bhutan ble i 2004 det første landet i verden som forbød salg av tobakk. Selv om Bhutan gradvis endrer seg og folk flytter til byene, bor flertallet i små landsbyer. Jordbruk og dyrehold til å dekke de grunnleggende behovene for mat er det vanlige for folk i Bhutan. Ekstrem fattigdom finnes det i prinsippet lite av. Kvinnene har en ganske sterk stilling i samfunnet. I store deler av Bhutan er det f.eks tradisjon at det er døtrene, og ikke sønnene, som arver gården og jorda. 

Økonomi og handel

Bhutan er rangert som en av verdens minst utviklede økonomier, med en av verdens laveste BNP. Landbruket sysselsetter omtrent 60 prosent av innbyggerne og de fleste av disse bøndene er selvforsynte, noe som altså faller utenfor den nasjonale økonomien. India er Bhutans viktigste handelspartner og bidrar med ca. 70 prosent av Bhutans import og er mottaker av over 50 prosent av Bhutans eksport. Viktigste eksportartikler er elektrisk kraft, sement, tømmer, elektrisitet og frukter. Viktigste importartikler er kjøretøy, maskiner og deler, dieselolje og ris. Landet har store naturressurser i form av vannkraft, skog og mineraler, men mesteparten av ressursene er foreløpig uutnyttede. Bhutan har valgt å følge landets utvikling ved å måle ”Gross National Happiness” som ikke bare har indikatorer for økonomisk vekst og fordeling, men hvor også klima, kultur og folks helsetilstand og generelle trivsel er viktige elementer. Landet har de senere år opplevd økt økonomisk vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bhutan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  3,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,8
  Prosent
  Primærnæring
  18
  Prosent
  Sekundærnæring
  43
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  39
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  38 394
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  72,3
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  808
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  2,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,900
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,477
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,607
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  65
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  8,51
  Prosent
  Global lykkeindeks
  28,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  78,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  90
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  75,6
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  17 720
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,481
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  33
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  28
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  148
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  164
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,73
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,80
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,17
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  9,69
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  80
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  92,0
  Prosent
  Alfabetisme
  63,9
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  50
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  2 057 947 621
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 532
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,97