Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Canada
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ottawa

Etniske grupper

Britisk opphav 28%, fransk opphav 23%, andre europeere 15%, indianere 2%, andre, hovedsaklig asiatere, afrikanere, arabere 6%, blandet opphav 26%

Språk

Engelsk (offisiell) 58.8%, fransk (offisiell) 21.6%, andre 19.6% (2006)

Religion

Romersk katolske 42.6%, protestanter 23.3%, andre kristne 4.4%, muslimer 1.9%, andre/uspesifisert 11.8%, ingen 16% (2001)

Innbyggertall

34 017 000

Areal

9 984 670 Km2

Myntenhet

Canadisk dollar

BNI pr innbygger

44 310 PPP$

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Canada er arealmessig verdens nest største land etter Russland. Landets geografi er svært mangfoldig, grovt inndelt i sju, med forskjellig landskap og klima. Canada en samlet kystlinje på hele 96 089 km, den lengste i verden. Landet deles i ti provinser og tre større territorier.

Det har flere fjellkjeder: I øst ligger den gamle fjellkjeden Appalachene, som fortsetter over i USA. I vest rager den såkalte Cordilleraen som består hovedsakelig av Rocky Mountains og Coastal Mountains. De største vassdragene er St. Lawrence-elven og Great Lakes i sør, hvor de berømte Niagarafallene ligger. Det kanadiske skjold, som dekker nesten halvparten av landets areal, blir sett på som kjernen i det nordamerikanske kontinent. Dette er et fjellrikt område med elver som gir grunnlag for landets vannkraftsproduksjon. Skjoldet omringer også den store Hudsonbukta. I Canadas midtvest er det store prærieområder, som brukes hovedsakelig til landbruk. Tundraer i nord og områder med is året rundt, danner det arktiske Canada.

Canadas miljøproblemer har lenge vært forurensning og sur nedbør, som gjør skade, blant annet i vassdrag. Flere av Canadas naturvernområder er på UNESCOs verdensarvliste.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Canada ville vi trenge 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Man tror at de første menneskene kom til landet langs en landbro over Beringstredet, så tidlig som for 35 000–12 000 år siden. Inuittfolkenes forfedre spredte seg over de nordlige områdene, og man vet at vikinger besøkte Canadas nordøstkyst rundt år 1000. Engelskmenn oppdaget Canada på en av sine oppdagelsesreiser på slutten av 1400-tallet. Hakk i hæl kom franske ekspedisjoner og den første franske kolonien, Ny-Frankrike, ble opprettet i 1604. I 1755 brøt det ut krig mellom de franske og britiske kolonialistene, den såkalte sjuårskrigen, som førte til at Canada kom under britisk styre. Canada ble delt i to områder: det protestantiske, engelske Øvre Canada og det katolske, franske Nedre Canada. Etter Napoleonskrigene i 1815, var det sult og nød i Europa, og mange reiste derfra til Canada. Et opprør førte til at Øvre og Nedre Canada ble slått sammen til provinsen Canada i 1840, og fikk samtidig selvstyre og eget parlament.

Det britiske styret i Nord-Amerika bestemte seg for å grunnlegge en forbundsstat, som en del av provinsene i dagens Canada sluttet seg til, og på den måten ble den første selvstyrte delen av det britiske samveldet. I 1885 skjedde det store ting da jernbanen mellom Montreal og Vancouver ble åpnet. Nå kunne man reise fra øst til vest, og det åpnet for at folk kunne flytte til områdene i mellom og dyrke jorda der. 

Først i 1949 hadde alle områdene sluttet seg til staten. Canada ble medlem av Folkeforbundet i 1919, og tok full styringsmakt over sine anliggender i 1926. I Westminster-traktaten i 1931 bekreftet Det forente kongerike at landets parlament ikke lenger hadde noen makt i Canada. Territoriet Nunavut ble opprettet i 1999; inuitter fikk da selvstyre på 1/5 av Canadas areal.

Samfunn og politikk

Canada er et konstitusjonelt monarki og en forbundsstat, med demokratiske tradisjoner som stammer helt fra 1700-tallet. Den britiske monarken er statsoverhode, representert i landet med en generalguvernør. Den øverste utøvende makt ligger hos statsministeren og regjeringen. Parlamentet består av et representanthus, som har 308 valgbare medlemmer, og et senat med 105 medlemmer. Parlamentsvalget holdes etter loven alltid den 4. oktober, men hvis regjeringen ikke har representanthusets tillit, kan generalguvernøren oppløse parlamentet.

Det ledende partiet de siste årene har vært det konservative partiet med statsminister Stephen Harper som sin leder. I 2006 og i 2008 styrte han med mindretallsregjeringer, men fra og med valget i 2011 har de konservative flertall i underhuset også. Hovedopposisjonspartiet er de liberale. Den franskspråklige provinsen Québec har lenge hatt et sterkt ønske om selvstendighet. Ønsket har ført til folkeavstemning i 1980 og i 1995, men inntil videre har området forblitt en del av Canada. Det franskspråklige områdets kulturelle egenart er sterkt representert i provinsens politikk. Måten Canada ble til på har gjort at provinsene har fått en svært sterk stilling, med mye lokalt selvstyre.

Canada blir ofte beskrevet som en mosaikk av invandrergrupper, noen går langt tilbake, andre er kommet til i seinere tid. På slutten av 1900-tallet, og spesielt etter 1990, innvandret store grupper fra den tredje verden og da særlig fra ulike deler av Asia. I perioden 1991–2001 innvandret 2,2 millioner mennesker hvilket utgjorde 6 % av befolkningen i 2001. 18 % av befolkningen (2001) er født utenfor Canada. 

På grunn av det harde klimaet bor ni av 10 canadiere langs et smalt belte langs sørgrensa mot USA. 

Økonomi og handel

Canada er et velstående land og har med sitt kjempestore landareal areal store naturressurser. Om lag 10 % av verdens skoger ligger i Canada, og landet har enorme mineralressurser som gull, nikkel, uran og bly. Tradisjonelle, viktige næringsveier har vært skog-, olje- og gruveindustri samt fiske, men betydningen av disse bransjene og deres del av BNP er i ferd med å minke.

Tjenestesektoren spiller en viktig rolle på samme måte som i andre industriland. Canada har nok egne energiressurser, som er en eksportartikkel. Grunnet blant annet den billige vannkraftsproduserte strømmen bruker kanadiere i forhold til folketallet mest energi i verden. I Vest-Canada er det store sandoljeforekomster, og noen områder anvender kjernekraft. Naturressursenes ujevne fordeling i landet medfører politiske uenigheter. De sterke handelsforbindelsene med USA er nyttige for Canada blant annet fordi rundt 75 prosent av landets vareeksport går over grensen til sør.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Canada på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,5
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,9
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  9 984 670
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  38,2
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  36 624
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  81
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,983
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,098
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,920
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  35,19
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  82
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  26,04
  Prosent
  Global lykkeindeks
  23,9
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  25,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  107 678
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  21
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  15 519
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  16 711
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  80
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  135 888
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,317
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  13
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  7
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  16,53
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  13,53
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  28,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,6
  Hektar per person
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Canada

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  1 550 540 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  43 249
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,41