[[suggestion]]
Cuba
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Havanna

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 6.1%, europeisk+afrikansk eller indiansk opprinnelse 26,6%, afrikansk opprinnelse 9,3% (2012)

Språk

Spansk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 85%, protestanter, Jehovas vitner, jøder, santeria (målt før Castro kom til makten.)

Innbyggertall

11 258 000

Styreform

Kommunistisk stat

Areal

109 890 Km2

Myntenhet

Cubansk peso

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Cuba er et lite land som består av flere øyer. Landet ligger i det karibiske hav bare 14,5 mil utenfor kysten til den amerikanske delstaten Florida. Hovedøya Cuba er den største, og det er der hovedstaden Havanna ligger. Øyas kyst består av bukter, sandstrender, klipper og korallrev. I innlandet er det for det meste slettelandskap og små koller. En fjerdedel av innlandet er fjell. Jorda er fruktbar og mesteparten brukes til jordbruk. Klimaet i landet er tropisk med varme, fuktige somre og milde, tørre vintre. Det er regntid mellom mai og oktober. Fra juni til oktober er det ofte kraftige tropiske stormer i området. Skogen i Cuba hogges ned, og landet sliter med å bevare dyrelivet på øyene. Det er blitt satt i gang flere programmer for å bevare og plante ny skog.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cuba ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før europeerne kom til Cuba bodde det indianske folkegrupper der. Christoffer Columbus steg i land i 1492 og øya ble kolonialisert av Spania på 1500-tallet. Cuba var en spansk koloni i nesten 400 år. De indianske folkegruppene ble nærmest utslettet og det ble innført afrikanske slaver. USA støttet kubanerne i selvstendighetskrigen fra Spania i 1898, men valgte selv å okkupere landet like etterpå. USA styrte Cuba fram til selvstendighet i 1902, men tvang igjennom et grunnlovsvedlegg som ga USA stor innflytelse over kubansk økonomi og utenrikspolitikk. I årene etter selvstendigheten ble landet styrt av vekslende demokratiske og korrupte regimer, samfunnet var preget av stor sosial ulikhet. Fidel Castro tok makten i 1959 gjennom væpnet revolusjon, og Cuba ble en kommunistisk ettpartistat. Castro gjennomførte et radikalt økonomisk program med store nasjonaliseringsreformer. Dette førte til at Cuba kom i konflikt med USA. Forholdet forverret seg da Castro fikk økonomisk bistand og handlet med Sovjetunionen. I 1962 innførte USA en streng handelsblokade.

Samfunn og politikk

Cuba er en sosialistisk ettpartistat. Kun kommunistpartiet er tillatt. Nasjonalforsamlingen er landets høyeste organ, men i praksis har de aldri forkastet et lovforslag fra regjeringen. Presidenten Fidel Castro styrte Cuba fra 1959, men overlot i 2006 maken til sin bror Raúl Castro og i 2008 ble Raúl offisielt statsoverhode. Forholdet til USA setter preg på kubansk politikk og samfunnsliv, særlig etter at handelsblokaden ble strammet inn. Cuba har et velutviklet velferdssystem med fødselspermisjon, pensjoner og gratis utdanning. Helsesektoren er avgiftsfri, legedekningen er god, men det har vært mangel på legemidler grunnet handelsblokaden, derfor har landet utviklet egen legemiddelindustri. Cuba har blitt kritisert for å være udemokratisk og fro menneskerettighetsbrudd ved for eksempel henrettelser av politiske motstandere. Raúl Castro har imidlertid innført flere reformer. Flere at nøkkelpersonene i det gamle regimet har blitt fjernet, og det har blitt bestemt at politikere bare kan sitte i to perioder. Det betyr at Raúl Castro etter planen skal gå av i 2018. 

Økonomi og handel

Cuba har en statsstyrt planøkonomi. En stor del av økonomien blir styrt av militæret. Sovjetunionens fall fikk katastrofale følger for Cubas økonomi. Landet var avhengig av bistand og billige oljeleveranser fra Sovjetunionen. Sovjetunionen subsisterte også cubansk sukkerindustri ved å betale mer for sukker enn prisen på verdensmarkedet. Siden da har sukkerproduksjonen, som tidligere var landets hovedindustri sunket betraktelig. Turisme, nikkel og tobakk har blitt viktige inntektskilder. Fordi både turist- og nikkelindustrien var utsatt merket Cuba konsekvensene av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009 godt. I 2010 innførte Raúl Castro og partikongressen økonomiske reformer. Blant annet ble deler av økonomien markedsrettet, og det ble gjennomført en bankreform som gjorde det mulig for cubanere å opprette en privat bankkonto. Raúl Castro hadde i 2015 et historisk møte med USAs president Obama og snakket blant annet om å løsne på handelsblokaden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Cuba på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  717 780 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  75,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  34 837
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,05
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  8,5
  Prosent
  Marine verneområder
  14
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  109 880
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,65
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  28,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,3
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,037
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  47
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  63,81
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  62,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,1
  Prosent av BNP
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  2,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  79
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  47
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  50
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,9
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,304
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  38,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  37,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  48,86
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  31
  Prosent
  Vannuttak
  23,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  18
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  80
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 434
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  96 851 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  8 433
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  74
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,71
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  49,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  47
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11
  Personer
  Befolkningstall
  11 489 082
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  18 603
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  358
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,777
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)