[[suggestion]]
Canada
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ottawa

Etniske grupper

Kanadiere 32 %, engelskmenn 20 %, franskmenn 16 %, skotter 14 %, irer 14 %, tyskere 10 %, italienere 5 %, kinesere 5 %, nord-amerikansk urbefolkning 4 %, andre 51 % (2011) (Totalen er mer enn 100 %, fordi respondenter kunne identifisere seg med mer enn et etnisk opphav.)

Språk

Engelsk (offisiell) 59 %, fransk (offisiell) 22 %, andre 29 % (2011))

Religion

Katolikker 39 %, protestanter 20 %, ortodokse og andre kristne 8 %, muslimer 3 % hinduer 1 %, siker 1 %, jøder 1%, andre 1 %, ingen 24 % (2011)

Innbyggertall

36 624 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki og forbundsstat

Areal

9 984 670 Km²

Myntenhet

Canadisk dollar

BNI pr innbygger

44 819 PPP$

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Landets geografi er svært mangfoldig, og flere av Canadas naturvernområder er på UNESCOs verdensarvliste. Landet kan grovt inndeles i sju områder, med forskjellig landskap og klima. Canada har en samlet kystlinje på 96 089 km, den lengste i verden. Landet deles i ti provinser og tre større territorier.

Canada har flere fjellkjeder, blant annet fjellkjeden Appalachene, Rocky Mountains og Coastal Mountains. De største vassdragene er St. Lawrence-elven og Great Lakes i sør, hvor de berømte Niagarafallene ligger. Det kanadiske skjold, som dekker nesten halvparten av landets areal, blir sett på som kjernen i det nordamerikanske kontinent. Dette er et fjellrikt område med elver, som gir grunnlag for landets vannkraftproduksjon. De store prærieområdene i midtvesten brukes til landbruk. Tundraer i nord, og områder med is året rundt, danner det arktiske Canada.

Canadas miljøproblemer har lenge vært forurensning og sur nedbør. Det finnes en del problemer knyttet til utvinning av oljesand. For eksempel har gifter som arsenikk og kvikksølv lekket ut i elver. Overfiske på 1990-tallet truet flere arter, og fiskebestanden er fortsatt ikke kommet opp på samme nivå som i 1980. Global oppvarming fører til at stadig færre havområder er isdekt, og forskere advarer også mot at skogbranner kan bli en trussel i fremtiden på grunn av tørt vær.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Canada ville vi trenge 4.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første menneskene kom til landet langs en landbro over Beringstredet, mellom Russland og Alaska, for omtrent 30 000 år siden. Inuittfolkenes forfedre spredte seg over de nordlige områdene.

Engelskmenn oppdaget Canada på slutten av 1400-tallet. Franske ekspedisjoner kom hakk i hæl, og den første franske kolonien, Ny-Frankrike, ble opprettet i 1604. Kolonistenes erobringer, og nye sykdommer, førte til at antallet urinnvånere sank raskt. I 1755 brøt sjuårskrigen ut, mellom de franske og britiske kolonistene, som førte til at Canada kom under britisk styre. Canada ble delt i to områder: det protestantiske engelske Øvre Canada og det katolske franske Nedre Canada. Et opprør førte til at Øvre og Nedre Canada ble slått sammen til provinsen Canada i 1840. Britene bestemte seg for å grunnlegge en forbundsstat med eget parlament og fikk samtidig selvstyre, som den første kolonien i Det britiske samveldet

Canada ble medlem av Folkeforbundet i 1919, og tok full kontroll over egne anliggende i 1926. I Westminster-traktaten i 1931 bekreftet Storbritannia at landets parlament ikke lenger hadde noen makt over Canada. Territoriet Nunavut ble opprettet i 1999; inuitter fikk da selvstyre i en femtedel av Canadas areal.

Samfunn og politikk

Canada er et konstitusjonelt monarki og en forbundsstat. Makten deles mellom en føderal regjering og ti delstatsregjeringer med stor grad av indre selvstyre. Den britiske monarken er statsoverhode, representert i landet av en generalguvernør. Den utøvende makten ligger hos statsministeren og regjeringen. Parlamentet har den lovgivende makten, og består av representanthuset og senatet. Canada har et parlamentarisk system, som betyr at regjeringen utgår fra flertallet i parlamentet. Regjeringsmakten i Canada veksler mellom det liberale partiet og ulike konservative partier.

Canada er et av de mest utviklede landene i verden, men har i de senere år falt på FNs rangeringer, på grunn av økende lønnsforskjeller. Mange urinnvånere lever i fattigdom og er avhengig av statelige bidrag. Arbeidsledigheten for urbefolkningen er dobbelt så høy som for resten av befolkningen, og lønnsnivået er betydelig lavere. Viktige politiske saker er derfor å bedre urbefolkningens vilkår, og minske forskjellene mellom fattig og rik. Terrorlovgivningen har også vært et omstridt tema, fordi flere mener den er en trussel mot ytringsfriheten og rettsikkerhet.

Den franskspråklige provinsen Québec har lenge hatt et sterkt ønske om selvstendighet. Ønsket førte til folkeavstemning i 1980 og i 1995, men inntil videre har området forblitt en del av Canada.

Økonomi og handel

Canada er et velstående land, og har store mengder naturressurser, en velutdannet arbeidsstyrke og høyteknologisk industri. Om lag ti prosent av verdens skoger ligger i Canada, og landet har enorme mineralressurser som gull, nikkel, uran og bly. Tradisjonelt har skog-, olje-, gass- og gruveindustri, samt fiske vært viktige næringsveier, men betydningen av disse bransjene minker. Tjenestesektoren er blitt den viktigste delen av økonomien, og sysselsetter fire av fem kanadiere. Jordbruket spiller fortsatt en viktig rolle, selv om bare ett prosent jobber i næringen.

Arbeidsledigheten har gradvis sunket siden finanskrise, og er i dag på sitt laveste nivå siden 1970-tallet. Det er likevel store regionale forskjeller, og arbeidsledigheten blant ungdom er høy.

På grunn av et relativt lite hjemmemarked har utenrikshandel alltid vært viktig for den kanadiske økonomien. Gruvedrift og olje- og gassutvinning gir fremdeles store eksportinntekter. USA er Canadas klart viktigste handelspartner, etterfulgt av Kina. Med frihandelsavtalen NAFTA, har handelen med Mexico fått økt betydning.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Canada på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,926
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,852
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
  Lykkeindeks
  7,28
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  80,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  4
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  8,0
  Hektar per person
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  537 193
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  15,12
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,7
  Prosent
  Marine verneområder
  4
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  9 984 670
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  38,2
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  168
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  192 915
  Personer
  Fredsindeksen
  1,372
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  36,36
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  81
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  15,69
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  21,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  7
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  11
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  100,0
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,098
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  35,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  27,00
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  77
  Prosent
  Vannuttak
  3,6
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  107 678
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  15 546
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  13,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 647 120 175 449
  US Dollar
  BNP per innbygger
  44 871
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,11
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  92,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  16 711
  Personer
  Befolkningstall
  36 953 765
  tall