[[suggestion]]
Botswana
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Gaborone

Etniske grupper

Setswana 79%, Kalanga 11%, Basarwa 3%, andre 7%

Språk

Setswana 77.3%, Sekalanga 7.4%, Shekgalagadi 3.4%, English (official) 2.8%, Zezuru/Shona 2%, Sesarwa 1.7%, Sembukushu 1.6%, Ndebele 1%, andre 2.8% (2011)

Religion

Kristne 79.1%, Badimo 4.1%, andre 1.7%, ingen 15.2% (2011)

Innbyggertall

2 292 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

581 730 km2

Myntenhet

Pula

BNI pr innbygger

16 957 PPP$

Nasjonaldag

30. september

Andre landsider

Geografi

Botswana ligger i det sørlige Afrika, og er nesten dobbelt så stort som Norge. Landet er uten kyst og består hovedsakelig av høysletteland. Kalahari-ørkenen dekker 70 prosent av landarealet, og strekker seg over de sentrale og sørvestlige delene av landet. Botswana rommer også et av verdens største innlandsdeltaer, Okavango-deltaet, som er kåret til et av Afrikas syv naturunderverker. Vannet renner ikke ut i havet, men blir sugd opp av planter, fordamper eller siver ned i bakken og blir til grunnvann. Vannet fra elva gjør plante- og dyrelivet veldig rikt, selv om Botswana har lite nedbør.

Botswana trues av ørkenspredning og tørke. Ørkenspredningen skyldes antallet dyr som beiter for mye på utsatte områder, og at effekten av denne beitingen forsterkes av den globale oppvarmingen.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Botswana ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i Botswana i flere titusen år. Her bodde San-folket, som er et av verdens eldste folkeslag. Botswana var på 1800-tallet preget av interne kriger mellom ulike folkegrupper. Etablering av forskjellige kolonimakter i området, parallelt med høy innvandring, førte til press på landet, som igjen gjorde at spenningene ble større. I 1876 ba Botswanas konge om britisk beskyttelse fra en mulig krig med folkegruppen Boere i Transvaal (Sør-Afrika). Britene var ikke interessert i dette, men opprettet i stedet et britisk protektorat for å beskytte egne interesser. Dette ble dagens Botswana.

Først i 1966 ble Botswana selvstendig og det ble innført demokrati. Andre land og utenlandske selskaper ble raskt invitert til å bygge opp bedrifter og gjøre handel med Botswana. 1970-tallet var begynnelsen på en periode med økonomisk vekst. Utenlandske selskaper begynte å utvinne diamanter, kobber og nikkel fra landets rike minerallager. Overgangen fra protektorat til selvstendighet skjedde i ordnede former, uten vold eller større politiske konflikter. Seretse Khama ble landets første president, og regnes i dag som landsfaderen til Botswana. Hans parti, Botswanas demokratiske parti (BDP), dominerte politikken. BDP og familien Khama har sittet ved makten kontinuerlig siden landet ble uavhengig.

Samfunn og politikk

Med samme parti ved makten i så mange år blir Botswana sett på som et stabilt land. Opposisjonen, som består av mange små partier, har flere ganger forsøkt å gjøre noe med valgordningen som helt klart gjør det enklere for BDP å vinne.

I Botswana hører 8 av 10 til befolkningsgruppa setswana, og et klart flertall er kristne. Landet har unngått både statskupp og voldelige opprør etter at de ble selvstendig. Botswana har et godt utviklet system for helse og utdanning, med 10 års obligatorisk skolegang og god tilgang på lege. Rundt halvparten går videre på videregående skole.

Selv om det er lite vann, har alle tilgang på rent drikkevann og over halvparten har ordentlige sanitære forhold. Selv om Botswana har et relativt høyt BNP per innbygger, sliter landet med fattigdom og arbeidsledighet. Videre tror man at en av tre i befolkningen er smittet av HIV/AIDS, noe som gjør Botswana til et av landene i verden med høyest utbredelse av aids. Man har forsøkt å bekjempe smitte ved å dele ut medisiner og ha store informasjonskampanjer. Dette har gitt resultater. Antallet AIDS-dødsfall ble halvert fra 2005 til 2009. Antallet foreldreløse barn minker også, siden foreldrene lever lengre med AIDS.

Den politiske situasjonen i nabolandet Zimbabwe har ført til at mange flykter inn i Botswana. FN tror at mellom 40 000 og 100 000 flyktninger fra Zimbabwe bor i Botswana uten å ha blitt registrert.

Økonomi og handel

Botswana regnes av FN som et mellominntektsland. I tillegg til at landet har opplevd en enorm vekst i økonomien siden selvstendigheten, er Botswana det minst korrupte landet i Afrika. Landet har de siste årene ligget foran europeiske land som Spania, Portugal og Israel.

Slik Norge er avhengig av oljen, er Botswana avhengig av gruvedrift for å tjene penger. Botswana er det landet i verden med høyest produksjon av diamanter av smykkekvalitet, målt i verdi. Diamantproduksjonen står for mer enn en tredel av landets BNP, og 70 til 80 prosent av eksportinntektene. I tillegg finnes det kobber, gull, nikkel og soda som også tas ut i gruver og selges til utlandet.

Turisme gir også store inntekter for landet. Dyrelivet er hovedårsaken til at turister besøker Botswana og foto- og jaktsafarier er populære. Det er spesielt Okavangodeltaet, med sitt svært rike og konsentrerte dyreliv, som lokker turister. Selv om gruvedrift og turisme gir størst inntekter, jobber de fleste botswanere i landbruket.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Botswana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  102 050 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  18,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  19,30
  prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,446
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  61,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  7 033
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,24
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  581 730
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,98
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  18,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,659
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  87,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  23,98
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  61
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  25,09
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  62,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,1
  Prosent av BNP
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  28,5
  Prosent
  Undervektige barn
  7,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  31,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  38
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  8,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  53
  År
  Malariatilfeller
  2,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  172
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  25
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  39
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  300
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,7
  Prosent
  Alfabetisme
  87,7
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  89,0
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,435
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  38,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  9,52
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  2,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  28
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  65
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 749
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  60,7
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  29,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  17,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  17 406 565 823
  US Dollar
  BNP per innbygger
  7 596
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,51
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  41,4
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  80
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  202
  Personer
  Befolkningstall
  2 333 201
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  384
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 187
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,717
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  51
  År
  Forventet levealder for menn
  54
  År
  Lykkeindeks
  3,49
  Skala: 1-10 (der 10 er best)