[[suggestion]]
Bhutan
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Thimphu

Etniske grupper

Bhutanere 50%, etniske nepalesere 35% (inkluderer Lhotsampaene), innfødte eller nomadiske stammer 15%

Språk

Sharkopcha 28%, dzongkha (offisiell) 24%, lhotshamkha 22%, andre 26% (2005)

Religion

Lamaistisk- buddhisme 75,3%, indisk- og nepalsk-inspirert hinduisme 22,1%, andre 2,6% (2005)

Innbyggertall

808 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

38 394 Km2

Myntenhet

Ngultrum

BNI pr innbygger

8 901 PPP$

Nasjonaldag

17. desember

Andre landsider

Geografi

Bhutan er et lite kongerike, som ligger midt i Himalaya, inneklemt mellom India og Kina.  I sør finnes det gressletter, der størstedelen av befolkningen bor. Lengst nord i landet er det høye fjell som strekker seg mer enn 7000 meter over havet.

Klimaet i landet varierer avhengig av hvilken høyde man befinner seg på. Jo høyere over havet man er, jo mindre nedbør faller. Det regner mest sør i landet. Stormer som kommer fra fjellene er grunnen til at flere kaller landet Druk Yul, som betyr tordendragens land.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bhutan ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Bhutan-området har vært bebodd i omtrent 4000 år. Man regner med at landets geografiske plassering har vært viktig for landets utvikling og beboere, med flere viktige fjellpass mellom Kina og India. Det finnes lite dokumentasjon om Bhutans tidlige historie, men området ble brukt av tibetanske munker og religionen buddhisme har dominert i området siden 600-tallet. Landet ble samlet til ett rike på 1600-tallet, og utviklet en nasjonal og sterk egenart, selv om det har vært dominert av stormaktene Kina og India/Storbritannia opp gjennom historien. 

På begynnelsen av 1900-tallet innførte landet monarki. Landet har vært selvstendig i moderne tid, men har hatt en avtale om å følge Storbritannia i utenrikspolitikk, mot at britene ikke blandet seg i innenrikssaker. Etter 1949 tok India over denne «avtalen». Forholdet mellom India og Bhutan er fortsatt spesielt, og India beskytter det lille landet og har en sterk innflytelse på landets utenrikspolitikk.

Lenge var Bhutan et lukket land. Først på 1960-tallet begynte den langsomme utviklingen mot et moderne samfunn. På 80-tallet ønsket kongen å styrke den nasjonale identiteten i landet. Nepali mistet status som offisielt språk. Regjeringen arbeidet med en lov som gjorde mange sør-bhutanesere statsløse. Mange flyktet derfor til Nepal og på starten på 90-tallet bodde over 100 000 i FNs flyktningleire i Nepal. Dette førte til påtrykk utenfra og press om demokratisering av landet. I 1996 ga kongen fra seg sin enerådende makt, og i 2007 ble det første frie valget gjennomført.

Samfunn og politikk

Bhutan har gjennomgått en gradvis overgang fra å være et monarki til å bli et parlamentarisk demokrati. Politiske partier var forbudt frem til 2007. Landets første nedskrevne grunnlov kom i 2008, og skal garantere grunnleggende rettigheter og frihet. Bhutan er nå et demokratisk konstitusjonelt demokrati med to politiske partier. De politiske partiene er lojale mot kongen, som forsatt har mye makt i landet.

Kongen er fremdeles svært mektig, og utnevner en rekke viktige personer. Blant annet velger kongen flere sentrale personer i forsvaret. Lenge var Bhutan preget av fattigdom, høy spedbarnsdødelighet og lav levealder. Situasjonen har forbedret seg, og levealderen har økt med 20 år på et par tiår. Det er lite ekstrem fattigdom i landet.

For å beskytte naturen og den buddhistiske kulturen, har Bhutan en årlig kvote som bestemmer hvor mange turister som får besøke landet. I 2004 ble Bhutan det første landet i verden som forbød salg av tobakk. Stadig flere bhutanere flytter til byene, men flertallet av befolkningen bor fortsatt i små landsbyer. Jordbruk og dyrehold er en viktig kilde til mat for flere av Bhutans innbyggere.

Økonomi og handel

Utviklingsnivået i Bhutan var lenge ekstremt lavt, og på midten av 1900-tallet manglet landet stort sett alt som assosieres med den moderne verden. Tradisjonelt sett har landets økonomi vært basert på land- og jordbruk. Først i 1999 begynte utenlandske investeringer i landet, og på kort tid utviklet landet seg raskt. Bhutan har store naturressurser i form av vannkraft, skog og mineraler, men mesteparten av ressursene er foreløpig uutnyttede.

India er Bhutans viktigste handelspartner. Bhutans utenriksøkonomi er sterkt knyttet til eksport av vannkraft til India. Eksporten øker i takt med utbyggingen av vannkraftsektoren i Bhutan. Andre viktige eksportartikler er elektrisk kraft, sement, tømmer, elektrisitet og frukt. Viktigste importartikler er kjøretøy, maskiner og deler, dieselolje og ris. En stor del av landets statsbudsjett finansieres av bistand. De senere årene har Bhutan opplevd økt økonomisk vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bhutan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  118 540 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,175
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  12,00
  prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,612
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,446
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
  Lykkeindeks
  5,08
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  34,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  21
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,6
  Hektar per person
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 001
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,29
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  38 394
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,80
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  72,5
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  4
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7 498
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  1,545
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  68
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,81
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  5,9
  Prosent
  Veksthemmede barn
  33,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  31
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  68
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  148
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  11,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  28
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  134
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  87,3
  Prosent
  Alfabetisme
  57,0
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  79,9
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,477
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  18,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  40,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  8,51
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  34,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  85
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  79
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  9,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 528 007 911
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 130
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  41
  Prosent
  Tertiærnæring
  39
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,71
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  48,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  88
  Prosent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  817 054
  tall