[[suggestion]]
El Salvador
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Salvador

Etniske grupper

Mestiser (etterkommere av europeere+urfolk) 86 %, europeisk opprinnelse 13%, urbefolkning (inkludert lenca, kakawira, nahua-Pipil) 1% (2007)

Språk

Spansk (offisielt), nahua og andre lokale språk.

Religion

Katolikker 50 %, protestanter 36 %, andre 2 %, ingen 12 % (2014)

Innbyggertall

6 378 000

Styreform

Republikk

Areal

21 040 km²

Myntenhet

USD

BNI pr innbygger

8 617 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

El Salvador er tett befolket, og er på størrelse med Nord-Trøndelag. Landet har mange fjell og vulkaner, og blir ofte rammet av kraftige jordskjelv som forårsaker stor skade. Landet har de senere årene også blitt utsatt for flere orkaner. Landets eneste større elv er Río Lempa. Ved utløpet i Stillehavet har elven bygd opp en kystslette og mellom fjellene ligger fruktbare bassenger med jord av vulkansk opprinnelse. Hovedstaden San Salvador ligger i et slikt basseng 700 meter over havet. El Salvador tilhører den tropiske klimasone.

Mesteparten av landet er dyrket opp, og i dag dekker urskogen bare tre prosent av landets areal. Mer skog hugges ned hvert år. Bare en halv prosent av landet er vernet, det er den minste andelen i Mellom-Amerika. Det har ført til at dyrelivet ikke er så rikt som i de andre landene i Mellom-Amerika. Pattedyrfaunaen har tilknytning både til Nord-Amerika (halvbjørner, mårdyr og kattedyr) og Sør-Amerika (aper, beltedyr, maurslukere og aguti).

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i El Salvador ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området El Salvador ligger i har vært befolket i flere tusen år. Mest kjent er Mayakulturen, ca. 500 f.Kr til 900 e.Kr. Da Spania erobret landet i 1524 var det bebodd av fem store folkegrupper, blant disse var pipilerne mektigst. Kolonimakten fant ikke store sølv- og gullforekomster slik de hadde håpet, og brukte i stedet urbefolkningen til tvangsarbeid på plantasjer. På grunn av krig og europeiske sykdommer ble urbefolkning drastisk redusert.

 El Salvador var på 1800-tallet medlem av skiftende unioner i Mellom-Amerika, til landet erklærte seg som selvstendig i 1841. I 1882 innførte landet privat eiendomsrett, og to prosent av befolkningen eide deretter tre fjerdedeler av jorda. Både staten og næringslivet ble dominert av 14 familier, samtidig som urbefolkningens tradisjonelle måte å drive kollektivt jordbruk på ble ødelagt. Denne skjevheten skapte grobunn for problemer, som forsterket seg utover på 1900-tallet.

Landets politikk var preget av eneveldige presidenter, militærkupp, diktaturer, undertrykkelse og valgfusk helt frem til 1979. I 1980 brøt det ut borgerkrig mellom FMLN-geriljaen og militæret, som skulle vare i tolv år. Det ble etter hvert klart at ingen kunne vinne krigen. Fredsforhandlinger ble gjenopptatt med hjelp av FN, og i 1992 kunne partene skrive under en fredsavtale.

Samfunn og politikk

I dag er El Salvador en republikk der presidenten har den utøvende makten, og nasjonalforsamlingen den lovgivende makt. Landet har et politisk system etter amerikansk modell, og har en sterk presidentmakt.

Politikken domineres av partiene Arena på høyresiden og FMLN på venstresiden. Noe sentrumsparti har aldri klart å etablere seg. Partiene har vekslet på å være størst i parlamentet. Arena satt med presidentmakten fra 1989-2009. De siste periodene har FMLN hatt presidenten.  

Landet preges av vold og kriminalitet, spesielt fra kriminelle ungdomsgjenger, kalt maras, men også fra politi og innflytelsesrike personer. Korrupsjon og straffefrihet for den økonomiske og politiske eliten gjør at innbyggernes tiltro til landets rettsvesen er lav. El Salvador er det tettest befolkede landet i Mellom-Amerika og de siste årene har det vært stor tilflyttning til byene. At landet er så tettbefolket gjør det vanskelig for den gjenværende urbefolkningen å gjøre krav på egne territorier. 

Økonomi og handel

El Salvador regnes som et mellominntektsland, men rikdommen er ujevnt fordelt. Økonomien har tradisjonelt vært basert på jordbruk, men har siden 1990-tallet vært dominert av servicesektoren. Inntekter fra industrien har blitt viktigere og viktigere - særlig fra fabrikkene i de skattefrie eksportsonene. El Salvador er en av Latin-Amerikas største kaffeprodusenter, og kaffe står for størstedelen av landets eksportinntekter.

El Salvador har hentet seg inn økonomisk etter borgerkrigene på 1980-tallet, men utviklingen har blitt bremset. Store deler av den dyrkede jorden eies fremdeles av et fåtall rike familier, noe som er en kilde til konflikt. Det fins en stor uformell sektor i landet. Den utbredte volden i samfunnet påvirker økonomien negativt, og er en bremsekloss for utenlandske investeringer. Dette, kombinert med stormer, flom og tørke, fører til at den økonomiske veksten er lavere enn den kunne ha vært.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for El Salvador på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  151 560 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  2,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,033
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  38,20
  prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,674
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,524
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  6,25
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  64,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  28,9
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  308
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  6 285
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,00
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,8
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  21 040
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,82
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  35,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  12,6
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  88
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  151 835
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  66
  Personer
  Fredsindeksen
  2,275
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  98,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  23,88
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,81
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  71,2
  Indeks (0-120)
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  17
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,9
  Prosent av BNP
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  10,3
  Prosent
  Undervektige barn
  2,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  13,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  54
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  69
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  72
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,0
  Prosent
  Alfabetisme
  88,5
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  80,6
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,384
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  32,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  32,14
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  21
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  89
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  939
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  98,6
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  13,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  24 805 439 600
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 889
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,79
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  31,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  86
  Prosent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstall
  6 411 558
  tall