[[suggestion]]
Chile
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Santiago

Etniske grupper

Europeisk og europeisk-indiansk opprinnelse (mestis) 88.9%, mapucher 9.1%, aymara 0.7 andre urfolk 1%, annet 0,3% (2012)

Språk

Spansk (offisielt) 99.5%, engelsk 10.2%, ulike språk blant nasjonale minoriteter 1%, andre 2.5% (2012) Utgjør tilsammen mer enn 100% ettersom flere av innbyggerne snakker mer enn ett språk

Religion

Katolikker 66.7%, evangelisk kristne eller protestanter 16.4%, jehovas vitner 1% andre 3.4%, ikke religiøse 11.5%, uspesifisert 1.1 (2012)

Innbyggertall

18 197 209 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

756 096 Km2

Myntenhet

Chilensk peso

BNI pr innbygger

23 194 PPP$

Nasjonaldag

18. september

Andre landsider

Geografi

Chile er et langstrakt og smalt land i Sør-Amerika som grenser til Stillehavet i vest, Andesfjellene og Argentina i øst og til Bolivia og Peru i nord. Chile er over 4200 kilometer langt, og har store klimatiske variasjoner. I nord ligger verdens tørreste område – Atacamaørkenen. Klimaet sør i landet er svalt og regnfullt, og naturen ligner den man finner i de skandinaviske landene med granskog, fjorder, innsjøer og skjærgårdskyst. Klimaet i landet påvirkes også av Humboldtstrømmen som gjør innlandet varmere enn kystområdene, og fører med seg kald natt-tåke til steppelandene og ørkenene i nord.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har Chile hatt stor suksess innen lakseoppdrett. Dessverre har næringen hatt negativ effekt på miljøet. Utslipp av kjemikalier og næringsstoffer fra anleggene har blitt et stort problem for fauna på havbunnen og vannkvalitet.

Earth Earth Ecoprint

2.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Chile ville vi trenge 2.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Med Andesfjellene som barrikade sørget naturen selv for å isolere urfolk i Chile fra resten av verden i lang tid. I 1540 ankom spanjoler og landet ble underlagt visekongedømmet Peru. Spanjolene møtte motstand fra de opprinnelige innbyggerne, men først i 1818 ble Chile formelt selvstendig fra Spania. Selvstendigheten ble begynnelsen på en lang demokratisk epoke som varte frem til 1973 med unntak av to perioder med anarki på 1830-tallet og 1930-tallet.

Salvador Allende, som startet flere økonomiske og sosiale reformer, satt med makten fra 1970 og frem til et statskupp i 1973. Statskuppet ble ledet av general Augusto Pinochet som etter 17 år med diktatur og undertrykkelse av folket ble tvunget til å avholde demokratisk valg i 1989. Sentrum-venstre-koalisjonen, som var i opposisjon til Pinochet, vant valget og satt med makten frem til 2010. Under denne perioden var det flere presidenter fra koalisjonen, blant annet Michelle Bachelet (Chiles første kvinnelige president). Da høyreregjeringen til Sebastian Piñera overtok makten i 2010 brøt han sentrum-venstre-koalisjonens 20 års lange regjeringstid. Det oppstod studentdemonstrasjoner og diskusjon om å endre grunnloven som ble laget av Pinochet i 1980. I 2014 kom Bachelet igjen til makten. Bachelet sin andre regjering reformerte utdanning- og skattesystemet, men lyktes ikke i å opprette en ny grunnlov.

Samfunn og politikk

Chile er en demokratisk republikk med 15 regioner og 346 kommuner. Presidenten, ordførere og kongressen velges hvert fjerde år, og kan ikke bli gjenvalgt. Presidenten er stats- og regjeringssjef og har rett til å sparke landets militære ledere. Presidenten velger statsrådene i sin regjering, og lovgivende makt er lagt til en nasjonal kongress. Politikken domineres av to store partiallianser; Sentrum-venstrealliansen Concertación og Sentrum-høyrealliansen Alliansen for Chile.

Det pågår fortsatt etterforskning av personer som brøt menneskerettighetene under militærdiktaturet. I dag blir landet kritisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner for dets behandling av urbefolkningen mapuchefolket.

Økonomi og handel

Chiles økonomi er blant de mest stabile og konkurransedyktige i Latin-Amerika. Helt siden kolonitiden har Chiles økonomi i stor grad basert seg på eksport av råvarer fra jordbruk og gruvedrift. Kobber er den viktigste eksportvaren, og Chile har siden 1980-tallet vært verdens ledende kobberprodusent. De siste årene har likevel andre varer overtatt deler av kobberens rolle og varer som frukt, vin, tre og fisk er i dag viktige eksportvarer. Kina, USA, EU, Peru, Argentina og Brasil er landets viktigste handelspartnere.

Det tidligere militærregimet førte til at Chile fikk en relativt stor utlandsgjeld. Gjelden minsket kraftig i takt med landets økonomiske vekst under 1990- og 2000-tallet. Den velholdte økonomien og reformer i finanssektoren førte til at Chile i 2010, som det første av de søramerikanske landene, ble godkjent som medlem i den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD. Tross god økonomi er arbeidsledigheten i landet høy, noe som blant annet kan forklares med at utvidelsen av gruvesektoren ikke skapte flere arbeidsplasser da det heller ble investert i avanserte teknologiske instrumenter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Chile på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  756 096
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  23,9
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  18 197 209
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,322
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,752
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  79
  År
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  9,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  573
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  856
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 346
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,649
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  16
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,77
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,69
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  17,40
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,0
  Hektar per person
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  3,46
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,966
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  24,46
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  67
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  27,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  31,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  40,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  96,6
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Chile

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  5,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  35
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data