Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

El Salvador
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Salvador

Etniske grupper

86 % mestiser (blanding av folk med spansk og indiansk opprinnelse), europeisk opprinnelse 13%, amerindianere 1% (2007)

Språk

Spansk (offisielt), nahua og andre indianske språk.

Religion

Romersk-katolske 57 %, protestanter 21 %, Jehovas vitner 2 %, mormonere 1 %, andre 2 %, ingen 17 % (2003)

Innbyggertall

642 6 002

Styreform

Republikk

Areal

21,040 km

Myntenhet

USD

BNI pr innbygger

8 602 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

El Salvador er tett befolket, og er på størrelse med Nord-Trøndelag. Mesteparten av landet er dyrket opp, og skogen dekker bare fem prosent. Det fører til at dyrelivet ikke er så rikt som i de andre mellomamerikanske landene. Pattedyrfaunaen har tilknytning både til Nord-Amerika (halvbjørner, mårdyr og kattedyr) og Sør-Amerika (aper, beltedyr, maurslukere og gullhare eller aguti). Landet har mange fjell og vulkaner, og blir ofte rammet av kraftige jordskjelv som forårsaker stor skade. Landets eneste større elv er Río Lempa. Ved utløpet i Stillehavet har elven bygd opp en kystslette og mellom fjellene ligger fruktbare bassenger med jord av vulkansk opprinnelse. Hovedstaden San Salvador ligger i et slikt basseng 700 meter over havet. El Salvador tilhører den tropiske klimasone.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i El Salvador ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området El Salvador ligger i har vært befolket av indianere i flere tusen år. Fra ca. 500 f.Kr til 900 e.Kr levde mayaindianerne i området fra Mexico i nord til El Salvador i sør. Da Spania erobret landet i 1524 var det bebodd av fem store indianske folkegrupper. Kolonimakten fant ikke store sølv- og gullforekomster slik de hadde håpet, og brukte i stedet den indianske befolkningen til tvangsarbeid på plantasjer. El Salvador var på 1800-tallet medlem av skiftende unioner i Mellom-Amerika, til landet erklærte seg som selvstendig republikk 30. januar 1841. I 1882 innførte El Salvador privat eindomsrett, og tre fjerdedeler av jorda ble etter dette eid av to prosent av befolkningen. Både staten og næringslivet ble dominert av 14 familier, samtidig som indianernes tradisjonelle måte å drive kollektivt jordbrukt på ble ødelagt. Denne skjevheten skapte grobunn for problemer, som forsterket seg utover på 1900-tallet. Frem til 1979 var politikken preget av militærdiktaturer, og i 1980 brøt det ut borgerkrig mellom FMLN-geriljaen og millitæret. Etter 12 års væpnet konflikt inngikk i 1992 El Salvadors regjering og FMLN en fredsavtale, med hjelp fra FN. Siden det har det vært fred, men det er fremdeles sterke spenninger i landet. Krigen kostet 75 000 mennesker livet, og rundt én million flyktet.

Samfunn og politikk

I dag er El Salvador en republikk der presidenten har utøvene makt, og nasjonalforsamlingen lovgivende makt. Politikken preges av en sterk polarisering mellom høyre- og venstresiden. Høyrepartiet Arena og venstrepartiet FMLN er de viktigste politiske partiene. (FMLN-geriljaen ble omgjort til et politisk parti etter fredsavtalen). Landet preges av vold og kriminalitet, spesielt fra den kriminelle ungdomsgjengen maras, men også fra politi og innflytelsesrike personer. Korrupsjon og straffefrihet for den økonomiske og politiske eliten gjør at innbyggernes tiltro til landets rettsvesen er lav. El Salvador er det tettest befolkede landet i Mellom-Amerika og de siste årene har det vært stor tilflytning til byene. At folk bor så tett i El Salvador gjør blant annet at indianerne som er igjen har vanskeligheter med å gjøre krav på egne territorier.  

Økonomi og handel

Borgerkrigen i El Salvador var ødeleggende for landets økonomi, men fra begynnelsen av 1990-tallet har landet igjen hatt betydelig økonomisk vekst. Økonomien har tradisjonelt vært basert på jordbruk, men har siden 1990-tallet vært dominert av servicesektoren. Inntekter fra industrien har blitt viktigere og viktigere - særlig fra fabrikkene i de skattefrie eksportsonene. El Salvador er en av Latin-Amerikas største kaffeprodusenter, og kaffe står for størstedelen av landets eksportinntekter. Store deler av den dyrkede jorden eies fremdeles av et fåtall rike familier, noe som er en kilde til konflikt. Det fins en stor uformell sektor i landet. Den utbredte volden i samfunnet påvirker økonomien negativt, og er en bremsekloss for utenlandske investeringer. Dette, kombinert med stormer, flom og tørke, fører til at den økonomiske veksten er langsommere enn den kunne ha vært. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for El Salvador på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,2
  Prosent
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  21 040
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  36,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  12,8
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  6 378
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  73
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  19,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  64
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,958
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,384
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,680
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  23,35
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  36
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  32,14
  Prosent
  Global lykkeindeks
  35,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  71,4
  Indeks (0-120)
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  34
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  915
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  93,7
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  3,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  28,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  12,4
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  14 778
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  48
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  88
  Fredsindeksen
  2,220
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  72
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  54
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  41
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  42,7
  Prosent
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  27,24
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,04
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  5,04
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,7
  Hektar per person
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  73
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,7
  Prosent
  Alfabetisme
  87,6
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  75
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  25 850 200 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 219
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,65