[[suggestion]]
El Salvador
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Salvador

Etniske grupper

Mestiser (etterkommere av europeere+urfolk) 86 %, europeisk opprinnelse 13%, urbefolkning (inkludert lenca, kakawira, nahua-Pipil) 1% (2007)

Språk

Spansk (offisielt), nahua og andre lokale språk.

Religion

Katolikker 50 %, protestanter 36 %, andre 2 %, ingen 12 % (2014)

Innbyggertall

6 378 000

Styreform

Republikk

Areal

21 040 km²

Myntenhet

USD

BNI pr innbygger

8 617 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

El Salvador er tett befolket, og er på størrelse med Nord-Trøndelag. Landet har mange fjell og vulkaner, og blir ofte rammet av kraftige jordskjelv som forårsaker stor skade. Landet har de senere årene også blitt utsatt for flere orkaner. Landets eneste større elv er Río Lempa. Ved utløpet i Stillehavet har elven bygd opp en kystslette og mellom fjellene ligger fruktbare bassenger med jord av vulkansk opprinnelse. Hovedstaden San Salvador ligger i et slikt basseng 700 meter over havet. El Salvador tilhører den tropiske klimasone.

Mesteparten av landet er dyrket opp, og i dag dekker urskogen bare tre prosent av landets areal. Mer skog hugges ned hvert år. Bare en halv prosent av landet er vernet, det er den minste andelen i Mellom-Amerika. Det har ført til at dyrelivet ikke er så rikt som i de andre landene i Mellom-Amerika. Pattedyrfaunaen har tilknytning både til Nord-Amerika (halvbjørner, mårdyr og kattedyr) og Sør-Amerika (aper, beltedyr, maurslukere og aguti).

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i El Salvador ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området El Salvador ligger i har vært befolket i flere tusen år. Mest kjent er Mayakulturen, ca. 500 f.Kr til 900 e.Kr. Da Spania erobret landet i 1524 var det bebodd av fem store folkegrupper, blant disse var pipilerne mektigst. Kolonimakten fant ikke store sølv- og gullforekomster slik de hadde håpet, og brukte i stedet urbefolkningen til tvangsarbeid på plantasjer. På grunn av krig og europeiske sykdommer ble urbefolkning drastisk redusert.

 El Salvador var på 1800-tallet medlem av skiftende unioner i Mellom-Amerika, til landet erklærte seg som selvstendig i 1841. I 1882 innførte landet privat eiendomsrett, og to prosent av befolkningen eide deretter tre fjerdedeler av jorda. Både staten og næringslivet ble dominert av 14 familier, samtidig som urbefolkningens tradisjonelle måte å drive kollektivt jordbruk på ble ødelagt. Denne skjevheten skapte grobunn for problemer, som forsterket seg utover på 1900-tallet.

Landets politikk var preget av eneveldige presidenter, militærkupp, diktaturer, undertrykkelse og valgfusk helt frem til 1979. I 1980 brøt det ut borgerkrig mellom FMLN-geriljaen og militæret, som skulle vare i tolv år. Det ble etter hvert klart at ingen kunne vinne krigen. Fredsforhandlinger ble gjenopptatt med hjelp av FN, og i 1992 kunne partene skrive under en fredsavtale.

Samfunn og politikk

I dag er El Salvador en republikk der presidenten har den utøvende makten, og nasjonalforsamlingen den lovgivende makt. Landet har et politisk system etter amerikansk modell, og har en sterk presidentmakt.

Politikken domineres av partiene Arena på høyresiden og FMLN på venstresiden. Noe sentrumsparti har aldri klart å etablere seg. Partiene har vekslet på å være størst i parlamentet. Arena satt med presidentmakten fra 1989-2009. De siste periodene har FMLN hatt presidenten.  

Landet preges av vold og kriminalitet, spesielt fra kriminelle ungdomsgjenger, kalt maras, men også fra politi og innflytelsesrike personer. Korrupsjon og straffefrihet for den økonomiske og politiske eliten gjør at innbyggernes tiltro til landets rettsvesen er lav. El Salvador er det tettest befolkede landet i Mellom-Amerika og de siste årene har det vært stor tilflyttning til byene. At landet er så tettbefolket gjør det vanskelig for den gjenværende urbefolkningen å gjøre krav på egne territorier. 

Økonomi og handel

El Salvador regnes som et mellominntektsland, men rikdommen er ujevnt fordelt. Økonomien har tradisjonelt vært basert på jordbruk, men har siden 1990-tallet vært dominert av servicesektoren. Inntekter fra industrien har blitt viktigere og viktigere - særlig fra fabrikkene i de skattefrie eksportsonene. El Salvador er en av Latin-Amerikas største kaffeprodusenter, og kaffe står for størstedelen av landets eksportinntekter.

El Salvador har hentet seg inn økonomisk etter borgerkrigene på 1980-tallet, men utviklingen har blitt bremset. Store deler av den dyrkede jorden eies fremdeles av et fåtall rike familier, noe som er en kilde til konflikt. Det fins en stor uformell sektor i landet. Den utbredte volden i samfunnet påvirker økonomien negativt, og er en bremsekloss for utenlandske investeringer. Dette, kombinert med stormer, flom og tørke, fører til at den økonomiske veksten er lavere enn den kunne ha vært.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for El Salvador på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet