[[suggestion]]
Burundi
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bujumbura

Etniske grupper

Hutu 85%, tutsi 14%, twa 1%

Språk

Kirundi, fransk, swahili

Religion

Kristne 67%, tradisjonell religion 23%, muslimer 10%

Innbyggertall

10 812 619

Styreform

Republikk

Areal

27 834 Km2

Myntenhet

Dollar

Nasjonaldag

1. Juli

Andre landsider

Geografi

Burundi er et av Afrikas tettest befolkede land. Det er for lite dyrkbart land fordelt på så mange mennesker. Det har ført til overbeite og utarming av jorda, og mye av landets grønne vekster og planter har blitt borte. I dag er det meste av landskapet menneskeskapt savanne. Burundi sliter både med jorderosjon og avskoging. Det lille som er igjen av skog i landet er konstant under press, og tropiske regnskog finnes kun i lavlandet i vest. Burundi har et tropisk klima, men i de høyereliggende delene av landet er temperaturene lavere. Forholdsvis store deler av Burundi ligger på mellom 1500 og 2000 meter over havet. Landet danner vannskillet mellom Nilens og Kongos elvesystemer.

Ecoprint

0.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Burundi ville vi trenge 0.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I Burundi tilhører 85 prosent av befolkningen den etniske gruppen hutuer, mens 14 prosent er tutsier. Før Burundi ble belgisk koloni, var landet et føydalt kongerike styrt av konger som alltid var tutsier. Til tross for dette ble ikke etnisitet vektlagt i særlig grad. Dette ble først gjort av tyskerne og belgierne, som koloniserte landet på slutten av 1800-tallet. Både tyskerne og belgierne favoriserte tutsiene, og styrket sin egen posisjon ved å sette ulike folkegrupper opp mot hverandre. Da landet ble selvstendig i 1962, kontrollerte tutsiene hæren, og det var derfor de som overtok makten. Hutuene organiserte seg i diverse motstandsgrupper, og klarte til slutt å få gjennomført landets første demokratiske valg i 1993. I dette valget ble hutuen Melchior Ndadaye valgt til president. Han ble imidlertid myrdet kort tid etterpå, noe som utløste et skred av voldshandlinger mot sivile tutsier. Tutsiene svarte med å drepe hundretusener av hutuer. Borgerkrigen som fulgte, varte fra 1994 og fram til 2000. 700 000 hutuer flyktet til Tanzania som følge av borgerkrigen. Etter borgerkrigens slutt har Burundi beveget seg i retning av politisk stabilitet, og i mai 2008 ble regjeringen og den siste aktive opprørsgruppen, FNL, enige om å inngå våpenhvile. Regjeringen til president Pierre Nkurunziza, som ble gjenvalgt i 2010, fortsetter å møte mange politiske og økonomiske utfordringer. Nkurunziza kommer fra den tidligere hoved grupperingen av Hutuer. 

Myndighetene og FN har gitt seg ut på den lange veien for å avvæpne tusenvis av soldater og tidligere opprørere, så vel som å grunnlegge en ny nasjonalhær. Oppførselen til styret i landet etter valget i 2010 har allikevel kastet en skygge over prosessen. Opposisjonen anklager presidenten for å ville skrive om grunnloven slik at hans parti kan få fordeler av det, og han opptrer i økende grad som en diktator. Det er stor frykt for at valget i 2015 vil utløse en ny borgerkrig. 

Samfunn og politikk

I 2005 fikk Burundi ny grunnlov og loven fra 1962, som favoriserte tutsiene, ble byttet ut. Den nye grunnloven slo fast at presidenten og de to visepresidentene skulle ha ulik etnisk opprinnelse. I regjeringen og nasjonalforsamlingen skulle man ha 60 prosent hutuer og 40 prosent tutsier. Tre seter i nasjonalforsamlingen skulle også forbeholdes representanter fra landets twa-befolkning, som utgjør én prosent av Burundis befolkning. 30 prosent av regjeringen skulle bestå av kvinner. Ifølge den nye loven skulle heller ingen etnisk gruppe utgjøre mer enn 50 prosent i hæren. Sommeren 2010 ble det avholdt valg og President Pierre Nkurunziza, som har sittet siden 2005, ble gjenvalgt.  I kjølvannet av valget var det uroligheter og vold i landet og mange fryktet at det igjen ville bryte ut borgerkrig. Foreløpig er den skjøre freden vedlikeholdt.

De fleste burundiere er avhengige av familien og landsbyen for sosial trygghet. Krigen førte til forferdelige livsvilkår for befolkningen. Over halvparten lever i dyp fattigdom og to av tre regnes som underernærte. En sterk befolkningsvekst i tillegg til at folk som rømte under krigen kommer tilbake, har ført til mange konflikter rundt beiteområder og retten til jord. En rekke sykdommer er vanlige, som for eksempel malaria og tuberkulose. Burundi er også hardt rammet av AIDS-epedemien. Hvert år dør 13 000 av sykdommer fordi de har AIDS. FN regner med at rundt 120 000 barn er foreldreløse som en følge av dette. 

Økonomi og handel

Burundi er et av verdens fattigste land, noe som skyldes borgerkrigen på 1990-tallet og at landet generelt har hatt mye politisk og sosial uro. I tillegg er cirka åtte prosent av befolkningen mellom 15 og 49 år rammet av hiv/aids - og stadig flere smittes. 38 prosent av befolkningen lever i absolutt fattigdom. Landet er svært avhengig av økonomisk bistand fra utlandet, og sliter med økende inflasjon. Jordbruk står for omlag halvparten av landets BNP, men mye av jorda er utarmet. Kaffe utgjør 3/4 av all eksport til utlandet, og landets økonomi er derfor svært avhengig av kaffeprisene på verdensmarkedet. Til tross for problemene har veksten i landets økonomi siden midten av 2000-tallet vært relativt positiv (i 2008 var veksten på 4.5 prosent). Burundi sliter med at landskapet er vanskelig framkommelig, at infrastrukturen er dårlig utbygd og at varene må fraktes over lange avstander. Det er langt fra jordbruksområdene til havnene langs Tanganyikasjøen. De siste årene har landet vært rammet av tørke og flom, noe som har ødelagt både avlinger og infrastruktur.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Burundi på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  27 830
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  46,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  10,8
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  10 864,000
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  5,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,474
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  51
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  71,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  57,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  3 051
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  499 808
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  65 911
  Personer
  Internt fordrevne
  57 000
  Internt fordrevne
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  133
  Fredsindeksen
  2,488
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  126
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,92
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,67
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,6
  Hektar per person
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  20
  Drapsrate
  436
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  75,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,919
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  53,88
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  22
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  15,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  55,26
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  97,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  87,6
  Prosent
  Alfabetisme
  85,5
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  75,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  48
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,5
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  2,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  26,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,30