[[suggestion]]
Chile
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Santiago

Etniske grupper

Europeisk og europeisk-indiansk opprinnelse (mestis) 88,9%, mapucher 9,1%, aymara 0,7 andre urfolk 1%, uspesifiser 0,3% (2012)

Språk

Spansk, mapudungun, tysk, engelsk

Religion

katolikker 66,7%, evangelisk kristne 16,4%, andre 4.5%, ikke religiøse 11,5%, uspesifisert 1,1 (2012)

Innbyggertall

17 924 000

Styreform

Republikk

Areal

756 096 Km2

Myntenhet

Chilensk peso

Nasjonaldag

18. september

Andre landsider

Geografi

Om man ser bort fra størrelsen, er Chile svært likt Norge med sitt smale og langstrakte landskap. Den imponerende lengden på 4 200 kilometer gjør at Chile byr på ekstreme klimatiske variasjoner. I nord ligger verdens tørreste område – Atacamaørkenen. Klimaet i sør er derimot svalt og regnfullt, og naturen ligner den vi har i Skandinavia. Her er områder med granskog, fjorder, innsjøer og skjærgårdskyst. Chile har flere aktive vulkaner, men har i senere tid fått stor internasjonal oppmerksomhet for det kraftige jordskjelvet som rammet landet 27. februar 2010. Sett bort fra de store materielle skadene skjelvet påførte Chile, har landet en godt utbygd infrastruktur. Det siste tiåret har Chile hatt stor suksess innen lakseoppdrett. Dessverre har næringen hatt negativ effekt på miljøet. Utslipp av kjemikalier og næringsstoffer fra anleggene har blitt et stort problem for bunnfauna og vannkvalitet.

Earth Earth Ecoprint

2.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Chile ville vi trenge 2.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Med Andesfjellene som barrikade sørget naturen selv for å isolere indianerne i Chile fra resten av verden i lang tid, og landet var sparsomt befolket. I 1530 ankom spanierne området, og i 1541 grunnla Pedro de Valdivia byen Santiago. Først i 1818 ble Chile selvstendig. Det ble begynnelsen på en lang demokratisk epoke som varte frem til 1973 med unntak av to perioder med anarki på 1830-tallet og 1930-tallet. I 1970 ble sosialisten Salvador Allende valgt som leder i Chile. Han var president fram til statskuppet i 1973 som var ledet av general Augusto Pinochet. Etter 16 år med diktatur og undertrykkelse av det chilenske folket, ble Pinochet tvunget til å avholde demokratisk valg. I 1990 måtte diktatoren vike for demokratiet. Patricio Aylwin tok over ledelsen i landet, noe som ble innledningen til en ny æra for Chile. Aylwin hadde vært leder for kristendemokratene ved kuppet i 1973, da partiet oppfordret militæret til å gripe inn mot Allende. 

Aylwin satt som president hele 1990-tallet, og sørget for at menneskerettighetsbruddene under Pinochet ble etterforsket. I 2001 vant imidlertid sosialistpartiets Ricardo Lagos valget, og i 2006 vant midten-venstre alliansens kandidat Michelle Bachelet. Chile fikk dermed sin første kvinnelige president. Hennes familiebakgrunn gjorde henne populær, både hun og faren hadde opplevd Pinochetregimets grusomheter på kroppen. Hun er utdannet lege, og hun viste handlekraft både som tidligere helseminister og forsvarsminister. Reglene gjorde at hun ikke kunne stille til valg igjen i 2009, og i 2010 ble Sebastián Piñera valgt. Han brøt midten-venstrealliansens 20 år lange regjeringstid. Men i 2014 kom Bachelet tilbake og vant, denne gangen med en midten-venstreallianse som kaller seg Ny majoritet. 

Samfunn og politikk

I 2005 ble det gjennomført store endringer i Chiles grunnlov, for å fjerne restene fra militærdiktaturet. Siden da har presidenten blitt valgt for en fireårsperiode, uten mulighet for gjenvalg. Han/hun er stats- og regjeringssjef, og har rett til å sparke landets militære ledere. Presidenten velger statsrådene i sin regjering, og lovgivende makt er lagt til en nasjonal kongress. Landets partier organiserte seg i to valgallianser etter diktaturets fall: Sentrum-venstrealliansen Concertación og sentrum-høyrealliansen Alliansen for Chile. Det pågår fortsatt etterforskning og rettsforfølgelse av personer som brøt menneskerettighetene under militærdiktaturet. I dag blir landet kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner for behandlingen av urbefolkningen; mapuchefolket. 

Økonomi og handel

Chile har en av regionens mest velstyrte og ryddigste økonomier. Siden kolonitiden har landet basert seg på eksport av råvarer fra jordbruk og gruvedrift. Kobber er den desidert viktigste eksportvaren, og siden begynnelsen av 1980-tallet har Chile vært verdens ledende kobberprodusent. De siste årene har likevel andre varer overtatt deler av kobberens rolle, blant annet frukt, vin, tre og fisk. Chile greide seg godt gjennom den globale finanskrisen i 2009, selv om den økonomiske veksten bremset noe. Den velholdte økonomien og reformer i finanssektoren førte til at Chile i 2010 som første søramerikanske land ble godkjent som medlem i den økonomiske samarbeidsorganisasjonen Tross den gode økonomien var arbeidsløsheten høy. Det kan forklares med at veksten i gruvesektoren ikke har gjort at flere mennesker har kommet i arbeid. I stedet har investeringene skjedd i avansert teknologisk utstyr. Nå er antall mennesker uten arbeid lavere enn for bare noen år siden. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Chile på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  756 096
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  23,9
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,322
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  79
  År
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  9,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  573
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  856
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 346
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,649
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  16
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,77
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  17,40
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,0
  Hektar per person
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  638
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,966
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  24,46
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  67
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  27,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  31,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  40,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  96,6
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  5,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  35
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data