Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Botswana
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Gaborone

Etniske grupper

Tswana/setswana 79%, kalanga 11%, basarwa 3%, andre 7%

Språk

Setswana, kalanga, sekgalagadi, engelsk, andre (2001)

Religion

Kristne 71.6%, badimo 6%, andre/ingen/uspesifisert 22.4% (2001)

Innbyggertall

2 056 637

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

581 987 Km2

Myntenhet

Pula

BNI pr innbygger

15 807 PPP$

Nasjonaldag

30. september

Andre landsider

Geografi

Botswana er et ganske flatt land, nesten dobbelt så stort som Norge, helt i sør av Afrika. Landet består for det meste av slettelandskap, selv om Kahlahariørkenen dekker sju tideler av arealet. Okavango-deltaet er et av verdens største innlandsdeltaer og er kåret til et av Afrikas syv naturunderverker. Ikke noe av vannet renner ut i havet, men blir sugd opp av planter, fordamper eller siver ned i bakken og blir til grunnvann. Vannet fra elva gjør plante-og dyrelivet veldig rikt, selv om Botswana har lite nedbør. 

Botswana trues allikevel av ørkenspredning og tørke. Ørkenspredningen skyldes at det finnes for mange dyr som beiter for mye på utsatte områder, og at effekten av denne beitingen forsterkes av den globale oppvarmingen. 

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Botswana ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i Botswana i flere titusen år. Her bodde San-folket som er et av verdens eldste folkeslag. Botswana var på 1800-tallet preget av interne kriger mellom ulike folkegrupper. Etablering av forskjellige kolonimakter i området, parallelt med høy innvandring, førte til press på landet, som igjen gjorde at spenningene ble større. I 1876 ba Botswanas konge om britisk beskyttelse fra en mulig krig med folkegruppen boere i Transvaal (Sør-Afrika). Britene var ikke interessert i dette, men opprettet i stedet, for å beskytte egne interesser, et britisk protektorat som de kalte Bechuanaland (Botswana).

Først i 1966 ble Botswana selvstendig og det ble innført demokrati. Andre land og utenlandske selskaper ble raskt invitert til å bygge opp bedrifter og gjøre handel med Botswana. 1970-tallet var begynnelsen på en periode med økonomisk vekst. Da begynte utenlandske selskaper å utvinne diamanter, kobber og nikkel fra landets rike minerallager.Overgangen fra protektorat til selvstendighet skjedde i ordnede former, uten vold eller større politiske konflikter. Seretse Khama  ble landets første president. Hans parti Botswanas demokratiske parti (BDP) har beholdt makten siden den gang og vunnet alle valg. 

I 2008 gikk daværende president Mogae av og overlot makten til visepresident Ian Khama. Khama er sønnen til Seretse Khama som regnes som landsfaderen for Botswana. Ian Khama tok også over som leder for partiet BDP. Khama vant senere valget i 2009. Med samme parti ved makten i så mange år blir Botswana sett på som et stabilt land. Opposisjonen, som består av mange små partier, har flere ganger forsøkt å gjøre noe med valgordningen som helt klart gjør det enklere for BDP å vinne. Også i 2014 vant BDP med god margin. Resultatet innebærer at Ian Khama kan begynne på sin andre periode. 

Samfunn og politikk

I Botswana bor det ca. to millioner mennesker. 8 av 10 tilhører befolkningsgruppa setswana, og et klart flertall er kristne. Botswana har unngått både statskupp og voldelige opprør etter at landet ble selvstendig. Botswana har et godt utviklet system for helse og utdanning, med 10 års obligatorisk skolegang og god tilgang på lege. Rundt halvparten går videre på videregående skole.

Selv om det er lite vann, har alle tilgang på rent drikkevann og over halvparten har ordentlige sanitære forhold. Selv om Botswana har et relativt høyt BNP per innbygger, sliter landet med fattigdom og arbeidsledighet. Videre tror man at en av tre i befolkningen er smittet av HIV/AIDS, og ifølge FN er den forventede levealderen i landet 36 år for menn og 37 år for kvinner. Man har forsøkt å bekjempe smitte ved å dele ut medisiner og ha store informasjonskampanjer. Dette har gitt resultater. Antallet AIDS-dødsfall ble halvert fra 2005 til 2009. Antallet foreldreløse barn minker også, siden foreldrene lever lengre med AIDS. 

Den politiske situasjonen i nabolandet Zimbabwe har ført til at mange flykter inn i Botswana. FN tror at mellom 40 000 og 100 000 flyktninger fra Zimbabwe bor i Botswana uten å ha blitt registrert. 

Økonomi og handel

Botswana regner av FN som et mellominntektsland. I tillegg til at landet har opplevd en enorm vekst i økonomien siden selvstendigheten, er det det minst korrupte landet i Afrika. Slik Norge er avhengig av oljen, er Botswana avhengig av sin gruvedrift for å tjene penger. Ingen land i verden har så mye diamanter, som er så fine at de kan brukes til smykker, som Botswana. I tillegg finnes det kobber, gull, nikkel og soda som også tas ut i gruver og selges til utlandet. 

Turisme gir også store inntekter for landet. Og turistene kommer for å se de mange dyrene. Foto-og jaktsafari er populært. Selv om gruvedrift og turisme gir størst inntekter, jobber de fleste botswanere i landbruket. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Botswana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  21,5
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  29,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  18,2
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  581 730
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,1
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 292
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  53
  År
  Forventet levealder for kvinner
  51
  År
  Forventet levealder for menn
  54
  År
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  9,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  12
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  72,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,984
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,435
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,698
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  22,07
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  60
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  9,52
  Prosent
  Global lykkeindeks
  16,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  62,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  24
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  1 564
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  53,2
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  18,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  24,1
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  202
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  308
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 130
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,621
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,9
  Prosent av BNP
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  44
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  39
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  129
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  385
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,93
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,49
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  17,43
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,1
  Hektar per person
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  92
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,8
  Prosent
  Alfabetisme
  88,2
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  63
  Prosent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  14 389 717 321
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 361
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,38