[[suggestion]]
Bhutan
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Thimphu

Etniske grupper

Bhutanere 50%, etniske nepalesere 35% (inkluderer Lhotsampaene), innfødte eller nomadiske stammer 15%

Språk

Sharkopcha 28%, dzongkha (offisiell) 24%, lhotshamkha 22%, andre 26% (2005)

Religion

Lamaistisk- buddhisme 75,3%, indisk- og nepalsk-inspirert hinduisme 22,1%, andre 2,6% (2005)

Innbyggertall

808 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

38 394 Km2

Myntenhet

Ngultrum

BNI pr innbygger

8 901 PPP$

Nasjonaldag

17. Desember

Andre landsider

Geografi

Bhutan er et lite kongerike, som ligger midt i Himalaya, inneklemt mellom India og Kina.  I sør finnes det gressletter, der størstedelen av befolkningen bor. Lengst nord i landet er det høye fjell som strekker seg mer enn 7000 meter over havet.

Klimaet i landet varierer avhengig av hvilken høyde man befinner seg på. Jo høyere over havet man befinner seg, jo mindre nedbør faller. Det regner mest sør i landet. Stormer som kommer fra fjellene er grunnen til at flere kaller landet Druk Yul, som betyr tordendragens land.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bhutan ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Bhutan-området har vært bebodd i omtrent 4000 år. Man regner med at landets plassering har vært veldig viktig, med flere viktige fjellpass mellom Kina og India. Det finnes lite dokumentasjon om Bhutans tidlige historie, men området ble brukt av tibetanske munker og religionen buddhisme har dominert i området siden 600-tallet. Landet ble samlet til ett rike på 1600-tallet, og utviklet en nasjonal og sterk egenart, selv om det har vært dominert av stormaktene Kina og India/Storbrittania opp gjennom historien. 

På begynnelsen av 1900-tallet innførte landet monarki. Landet har vært selvstendig i moderne tid, men har hatt en avtale om å følge Storbritannia utenriks, mot at britene ikke blandet seg innenriks. Etter 1949 tok India over denne «avtalen». Forholdet mellom India og Bhutan er fortsatt spesielt, og India beskytter det lille landet og har en sterk innflytelse på landets utenrikspolitikk.

Lenge var Bhutan et lukket land. Først på 1960-tallet begynte den langsomme utviklingen mot et moderne samfunn. På 80-tallet ønsket kongen å styrke den nasjonale identitet i landet. Nepali mistet status som offisielt språk. Regjeringen arbeidet med en lov som gjorde mange sør-bhutanesere statsløse. Mange flyktet derfor til Nepal og starten på nittitallet bodde over 100 000 i FNs flyktningleire i Nepal. Dette førte til påtrykk utenfra og en press om en demokratisering av landet. I 1996 ga kongen fra seg sin enerådende makt, og i 2007 ble det første frie valget gjennomført.

Samfunn og politikk

Bhutan har gjennomgått en gradvis overgang fra å være et monarki til å bli et parlamentarisk demokrati. Politiske partier var forbudt frem til 2007. Landets første nedskrevne grunnlov kom i 2008, og skal garantere grunnleggende rettigheter og frihet. Bhutan nå et demokratisk konstitusjonelt demokrati med to politiske partier. De politiske partiene er lojale mot kongen, som forsatt har mye makt i landet.

Kongen er overbefalene, og utnevner en rekke viktige personer. Blant annet velger kongen flere sentrale personer i forsvaret. Lenge var Bhutan preget av fattigdom, høy spedbarnsdødelighet og lav levealder. Situasjonen har forbedret seg, og levealdere,n har økt med 20 år på et par tiår. Det er lite ekstrem fattigdom i landet.

For å beskytte naturen og den buddhistiske kulturen, har Bhutan en årlig kvote som bestemmer hvor mange turister som får besøke landet. I 2004 ble Bhutan det første landet i verden som forbød salg av tobakk. Stadig flere bhutanere flytter til byene, men flertallet av befolkningen bor fortsatt i små landsbyer. Jordbruk og dyrehold er en viktig kilde til mat for flere av Bhutans innbyggere.

Økonomi og handel

Utviklingsnivået i Bhutan var lenge ekstremt lavt, og på midten av 1900-tallet manglet landet stort sett alt som assosieres med den moderne verden. Tradisjonelt sett har landets økonomi vært basert på land- og jordbruk. Først i 1999 begynte utenlandske investeringer i landet, og på kort tid utviklet landet seg raskt. Bhutan har store naturressurser i form av vannkraft, skog og mineraler, men mesteparten av ressursene er foreløpig uutnyttede.

India er Bhutans viktigste handelspartner. Bhutans utenriksøkonomi er sterkt knyttet til eksport av vannkraft til India. Eksporten øker i takt med utbyggingen av vannkraftsektoren i Bhutan. Andre viktige eksportartikler er elektrisk kraft, sement, tømmer, elektrisitet og frukt. Viktigste importartikler er kjøretøy, maskiner og deler, dieselolje og ris. En stor del av landets statsbudsjett finansieres via bistand. De senere årene har Bhutan opplevd økt økonomisk vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bhutan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  38 394
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  72,3
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  817 054
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,477
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,612
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  8 357
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  4
  Fredsindeksen
  1,545
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  27
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  164
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,80
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,29
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  9,69
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,6
  Hektar per person
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Drapsrate
  1,13
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,900
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  67
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  18,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  28,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  80
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  92,0
  Prosent
  Alfabetisme
  63,9
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  50
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  3,5
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  43
  Prosent
  Tertiærnæring
  39
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  1 840 092 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data