[[suggestion]]
Estland
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tallinn

Etniske grupper

Estiske 68.7%, russiske 24,8%, ukrainske 1,7%, hviterussiske 1%, finnlendere 0.6%, andre/uspesifisert 3,2% (2011)

Språk

Estisk 68,5%, russisk 29.6%, ukrainsk 0,6%, andre/uspesifisert 1,3% (2011)

Religion

Protestanter 9,9%, ortodokse 16,2%, andre kristne 2,2%, andre 0,9, ingen 54,1%, uspesifisert 16,7% (2011)

Innbyggertall

1 280 227

Styreform

Republikk

Areal

45,227 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

29 743 PPP$

Nasjonaldag

24. februar

Andre landsider

Geografi

Estland er et lite land med lang kystlinje til Østersjøen og Finskebukta. Omtrent 1500 øyer og holmer hører til landet. Estland er stort sett flatt, men i sørøst er det kuperte områder. Nesten én tredel av landområdene er sumpmark og mer enn 40 prosent er dekket av skog. Det fryktes imidlertid for konsekvensene av rask avskoging.

Estland har over tusen innsjøer. Peipus er den største og danner sammen med elven Narva en slags grense til Russland i øst. Estland har både kyst- og innlandsklima, og det er fire jevnstore årstider. Landet har vært en av Europas verste luftforurensere, mye på grunn av oljeskifer som blir brukt til energikraftverk, og som slipper ut store mengder svoveldioksid. Den forurensede luften med aske og slagg har spredt seg over store områder. Forurensningen var også en viktig sak i Estlands kamp for frigjøring fra Sovjetunionen. Radioaktivt avfall etter uranutvinning, dumping av flybrensel, overgjødsling, forurensa drikkevann og avløp stod for alvorlige ødeleggelser under sovjettida,  og oppryddingen har vært svært kostbar.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Estland ville vi trenge 3.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Estland var selvstendig fram til 1200-tallet. Da delte dansker og tyskere landet mellom seg. I 1346 solgte Danmark sin del til tyskerne etter et stort estisk opprør i nord. Flere byer ble med i Hansaforbundet, og mange nøt godt av det. På 1500-tallet ble tyskerne svekket, og Sverige tok etter hvert over hele landet. Russland ønsket å innlemme Estland i sitt rike, og etter flere kriger med Sverige vant tilslutt Russland kontrollen i 1721. En lang fredstid fulgte med gjenoppbygging etter mange kriger på estisk jord. I 1917 falt tsardømmet i Russland, og Estland erklærte seg selvstendig. En frihetskrig de neste årene førte i 1920 til en fredsavtale der Russland godtok kravet om selvstendighet. Estland erklærte seg nøytralt da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, men en avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen førte til at landet ble tilsluttet Sovjetunionen i 1940. Sovjetstyret ble avbrutt av tysk okkupasjon i 1941-1944, før Estland igjen ble en del av Sovjetunionen. I 1991 brøt Sovjetunionen sammen, og Estland ble selvstendig.

Samfunn og politikk

Estland er en parlamentarisk republikk. Parlamentet velger en president for fem år, som så anbefaler en statsminister som må godkjennes av parlamentet. Siden selvstendigheten i 1991 har landet vært ledet av ustabile koalisjonsregjeringer; før 2009 hadde ingen regjeringer sittet en hel mandatperiode.

Estland ble medlem i EU og NATO i 2004, etter omfattende reformer. Forholdet til Russland er dårlig. I tillegg til grensestridene mellom landene, er Russland skarp kritiker av det estiske systemet for statsborgerskap. Til tross for at reglene er blitt modifisert de siste årene, er de fremdeles så strenge at rundt halvparten av de russisktalende innbyggerne i Estland mangler statsborgerskap.

Økonomi og handel

De økonomiske problemene var store i årene etter at Estland forlot Sovjetunionen. Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi førte til at prisene steg drastisk. Mot slutten av 1990-tallet snudde den økonomiske situasjonen, og økonomien vokste kraftig utover 2000-tallet. I 2007 hadde Estland EUs nest høyeste økonomiske vekst. Landet har hentet seg inn etter finanskrisen i 2008-2009, først og fremst gjennom økt eksport. Estland innførte euroen som valuta i 2011. I dag står servicesektoren for to tredjedeler av BNP. Industrien står for en tredjedel, mens jordbruket har blitt mindre viktig. Estland er blant Europas mest avanserte innenfor IT. Selv om landet er det rikeste av de baltiske landene er arbeidsløsheten merkbar, og mange av innbyggerne er fortsatt fattige.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Estland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  45 340
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  52,7
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 306 788
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,131
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,871
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  95
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  331
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  455
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,732
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  20
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  14,85
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  18,61
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  7,0
  Hektar per person
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  3,19
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,032
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  23,37
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  73
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  36,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  26,73
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,74
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  43,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  100,0
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  97
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,6
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  68
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data